Menu

KUKLASE & PARTENRID

Õigusteenus on kutsetegevusena õigusnõustamine, isiku esindamine või kaitsmine kohtus, kohtueelses menetluses või mujal ning isikule dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine. Advokaat on õigusteenust osutades sõltumatu ning juhindub seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi kutse-eetika nõuetest ning headest kommetest ja südametunnistusest.
 
Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid on tegutsenud aastast 2001. Advokaadibüroo peamiseks tegevuskohaks on Tallinn, kuid samuti on Lõuna-Eesti osakond, mis asub Võrus. 
 
Advokaadibüroo kaudu osutavad õigusteenust kolm advokaati. Advokaadibüroos tegutsevad kaks vandeadvokaati on ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liikmed ning tegutsevad lisaks pankrotihalduritena.
 
Advokaadibürool on rahvusvaheline kogemus ning koostööpartnerid Saksamaal, Venemaal, Gruusias ja Lätis. 
 
 

ÕIGUSTEENUSED

TSIVIILÕIGUS

Õigusteenuse osutamine tsiviilõiguse valdkondades – võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pankrotiõigus.

KARISTUSÕIGUS

Pikaajaline kogemus klientide esindamisel kriminaal- ja väärteokohtumenetluses.

HALDUSMENETLUS

Klientide esindamine halduskohtumenetluses.

 

Meie poolt osutatavat õigusteenust iseloomustab personaalne lähenemine igale kliendile ning õigusteenuse osutamine konkreetse kliendi ja tema õigusalase probleemi vajadustest lähtuvalt.

 

MEEDIAKAJASTUS

"Vandeadvokaadi ja pankrotihalduri Olev Kuklase sõnul lahenevad vaidlused tunduvalt paremini, kui kohtu asemel otsida ja leida inimlik võti ehk kompromiss." 🔎
"Vandeadvokaat Olev Kuklase räägib, kuidas temast sai kahtlustatav erakordses altkäemaksuafääris." "Kaitsepolitsei tõi välja neli episoodi. Neis üheski ei makstud ühtegi eurot, dollarit, jeeni ega krooni. Meelehea liikunud hoopis – lugege nüüd ja imestage! – tasuta õigusabina." 🔎
"Lapsevanem ei saa volitada kolmandaid isikuid teostama alaealiste laste suhtes hooldusõigust. Muudatusi hooldusõiguses võib teha üksnes kohus ning vanem ei saa volitada hooldusõiguse teostamist kolmandale isikule," sõnas advokaadibüroo Kuklase & Partnerid vandeadvokaat Karin Antsov. 🔎
"Advokaat Olev Kuklase väidab, et kaduma läks kümnete või isegi sadade tuhandete eurode väärtuses krüptoraha, mida kuriteo matkija tarvitas fentanüüli ehk valge hiinlase ostmiseks." 🔎

KOGEMUSED & ARVAMUSED

Saneerimine kui ettevõtte tervendamine - kas lihtsalt vee sogamiseks? ⁉️ Kas ettevõtte saneerimist kasutatakse üksnes pankroti edasi lükkamiseks, varade kõrvaldamiseks ja võlausaldajate survestamiseks? Loe lähemalt praktikat siit 🔎
Ebaõige kohtulahend? Kohtunik otsustas võistlevas menetluses määrata oluliselt karmima ‼️ karistuse kui seda nõuab prokurör. Riigikohus tühistas Tartu Ringkonnakohtu määrus." Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit 🔎
"Kuklase & Partnerid vandeadvokaat Karin Antsov esindas ettevõtet Rosra OÜ, kes taotles PRIA toetust mesindusega tegelemiseks. PRIA tuvastas vaidemenetluse käigus enda eksimuse. ‼️ Vaatamata sellele puudub ettevõtte võimalus saada PRIA toetust, sest kogu toetusperioodi raha on ära kasutatud." Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit 🔎
"Kuklase & Partnerid advokaadibürosse pöördus klient, kes avastas, et tema 3-aastasel tütrel on e-maksuameti kodulehe andmetel võlgnevus ja seoses sellega on seatud kohtutäituri arest. Riigi eksimus? Kas isik saab inimliku eksitusega vabandada viibimist maksude tasumisel?" Loe lähemalt praktikat siit 🔎

UUDISED

Vandeadvokaat Olev Kuklase avaldab koopia ‼️ talle esitatud kahtlustusest ning toob välja viimased sündmused. Advokatuuri juhatus tegeles antud teemaga põhjalikult ja otsustas minu kutsetegevust mitte peatada. 📖 Loe lähemalt siit. 🔎
“Kinnitan, et mind ei ole 31.10.2019 vahi alla võetud” - Pidasin vajalikuks avaldada vastulause‼️Postimehe toimetusele seoses avaldatud 🗞 artikliga "Kohtunik ja advokaat mängisid kokku". Loe lähemalt Olev Kuklase selgitust siit. 🔎​
Head sõbrad! 📖 Vandeadvokaat Olev Kuklase selgitus meedias kajastatud altkäemaksuafäärile,‼️millega seoses sai ta eelmisel nädalal ühe öö veeta kahtlustatavana arestimajas.‼️‼️‼️Loe lähemalt Olev Kuklase selgitust siit. 🔎