Menu

Otsesuhtlemine ja koostöö Saksa advokaatide vahel on Eesti bürool edukas

0 Comments

Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid koostöö Saksa advokaatidega on toiminud juba aastast 1996 ning hea kolleegi Norbert Mülleriga alates 2007.

 

Koostöö juures on ka väga oluline otsene kontakt!   

 

Viimati kirjutasin Eesti – Saksa advokaatide koostööst 20.09.2021 https://kuklase.ee/2021/09/20/liikluskontrollid-liiklusonnetused-volasuhted-ja-ettevotetega-seotud-koostoo-saksamaal-poolas-eestis-ja-venemaal/?fbclid=IwAR3Q0OmhwYXXQJtrcmWVB_7RWcDqpgiRorQN8vGHNJO0-GQoKhMUGHTZBfI

 

On elu tegelikkus, et peale Covid-19 toimub enamus suhtlust ja kontakte interneti teel. Ressursi säästmise huvides on see igati hea ja tervitatav, aga see ei saa mingilgi moel asendada ühiseid kokkusaamisi kolleegidega!

 

20.05.2022 kuni 30.05.2022 viibis Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid ja meie bürooga Tallinnas seotud ühisbüroo järjekordsel külastusel eelkõige Lõuna-Saksamaal tegutsev vandeadvokaat Norbert Müller.  

 

Otsesuhtlemine ja kokkusaamised on kujunenud tänaseks juba regulaarseks. Kohtuda Eestis või Saksamaal kolleegidega ja kohtumine ka nii uute kui ka juba pikaajaluste klientidega, vahetada kolleegidega mõtteid ja praktikat on võibolla mõneti konservatiivne, kuid tulemuslik.

Käesoleva aasta maikuus toimunud kokkusaamise üks teemaarendustest oli probleemid Eesti transpordiettevõtte töötajatega Saksamaal. Näitena, isik peeti süüteomenetluseks kinni Kielis, transporditi Kasselisse ning vajalikuks osutus leida isikuga ja menetlejaga kontakt, kooskõlastada advokaadi ja kliendi vahel edaspidised tegelikud õiguslikud võimalused.

 

Viidatud juhtumil jõudis abivajaja meieni läbi kodulehel ja varasemates postitustes esitatud info.  Advokaadibüroode koostöö ja otse suhtlemise  kaudu oleme senini enamus juhtudel suutnud saada infot kiiremini, objektiivsemalt ning saavutada ka lahendusi, milledeni jõudmiseks oleks otsekontaktide puudumisel olukord palju keerulisem.

      

Senine koostöö saksa kolleegidega on olnud suhteliselt edukas ning toon siinkohal mõned senise eduka õiguskoostöö näited:

– Eesti ettevõtte ja Austria metsaärimehe koostöö ning kaasabi õigusalaste probleemide lahendamisel nende kahe ettevõtte ühises tegevuskohas Saksamaal.

– Kannatanu esindamise korraldamine, prokuratuuri ja kohtuga kannatanu õiguste, sh. rahaliste õiguste tagamise korraldamise koostöö Eesti kodaniku suhtes Saksamaal toime pandud raske kuriteoga seonduvalt.

– Eesti kodanikest kooselupartnerite ühise lapse õiguste tagamine Saksamaal. Eestis elanud ema lahkus isa teadmata ja isa nõusolekuta koos lapsega elama Saksamaale. Algselt oli tõsine probleem tuvastamaks seda kuhu täpsemalt ema suundus, kus asub laps jne. Lisaks olid emal veel ka tõsised alkoholiprobleemid, laps järelevalveta ning mingil hetkel oli saksa politsei juba lapse emalt ära võtnud. Selleks, et isa saaks lapsega kiirelt kontakti ja ka kokku, eksisteerivad aga n-ö saksalikud õigusformaalsused, mille lahendamine pole sugugi lihtne. Euroopa Liidus on teatud juhtudel võimalus pöörduda ka Eesti kohtusse ja seda ka tegime, kuid Eesti kohus suunas asja Saksamaale. Niipea kui ema sai teada, et pöördusime Saksamaal kohtusse, teatas aga ema Saksa kohtule, et ta on tagasi Eestis! Saksa kohtunik palus meil hagi tagasi võtta! Suutsime Saksa kohtunikku veenda ja seal menetluse lõpetamisega viivitada. Samal ajal esitasime uuesti hagi Eestisse! Nüüd aga teatas naine Eesti kohtule, et ta on tagasi Saksamaal (hea, et ei sõitnud veel kuskile kolmandasse riiki). Naine ei osanud arvata, et meil jäi sama asi Saksamaal siiski menetlusse. Seega saime antud teemaga lõpuks reaalsesse kohtumenetlusse ning tänaseks on asjas tehtud lõpplahend ning laps on tänaseks Eestis tagasi.

– Koostöö ja osalemine võlgade sissenõudmises nii kohtumenetluses kui ka täitemenetluses olukorras, kus võlgnik on „põgenenud“ Saksamaale.

 

Mõistetavalt saame esindatud klientide nimesid esitada vaid nende nõusolekul. Samas saame eelkirjeldatud analoogsete teemade osas küsimuste tekkimisel vahetada juba konkreetsemat infot.   

 

Mistahes koostöö puhul ning õigusprobleemide lahendamisel on aga suurimaks mureks tihtipeale väga pikaks kujunev ajaline faktor ja vahepeal lootusetuna tunduv ametnikega suhtlemine. Sellises Euroopa Liidus ja ametnike maailmas me aga elame ja peame hakkama saama!