Menu

MEEDIAKAJASTUS

"Harju Maakohus mõistis Tartu maakohtu kohtuniku Eveli Vavrenjuki, Olev Kuklase, Sirje Taela, Mark Vavrenjuki, Mirko Vavrenjuki ja Advikaadibüroo Kuklase & Partnerid neile esitatud altkäemaksusüüdistuses täies ulatuses õigeks." 🔎
"VANDEADVOKAAT ⟩ Eesti kriminaalprotsess kui lõputu küünlapäev - Harju maakohus mõistis 27.06.2024 Tallinna Sadama kriminaalasjas altkäemaksu ja rahapesu süüdistusega kohtu all olnud isikud osaliselt õigeks ning osaliselt lõpetas menetluse aegumise tõttu. Mida sellest arvata, kirjutab vandeadvokaat Olev Kuklase." 🔎
"Naise kaitsjal Karin Antsovil õnnestus aga selline asjade käik kummutada. Ka Riigikohus leidis, et asja uuendamine ehk teistmine ei tule kõne alla, kui avaldaja kohta tehakse juba jõustunud kohtuotsusega võrreldes negatiivsem otsus." 🔎
"Altkäemaksus süüdistatud kohtunik Eveli Vavrenjuk jäi õigeks ka ringkonnakohtus - Ringkonna kohus mõistis kohtunik Eveli Vavrenjuki õigeks!" 🔎
"Vandeadvokaadi ja pankrotihalduri Olev Kuklase sõnul lahenevad vaidlused tunduvalt paremini, kui kohtu asemel otsida ja leida inimlik võti ehk kompromiss." 🔎
"Vandeadvokaat Olev Kuklase räägib, kuidas temast sai kahtlustatav erakordses altkäemaksuafääris." "Kaitsepolitsei tõi välja neli episoodi. Neis üheski ei makstud ühtegi eurot, dollarit, jeeni ega krooni. Meelehea liikunud hoopis – lugege nüüd ja imestage! – tasuta õigusabina." 🔎
"Lapsevanem ei saa volitada kolmandaid isikuid teostama alaealiste laste suhtes hooldusõigust. Muudatusi hooldusõiguses võib teha üksnes kohus ning vanem ei saa volitada hooldusõiguse teostamist kolmandale isikule," sõnas advokaadibüroo Kuklase & Partnerid vandeadvokaat Karin Antsov. 🔎
"Advokaat Olev Kuklase väidab, et kaduma läks kümnete või isegi sadade tuhandete eurode väärtuses krüptoraha, mida kuriteo matkija tarvitas fentanüüli ehk valge hiinlase ostmiseks." 🔎

UUDISED

Ettevõtte saneerimine ja osakapitali suurendamine

KOGEMUSED & ARVAMUSED

Mis riske ja ohte võib endas kätkeda pangaväliste finantsteenuse kasutamine? Kas ohtude ja riskide realiseerumisel saab abi politseilt? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
Koroonaviiruse (COVID-19) levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused. Puudutame ka võimalikke probleemkohti.⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
Pankrot vs saneerimine? ‼️Mida riik tegelikkuses soovib ja mida saab loota ettevõtja? Praktilised nõuanded saneerimismenetluse ja/või pankrotimenetluse valiku tegemisel! Mida ettevõtte juht peaks saneerimisele mineku otsuse tegemisel arvestama? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
OSA 1: „Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis? Õigusriigi tegelikkus? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
OSA 2: „Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis? Õigusriigi tegelikkus? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
OSA 3: „Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis? Õigusriigi tegelikkus? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
"Kuklase & Partnerid vandeadvokaat Karin Antsovil õnnestus Riigikohtus saavutada positiivne tulemus.‼️Märgiline Riigikohtu lahend: Kas Sinu kasuks tehtud jõustunud kohtuotsuse saab lõplikuks lugeda?" Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit 🔎
Digitaalnomaadi viisa (DNV): uued võimalused ning uus ajastu digitaalses maailmas? Alates 1. augustist 2020 on Eestis võimalik esitada avaldusi diginomaadi viisa taotlemiseks. Loe lähemalt praktikat siit 🔎​
Äripäeva ajakirjanik K. Krjutškova avaldas 13.02.2020 artikli „Kohus tegi tuntud vandeadvokaadile märkuseid“. 🗞 Juba antud artikli pealkirja lugedes tekkis küsimus, mida soovitakse selle artikliga ütelda, millist infot edastada ning kelle huvides Krjutškova tegutseb? Loe lähemalt arvamust siit 🔎
Riigikohtu lahend - vandeadvokaat Karin Antsov Kuklase & Partnerid - Teistmine
‼️ Erimeelsused pankrotihalduri ja kohtuniku vahel? Oluline Riigikohtu lahend pankrotihalduri õiguste kaitsega seoses. Kuidas see aitab Eestis kaasa ausa ärikeskkonna loomisele? Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit: 🔎
⁉️ Meedias isikute süüdimõistmine? 🗞 Kas avalikkusele kahtlustatavate või kohtumenetluse andmete avaldamist peaks piirama? Loe lähemalt praktikat siit 🔎
Saneerimine kui ettevõtte tervendamine - kas lihtsalt vee sogamiseks? ⁉️ Kas ettevõtte saneerimist kasutatakse üksnes pankroti edasi lükkamiseks, varade kõrvaldamiseks ja võlausaldajate survestamiseks? Loe lähemalt praktikat siit 🔎
Ebaõige kohtulahend? Kohtunik otsustas võistlevas menetluses määrata oluliselt karmima ‼️ karistuse kui seda nõuab prokurör. Riigikohus tühistas Tartu Ringkonnakohtu määrus." Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit 🔎
"Kuklase & Partnerid vandeadvokaat Karin Antsov esindas ettevõtet Rosra OÜ, kes taotles PRIA toetust mesindusega tegelemiseks. PRIA tuvastas vaidemenetluse käigus enda eksimuse. ‼️ Vaatamata sellele puudub ettevõtte võimalus saada PRIA toetust, sest kogu toetusperioodi raha on ära kasutatud." Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit 🔎
"Kuklase & Partnerid advokaadibürosse pöördus klient, kes avastas, et tema 3-aastasel tütrel on e-maksuameti kodulehe andmetel võlgnevus ja seoses sellega on seatud kohtutäituri arest. Riigi eksimus? Kas isik saab inimliku eksitusega vabandada viibimist maksude tasumisel?" Loe lähemalt praktikat siit 🔎
Osa 10: Saage tuttavaks – Bangalore printsiip ja süüdistatava tegelikud õigused kohtumenetluses ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 9: Kas prokuratuuril on kohtutega enamusel juhtudel asjad juba ette kokku lepitud? ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 8: Kas Kaitsepolitsei ja prokuratuuri ebaseaduslik tegevus jätkub? Kui keeruline on tegelikkuses saada tutvuda Sinu kohta antud jälituslubadega ja mistahes jälitusandmetega, sh salvestustega? ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 7: 08.10.2020 ei nõustunud Riigikohtu üldkogu peaprokuröri taotlusega, kuna taoline prokuratuuri poolt kohtule esitatud taotluses kirjeldatud süüdistuse tekst on ... ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 6: Kas prokuratuuri ja politsei ebaseaduslik tegevus jätkub?Konkreetsed tõendid, mis näitavad, et kohtunik E.Vavrenjuk on …? Kuidas taolist kohtuniku kriitikat hinnata? ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 5: Osa 5: Prokuratuuri ja kohtunike vaheline „pingpong“ – vihjeid, kuidas sisulistest vastustest mööda hiilida. Jälitustoiminguks loa andmine peab toimuma KrMS kohaselt prokuratuuri põhjendatud kirjaliku taotluse alusel ja KrMS alusel vaadatakse ainult see kirjalik taotlus kohtu poolt läbi (KrMS § 1264 lg 1). ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 4: Miks kaitsepolitsei rikub teadlikult seadust ja miks riigiprokuratuur politsei üle väidetavat järelevalvet tehes kiidab vaid takka? Dilemma! Kas ametnike poolt grupis, juba pikka aega kehtinud õigusregulatsiooni teadlik rikkumine on vaid “erinev tõlgendus” või on tegemist kriminaalkuriteoga? ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 3: Juhtivprokurör T.Perni 09.09.2020 tehtud “avastus” – maksumenetlusega seotud asjaoludes pole O.Kuklase aidanud kohtunik E.Vavrenjukil maksuametile valeandmeid esitada ja selles osas tuleb kriminaalmenetlus menetlus lõpetada ! ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 2: Tallinna Ringkonnakohus tegi kohtumääruse, milles muuhulgas tunnistas õigusvastaseks Kaitsepolitseiameti tegevuse, millega Kaitsepolitsei keeldus Olev Kuklasele tutvustamast tema jälitamisega seotud Harju Maakohtu määruseid ja nende aluseks olnud Riigiprokuratuuri taotluseid. ‼️ Loe lähemalt siit.
OSA 1: Kas prokuratuuri ja politsei teadlik ebaseaduslik tegevus jätkub? 25.08.2020 sain Tallinna Ringkonnakohtult positiivse lahendi! Kaitsepolitsei ja prokuratuuri tegevus seoses jälituslubadega tunnistati õigusvastaseks! ‼️ Loe lähemalt siit.
Vandeadvokaat Olev Kuklase avaldab koopia ‼️ talle esitatud kahtlustusest ning toob välja viimased sündmused. Advokatuuri juhatus tegeles antud teemaga põhjalikult ja otsustas minu kutsetegevust mitte peatada. 📖 Loe lähemalt siit. 🔎
“Kinnitan, et mind ei ole 31.10.2019 vahi alla võetud” - Pidasin vajalikuks avaldada vastulause‼️Postimehe toimetusele seoses avaldatud 🗞 artikliga "Kohtunik ja advokaat mängisid kokku". Loe lähemalt Olev Kuklase selgitust siit. 🔎​
Head sõbrad! 📖 Vandeadvokaat Olev Kuklase selgitus meedias kajastatud altkäemaksuafäärile,‼️millega seoses sai ta eelmisel nädalal ühe öö veeta kahtlustatavana arestimajas.‼️‼️‼️Loe lähemalt Olev Kuklase selgitust siit. 🔎
Ajakirjandus ja vastulause - Kuklase & Partnerid - Äripäev