Menu

14.06.2022 OLEKS prokuratuuri ja ajakirjanike kohta JUSTKUI MITU SUURT UUDIST TULNUD

0 Comments

Huvitav on tõdeda, kui erinevalt nähakse Tallinna Ringkonnakohtu poolt ajakirjanikele määratud karistuse tühistamist!

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120021438/ringkonnakohus-tuhistas-ekspressi-ajakirjanikele-maaratud-trahvi

TEGELIKKUS on see, et rahaline trahv tühistati vaid formaalsetel põhjuste ja ringkonnakohtu lahendist võib lugeda seda, et ajakirjanikud peavad oma tegevuse kooskõlastama prokuratuuriga!

 

Püüdsin ringkonnakohtu otsuse teemal mitme, hetkel rõõmustava, kolleegi ja kaaskodanikuga diskuteerida aga sain koheselt aru, et paljudele tunduski, et KÕIK ONGI NÜÜD VÄGA KORRAS ja nende arvates NII PEABKI OLEMA!

 

Ka erinevad ajakirjandusväljaanded määratlesid algselt seda olukorda kui uut normaalsust – AJAKIRJANIK PEABKI HAKKAMA OMA TEGEVUST KOOSKÕLASTAMA PROKURATUURIGA.

 

Sealjuures jäetakse kõrvale tõsiasi, et PROKURATUUR EI PEA ENDA POOLT AVALIKKUSELE LEKITATAVAID ANDMEID MITTE KELLEGAGI KOOSKÕLASTAMA!

  

On sadu näiteid, kus Riigiprokuratuur ise esitab oma suva-valikul kahtlustatavate isikute osas ajakirjanikele ja avalikkusele ilmselgelt halvustavaid ja ennatlikke andmeid ning sealjuures just prokuratuurile sobivas ulatuses. Kui prokuratuur lekitab teadvalt ennatlikke andmeid, siis prokuratuuri ametnikku ei trahvi mitte keegi, nende üle ei tee TEGELIKKU järelevalvet mitte keegi!

 

Prokuratuur õigustab ennast alati (määratlematu) avaliku huviga. Samas ajakirjanikel nagu poleks avaliku huviga miskit pistmist!


Kui isik saab kahtlustatavana prokuratuurilt teada, et tema suhtes on algatatud kriminaalasi, talle esitatakse politsei või prokuratuuri poolt tutvumiseks dokumendid, mis võivad paljudel juhtudel olla oma sisult jaburuse tipp, kas siis tõesti ei tohi see kodanik temale avaldatud andmeid ajakirjanikuga jagada ning kas tõesti ei tohi ajakirjanik neid talle esitatud andmeid ilma prokuratuuri nõusolekuta mitte kuskil avaldada!


Eesti Vabariik on oma taasiseseisvana eksisteerinud juba ca 30 aastat ja nüüd, aastal 2022, “avastasime”, et ajakirjanike poolt esitatud andmeid on vaja tsenseerida, sest see seadus on juba pikka aega taolisena kehtinud! Kas ei tundu uskumatu?


Ja miks peaks prokuratuur ajakirjanikele edaspidi üldse mingi nõusoleku andma, kui selle tulemusena võib just selle ajakirjanike poolt avaldamiseks planeeritud prokuratuuri või politsei poolse jaburuse avalikkusele näitamine heita prokuratuurile „halba valgust“?

On ilmne, et prokuratuuril on väga lihtne sellest nõusolekust keelduda või/ja põhjendada seda keeldumist natuke pikemalt ja samal ajal survestada/meelitada ajakirjanikku!


On heameel, et nüüd siis ilmus ka „kainestav“ EPL-i juhtkiri:

https://epl.delfi.ee/artikkel/120021552/juhtkiri-eesti-hakkaski-sonavabadust-piirama

EPL juhtkirjas on ka see arutelu kenasti kokku võetud: “/…/ Mure, et kriminaalmenetluse andmete lekkimine võib kurjategijate tabamist raskendada, on legitiimne. Ent siis peaks prokuratuur tegelema omaenda aparaadi leketega, mitte ründama sõnumitoojaid. Kujutlegem praeguse otsuse valguses hüpoteetilist varianti, kus ajakirjanik paljastab kuritegelikud skeemid prokuratuuris endas ja saab selle eest karistada“.


Swedbanki miljardiliste rahapesu teemades viskus riigiprokuratuur kohe ajakirjanikke trahvima,  kui need julgesid sellest ilma prokuratuuri nõusolekuta kirjutada. See sama seadus kehtis ka 2014, kui prokuratuur ise valas Kajar Lemberi totaalselt s…taga üle! Prokuratuuri enda jaoks ei olnud siis mingit probleemi – muudkui avalik huvi, avalik huvi .. kedagi polnud vaja trahvida! Eelnevalt jälitati 9 kuud tipa-tapaga, kuulati 2 aastat pealt, kaardistati 57 000 erinevat sms, meili, kōnet jne… ja tekib ainult 2 küsimust – miks?


On ilmne, et järjekordselt tekitati näilikult raske kuriteo kahtlus ja tegeldi otsese „kalastamisega“! Vähe sellest, jälitusmaterjale püüti viimse hetkeni Kajari eest varjata väidetava riigisaladuse klausliga. 9 kuud kestnud eraldi vaidluse tulemusel oli võimalik alles nende materjalidega tutvuda! On ilmne, et seda varjamist tehti tahtlikult ja võimu-küüniliselt!  Ja mitte keegi ei vastuta.


Nüüd see Kajari vaidlus istungitega lõppes https://www.facebook.com/kajar.lember


Sõltumata sellest, mis otsuse teeb kohus, peaks keegi riigiprokuratuurist ka tegelikkuses andma vastust nendele absurdsustele ja uskumatutele menetluslikele rahakulutamistele/ kalastamistele/ kontrollimatule jälitamisele? Kas meil on selleks mingi organ? Pole!


Ei tundu usutav, et seda kõike tehakse rumalusest! Vaadake enda ümber, kelle käes see kontrollimatu võim on ja kuidas ning kelle huvides seda salaja või avalikult kasutatakse.


Hüüdja hääl selles Õigus-Kõrbes!