Menu

KUKLASE & PARTENRID

Õigusteenus on kutsetegevusena õigusnõustamine, isiku esindamine või kaitsmine kohtus, kohtueelses menetluses või mujal ning isikule dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine. Advokaat on õigusteenust osutades sõltumatu ning juhindub seadustest, advokatuuri organite õigusaktidest ja otsustest, advokaadi kutse-eetika nõuetest ning headest kommetest ja südametunnistusest.
 
Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid on tegutsenud aastast 2001. Advokaadibüroo peamiseks tegevuskohaks on Tallinn, kuid samuti on Lõuna-Eesti osakond, mis asub Võrus. 
 
Advokaadibüroo kaudu osutavad õigusteenust kolm advokaati. Advokaadibüroos tegutsevad kaks vandeadvokaati on ka Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja liikmed ning tegutsevad lisaks pankrotihalduritena.
 
Advokaadibürool on rahvusvaheline kogemus ning koostööpartnerid Saksamaal, Venemaal, Gruusias ja Lätis. 
 
 

ÕIGUSTEENUSED

TSIVIILÕIGUS

Õigusteenuse osutamine tsiviilõiguse valdkondades – võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pankrotiõigus.

KARISTUSÕIGUS

Pikaajaline kogemus klientide esindamisel kriminaal- ja väärteokohtumenetluses.

HALDUSMENETLUS

Klientide esindamine halduskohtumenetluses.

 

Meie poolt osutatavat õigusteenust iseloomustab personaalne lähenemine igale kliendile ning õigusteenuse osutamine konkreetse kliendi ja tema õigusalase probleemi vajadustest lähtuvalt.

 

MEEDIAKAJASTUS

"Naise kaitsjal Karin Antsovil õnnestus aga selline asjade käik kummutada. Ka Riigikohus leidis, et asja uuendamine ehk teistmine ei tule kõne alla, kui avaldaja kohta tehakse juba jõustunud kohtuotsusega võrreldes negatiivsem otsus." 🔎
"Vandeadvokaadi ja pankrotihalduri Olev Kuklase sõnul lahenevad vaidlused tunduvalt paremini, kui kohtu asemel otsida ja leida inimlik võti ehk kompromiss." 🔎
"Vandeadvokaat Olev Kuklase räägib, kuidas temast sai kahtlustatav erakordses altkäemaksuafääris." "Kaitsepolitsei tõi välja neli episoodi. Neis üheski ei makstud ühtegi eurot, dollarit, jeeni ega krooni. Meelehea liikunud hoopis – lugege nüüd ja imestage! – tasuta õigusabina." 🔎
"Lapsevanem ei saa volitada kolmandaid isikuid teostama alaealiste laste suhtes hooldusõigust. Muudatusi hooldusõiguses võib teha üksnes kohus ning vanem ei saa volitada hooldusõiguse teostamist kolmandale isikule," sõnas advokaadibüroo Kuklase & Partnerid vandeadvokaat Karin Antsov. 🔎
"Advokaat Olev Kuklase väidab, et kaduma läks kümnete või isegi sadade tuhandete eurode väärtuses krüptoraha, mida kuriteo matkija tarvitas fentanüüli ehk valge hiinlase ostmiseks." 🔎

UUDISED

KOGEMUSED & ARVAMUSED

Digitaalnomaadi viisa (DNV): uued võimalused ning uus ajastu digitaalses maailmas? Alates 1. augustist 2020 on Eestis võimalik esitada avaldusi diginomaadi viisa taotlemiseks. Loe lähemalt praktikat siit 🔎​
Koroonaviiruse (COVID-19) levikust tulenev töötasu hüvitis ja selle eeldused. Puudutame ka võimalikke probleemkohti.⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
Pankrot vs saneerimine? ‼️Mida riik tegelikkuses soovib ja mida saab loota ettevõtja? Praktilised nõuanded saneerimismenetluse ja/või pankrotimenetluse valiku tegemisel! Mida ettevõtte juht peaks saneerimisele mineku otsuse tegemisel arvestama? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
OSA 1: „Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis? Õigusriigi tegelikkus? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
OSA 2: „Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis? Õigusriigi tegelikkus? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
OSA 3: „Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis? Õigusriigi tegelikkus? ⚖️ Loe lähemalt arvamust siit 🔎
"Kuklase & Partnerid vandeadvokaat Karin Antsovil õnnestus Riigikohtus saavutada positiivne tulemus.‼️Märgiline Riigikohtu lahend: Kas Sinu kasuks tehtud jõustunud kohtuotsuse saab lõplikuks lugeda?" Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit 🔎
Äripäeva ajakirjanik K. Krjutškova avaldas 13.02.2020 artikli „Kohus tegi tuntud vandeadvokaadile märkuseid“. 🗞 Juba antud artikli pealkirja lugedes tekkis küsimus, mida soovitakse selle artikliga ütelda, millist infot edastada ning kelle huvides Krjutškova tegutseb? Loe lähemalt arvamust siit 🔎
‼️ Erimeelsused pankrotihalduri ja kohtuniku vahel? Oluline Riigikohtu lahend pankrotihalduri õiguste kaitsega seoses. Kuidas see aitab Eestis kaasa ausa ärikeskkonna loomisele? Loe lähemalt arvamust 🔎 & Riigikohtu otsust siit: 🔎
Teistmine ja kohtuotsuse uuesti läbivaatamine - advokaadibüroo Kuklase & partnerid
Saneerimine kui ettevõtte tervendamine - kas lihtsalt vee sogamiseks? ⁉️ Kas ettevõtte saneerimist kasutatakse üksnes pankroti edasi lükkamiseks, varade kõrvaldamiseks ja võlausaldajate survestamiseks? Loe lähemalt praktikat siit 🔎
⁉️ Meedias isikute süüdimõistmine? 🗞 Kas avalikkusele kahtlustatavate või kohtumenetluse andmete avaldamist peaks piirama? Loe lähemalt praktikat siit 🔎
Ebaõige kohtulahend? Kohtunik otsustas võistlevas menetluses määrata oluliselt karmima ‼️ karistuse kui seda nõuab prokurör. Riigikohus tühistas Tartu Ringkonnakohtu määrus." Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit 🔎
"Kuklase & Partnerid vandeadvokaat Karin Antsov esindas ettevõtet Rosra OÜ, kes taotles PRIA toetust mesindusega tegelemiseks. PRIA tuvastas vaidemenetluse käigus enda eksimuse. ‼️ Vaatamata sellele puudub ettevõtte võimalus saada PRIA toetust, sest kogu toetusperioodi raha on ära kasutatud." Loe lähemalt arvamust & Riigikohtu otsust siit 🔎
"Kuklase & Partnerid advokaadibürosse pöördus klient, kes avastas, et tema 3-aastasel ‼️ tütrel on e-maksuameti kodulehe andmetel võlgnevus ja seoses sellega on seatud kohtutäituri arest. Riigi eksimus? Kas isik saab inimliku eksitusega vabandada viibimist maksude tasumisel?" Loe lähemalt praktikat siit 🔎
Vandeadvokaat Olev Kuklase avaldab koopia ‼️ talle esitatud kahtlustusest ning toob välja viimased sündmused. Advokatuuri juhatus tegeles antud teemaga põhjalikult ja otsustas minu kutsetegevust mitte peatada. 📖 Loe lähemalt siit. 🔎
“Kinnitan, et mind ei ole 31.10.2019 vahi alla võetud” - Pidasin vajalikuks avaldada vastulause‼️Postimehe toimetusele seoses avaldatud 🗞 artikliga "Kohtunik ja advokaat mängisid kokku". Loe lähemalt Olev Kuklase selgitust siit. 🔎​
Head sõbrad! 📖 Vandeadvokaat Olev Kuklase selgitus meedias kajastatud altkäemaksuafäärile,‼️millega seoses sai ta eelmisel nädalal ühe öö veeta kahtlustatavana arestimajas. Loe lähemalt Olev Kuklase selgitust siit. 🔎