Menu

Õigeksmõistetud, oli see mäng või tegelikkus?

0 Comments

02.07.2024 jõustus Tallinna Ringkonnakohtu 31.05.2024 otsus, millega jäeti muutmata 16.10.2023 Harju Maakohtu otsus Olev Kuklase, Advokaadibüroo Kuklase Partnerid, kohtunik Eveli Vavrenjuki, Sirje Taela, Mirko Vavrenjuki ja Mark Vavrenjuki õigeks mõistmise kohta. Riigiprokuratuurile jõudis kohale – loobus kassatsioonkaebuse esitamisest!  

 

Tunne on nagu oleksime 5 aastat ja 3 kuud elanud A.H.Tammsaare mõtetes:

“Elu nagu polekski elu, elu oleks nagu mäng, mitte ka mäng, vaid mingisugune tõelikkuse ja mängu segu ning kunagi ei oska öelda, kus lõpeb tõelikkus ja kus algab mäng.”

 

Riigi arvates ei mõju kriminaalmenetlus 30 aastat tegutsenud vandeadvokaadi ja advokaadibüroo mainele mitte kuidagi halvasti !!! Riigi arvates piisab õigeksmõistvast kohtuotsusest!  Tõsi – pean tunnistama, et olen tänaseks kogemuspõhise vandeadvokaadina tõepoolest saanud antud kriminaalmenetluse tõttu juurde palju taolisi kliente, kelle jaoks minu isiklik kogemus on olnud ka neile väga olulise ja kainestava tähendusega. Seda enam, et tänasel päeval ei juhindu prokuratuur paljudel juhtudel enam mitte seadusest, vaid mõne isiku subjektiivsusest ning suvalisusest võimuhullusest ja seetõttu on kogemuspõhine lähenemine  paljudel juhtudel efektiivne! Tundub uskumatu aga kahjuks nii on!    

Lisaks, kahjuks makstakse prokuratuuri „menetluslikud katsetused“ kinni maksumaksja poolt või siis teatud juhtudel ka „haiguste ja mullaga“. Kahjuks on ka see muutunud juba igapäevaseks!

 

Kokkuvõtteks, kogu see totaalne jälitamine (algas 26.03.2019), 14 köidet ja ca 4000 lehekülge, umbes samapalju kohtumenetlusel kogutud lehekülgi, ca 40 Kapo töötaja tegevus jälitamistel ja läbiotsimistel, aastatepikkused menetlemisega seotud vastastikused kirjatükid läksid maksumaksjale maksma 1,5 -2 milj eurot! Ainuüksi menetluskuluna mõisteti osalistele välja ca. 300 000 eurot.

 

Sealhulgas mõistis kohus Eesti Vabariigilt Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid kasuks välja 11 237 eurot ja 50 senti, Olev Kuklase kasuks välja 52 278 eurot ja 69 senti, süüteomenetluses tekitatud mittevaralise kahjuna 115 eurot ja 67 senti ja lisaks siis veel ringkonnakohtu menetluse kuludena  675 eurot! 

 

Oleme ühe eluetapiga jõudnud lõppu ja loodan, et see mäng on nüüd läbi ja edasi algab jälle tõelikkus (tänapäevasemas variandis tõelisus)

 

Veelkordsed suured tänud kaitsemeeskonnale – Madis Mahlapuu, Jaanus Tehver, Andres Simson ja Silver Reinsaar.

 

Siiras ja suur kummardus oma perekonnale, kolleegidele meie büroost ja kõigile neile sõpradele, kes elasid kaasa ja toetasid mind ning meid sellel keerulisel teel!