Menu

Kuidas mõjutab krüptovaraturu seadus ettevõtteid ja erakliente?

0 Comments

Krüptovaluuta ja selle kasutamine on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, tuues kaasa nii entusiasmi kui ka murettekitavaid küsimusi regulatiivsete raamistike kohta. Hiljuti vastu võetud krüptovaraturu seadus (KrÜTS) on pälvinud suurt tähelepanu. Vaatame lähemalt, kuidas see seadus mõjutab ettevõtteid ja erakliente.

 

Mõju ettevõtetele, kes tegelevad või plaanivad tegeleda virtuaalvääringu teenuse osutamisega

 

1. Regulatiivse koormuse suurenemine

Kõik virtuaalvääringu teenust osutavad ettevõtted peavad taotlema Finantsinspektsioonilt krüptovarateenuse osutaja tegevusluba. See hõlmab põhjalikke taustakontrolle ja regulaarseid auditeid. Uus seadus toob kaasa karmistunud regulatsioonid, mis nõuavad ettevõtetelt rangemaid aruandlus- ja läbipaistvusnõudeid (tunne oma klienti põhimõte, rahapesu ja terrorismi tõkestamise meetmed, aruandlus Finantsinspektsioonile). Suureneb ettevõtete halduskoormus.

 

2. Turvalisuse paranemine

Kuigi rangemad regulatsioonid võivad tunduda koormavad, on nende eesmärk suurendada turvalisust ja usaldusväärsust krüptoturul. See võib pikaajaliselt suurendada investorite usaldust ja tuua turule rohkem kapitali.

 

3. Innovatsiooni pidurdumine

Teisalt võib uus seadus piirata innovatsiooni ja arengut, eriti väiksemate ettevõtete seas, kellel ei pruugi olla piisavalt ressursse, et vastata kõigile regulatiivsetele nõuetele.

 

Eraklientide mõju

 

1. Omandamine ja omamine

Eraklientide jaoks, kes juba omavad krüptovaluutat, ei too uus seadus kaasa otseseid finantsilisi kohustusi, kui nad ei müü oma varasid. Omandamine iseenesest ei too kaasa maksustamist.

 

2. Maksustamisega seotud aspektid

Maksustamine muutub oluliseks siis, kui krüptovaluutat müüakse ja saadakse kapitalikasumit. Uue seaduse kohaselt peavad kliendid arvestama, et kõik krüptovarade tehingud ja krüptovarade omandamine tuleb deklareerida (see kehtib ka Web3 platvormidel hoitavate krüptovarade kohta).

 

3. Läbipaistvus ja aruandlus

Kuigi omamine ise ei tekita maksukohustust, võivad uued aruandlusnõuded tähendada, et klientide tegevust jälgitakse rangemalt. See võib mõjutada tulevasi müügitehinguid ja investeeringuid, seejuures vähendades krüptovaradega seotud pettuste toimepanemise riske.

 

Kuidas valmistuda?

 

Ettevõtted

Ettevõtted peaksid investeerima oma sisemiste protsesside ja süsteemide uuendamisse, et vastata uutele regulatsioonidele. Lisaks on oluline konsulteerida õigusnõustajatega, et tagada vastavus kõikidele nõuetele.

 

Erakliendid

Eraklientidel tasub hoida end kursis regulatiivsete muudatustega ja vajadusel konsulteerida finants- ja õigusnõustajatega, et mõista uusi aruandlusnõudeid ja maksustamisega seotud aspekte.

 

 

Kokkuvõtvalt, krüptovaraturu seadus toob kaasa olulisi muudatusi nii ettevõtetele kui ka eraklientidele. Kuigi regulatsioonide eesmärk on suurendada turvalisust ja usaldusväärsust, toovad need kaasa ka uusi kohustusi, eriti seoses aruandluse ja maksustamisega. Ettevõtted ja erakliendid peaksid olema teadlikud nendest muutustest ja võtma vajalikke samme, et nendega kohaneda.

 

Regulatiivse keskkonna arengud võivad tulevikus tuua kaasa veelgi rohkem muudatusi, seega on oluline hoida end pidevalt kursis ja olla valmis kohanema. Krüptovaluutade maailm areneb kiiresti ning vastavus seadustele ja regulatsioonidele on võtmetähtsusega, et tulevikus vältida võimalikke riske ja probleeme.