Menu

OSA 1: Kas prokuratuuri ja politsei teadlik ebaseaduslik tegevus jätkub?

145 kommentaari

 
 Kas ja kus on avalik huvi ?

 

Eestis toimub palju huvitavat ning viimasel ajal on silma jäänud olukorrad, kus suure käraga algavates kriminaalmenetlustes sõltub avaliku huvi olemasolu või selle puudumine kahtlustatava isiku poolt kohesest prokuratuuri versiooniga nõustumisest või mittenõustumisest  ! 

Avaliku huvi olemasolu või selle puudumine ! 

Paljud kolleegid on viidanud uskumatule anomaaliale prokuratuuris ja ajakirjanduses, kus enamuse Eesti juhtivprokuröride arvates puudub avalik huvi olukorras, kus näiteks raskete kuritegude menetleja/politseinik käib töö ajal kauplusest toitu varastamas, tegutsedes väga palju kordi teadliku pettusega. Konkreetsel juhul vehkis politseinik, vaatamata vahelejäämisele, ka oma politseitöötõendiga! Lõpuks, kui isik kohe samal päeval oma süüd tunnistas ja oli nõus politseist lahkuma, ilmnes, et „sisuline“ avalik huvi politseinikust petturi osas kadus kohe ära ning politsei ja prokuratuur ei soovi enam avalikku kära ja selle isiku nime avaldamist!   

Loe lähemalt siit ja siit.

Täpselt analoogselt  „puudub“ avalik huvi ja prokuratuuri arvates ei tohi avalikkus teada kahtlustatavate nimesid juhtumis, kus korruptsioonibüroo ametnik sai prokuratuurilt korruptsioonikahtlustuse (artikkel siin).

Avaliku huvi näilikkus ja vajalikkus lähtuvalt prokuratuuri suvast ! 

Neid näiteid on veelgi, kuid on ilmne, et just nendest asjaoludest võib juba järeldada, miks 2019 aasta 31. oktoobril väga suure käraga alanud ja juhtiva riigiprokuröri Taavi Pern arvates „väga suurt“ avalikku huvi omavast O. Kuklase poolt kohtunik E. Vavrenjukile tasuta õigusabina vaadeldavat nn. altkäemaksuafääri oli vaja prokuratuuri poolt väga suure avaliku huvina presenteerida!  Nüüdseks on ka ilmnenud, et vaatamata juhtivprokurör T.Perni poolt isiklikult ja otse kohtunik E.Vavrenjuk “veenmisele” ja kohtuniku psühholoogilisele „töötlemisele“ ei olnud kohtunik nõus juhtivprokuröri poolt ettepandud etteheidetega nõustuma !

Kuidas teisiti on võimalik tõlgendada juhtivprokurör T.Perni poolt kohtunikule esitatud etteheiteid: „… kas tõesti oleks mõni teie kolleeg kohtunik siis ilma piisava aluseta andnud Teie jälitamiseks ja kinnipidamiseks nõusoleku ….“! Tõesti raske on taolist juhtivprokuröri väidet alahinnata aga samas on ka raske taolisest tegevusest midagi muud kui psühholoogiline survestamine järeldada !  

Täna oleme aga olukorras kus prokuratuur oli sunnitud need kohtuniku kolleegide poolsed määrused meile välja andma ja määrustest selgus palju “huvitavat”. Enne välja andmist aga trikitas politsei ja prokuratuur ca. 4 kuud  aga Tallinna Ringkonnakohus ütles otse välja, taoline tegevus oli ebaseaduslik !    

Prokurör Taavi Perni ja Kapo tegevus O.Kuklase ja Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid suhtes kulgeb ajaliselt erinevas tempos. Oleme tänaseks menetlusega „kuhugi“ jõudnud, aga ilmselgelt ei saa nüüd enam prokuratuur endale tunnistada, et prokuratuuri poolne algne avalik kära oli ehk liigse lootuse ja ootusega ! 

 

Kõike seda prokuratuuri ja Kaitsepolitsei poolset “huvitavat” tegelemist arvesse võttes jaguneb ka Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid edaspidiste postituste tegemine paljudel juhtudel ka nendest “huvitavatest” asjaoludest lähtuvalt ja esialgselt ajaliselt piiritlemata osadeks. Kavatseme nendes järgnevates blogipostitustes esitada enamuse Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid vandeadvokaat O. Kuklasega seotud kriminaalasja materjalidest, sest viimase 5 kuu jooksul on järjest rohkem ilmnenud nii juhtivprokuröri kui politsei tegevuse teadlikult ebaseaduslikku tegevust. 

 

On selge, et meil ei ole võimalik võistelda T.Perni halduses oleva aktiivse meedia kaudu kohtumõistmisega, aga ma siiski usun tervesse mõistusesse ja ajaloos on olnud ka geriljad paljudel juhtudel edukad!  

Ajavahemikul 28.03.2019 kuni 25.08.2020 juhtiva riigiprokuröri taktikepi all toimuvast Kaitsepolitseiameti Lõuna piirkonna pealiku ja kaitsepolitsei menetleja/uurija teadvalt ebaseadusliku tegevuse näiteid kavatsen esitada piisavas koguses !  
Kuna neid näiteid nii antud kriminaalmenetlusest kui ka teistest menetlustest on palju, siis esitame need mitmete blogipostituste osadena ja pigem eeldame antud teemadest avalikku diskussiooni ja püüame edaspidiselt abiks olla ka meie klientide abistamisel ja koolitamisel, sest  elu on näidanud, et taolistesse olukordadesse võivad sattuda ka need inimesed, kes arvavad et nemad ikka omaarvates mitte kuidagi politseile või prokuratuurile huvi ei paku või mitte midagi ebaseaduslikku ei tee ! 

Tänasel päeval ei ole paljudel juhtudel isegi mitte enam vajalik midagi ebaseaduslikku teha!  

Küll organid pärast sulle juba selgitavad mis on seaduslik ja mis ei ole !  

Isiku suhtes kriminaalmenetluse (ja ka jälitamise) alustamiseks piisab ametniku siseveendumusest, mille kujunemise protsessi ei ole taasesitatavas vormis võimalik mitte kellelgi (peale prokuröri) näha (ka hiljem mitte)!  Täpselt niisuguse selgituse andis prokurör T.Pern 


Tänased tehnilised võimalused jälitustoimingute teostamiseks ning samas jälitustegevuse seaduslikkuse tegelik kontroll on muutunud pigem üksteise vastanditeks! Oskust või võimalust jälitustegevuse osas midagigi arvata või kaasa rääkida on väga vähestel inimestel sõltumata mistahes kontrolliorganite või komisjonide moodustamisest !    

 


Mitmed head kolleegid ja minu varasemad töökaaslased prokuratuurist on küsinud, et kuidas mul läheb ja kas asi on lõpetatud.  

 

Senini olen saanud vastata vaid seda, et jätkan T. Perni ning Kaitsepolitsei Lõuna osakonna juhi ja menetlejate poolt kujutletavate „kuritegude“ toimepanemist, sest tasuta õigusnõu või siis mõnele tuttavale või ka minuga koos ülikoolis käinud sõbra õigusalasele probleemile (nt mõnele tekstile) olen praktikuna olnud jätkuvalt sunnitud „pilku peale viskama“ ja oma kommentaare jagama – ehk lühidalt öeldes tegelema kuritegeliku tasuta õigusabi andmisega, sest samal ajal on enamus minu ülikoolikaaslasi veel ametis ja teevad kohtunike või prokuröridena mulle või büroole “tõenäoliselt” meelepäraseid  või vaimse sideme kaudu “suunatud” otsuseid ! Muidugi, paljud enam ei julge minuga suhelda ega ka sünnipäevale tulla aga neist saan ma aru, sest riigis pole mingeid reegleid selle kohta, kui palju või kui “ligidal” tohib isik  kriminaal-, tsiviil-, või pankrotimenetluslikult mulle või büroole olla? Loomulikult ei ole mõistlik ka minul nendega (vähemalt praegu) enam suhelda, sest selgeid reegleid meil pole ja ma ju ei taha neile võimalikku jälitamist või kriminaalasja!  Võib-olla saame suhelda alles siis kui mina või nemad lähevad pensionile !    

 

altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis

 
T. Pern heidab mulle jätkuvalt ette vaimse sideme kaudu inimeste mõjutamist.


Konkreetsemalt, kohtunik E. Vavrenjuki tasuta õigusabi kaudu mõjutamist! Tundub uskumatu, aga kahtlustuses on taoliselt kirjas!  Kes tunneb, et minul on ka temaga analoogne vaimne side nagu seda prokurör minule E. Vavrenjukiga suhtlemisel ette heidab, siis andke teada! Võib-olla õnnestub ka  minul endal tuvastada taolise vaimse sideme ilminguid, kuigi senini pole ma endal üleloomulikke võimeid või erilisi vaimse sideme „nähtusi“ avastanud, aga võib-olla veel kunagi avastan. Asi tundub võib-olla paljudele naljakas aga see on tegelikkus! Taoline prokuratuuri poolne vaimse sideme kaudu mõjutamise loogika on olnud nüüdseks juba mitmeid aastaid ja kindlasti on hakanud prokuratuuri häirima just käesoleval aastal erinevate kohtute sh. Riigikohtu sellekohased otsused, kus nö. vaimse korruptiivse sideme kaudu tegevust ei ole kohtud paljudel juhtudel aktsepteerinud. Õnneks kohtud paljudel juhtudel ka reaalselt ning mõistusepäraselt seda heasoovlikkust või muud inimlikesse kategooriatesse kuuluvaid tegevusi aktsepteerisid ja ei läinud kaasa nn. kõrgema vaimse sideme ja fooliummütsiga määratletavate oletustega.  


Vaba aega saab sisustada prokuratuuri ja kaitsepolitsei tegevuse seaduslikkuse kontrollimisele.

Minu elu on jätkunud paljuski tavapärases tööalases rütmis, kuid kahjuks enamus seniselt pillimängule või kalapüügile kulunud vaba aega läheb prokuratuuri ja kaitsepolitsei tegevuse seaduslikkuse kontrollimisele. Pean tunnistama, et tööalaselt päris hea koolitus ja olen nõus seda kogemust meeleldi jagama ! 


Siiani tegelesid prokurör T. Pern ja Kaitsepolitsei Lõuna piirkonna pealik Jaanus Kann ning menetleja Talis Tiirik minu tegevuse seaduslikkuse kontrollimisega, jälitasid 7 kuud, võtsid kohtunikelt minu ja kohtunik E.Vavrenjuki jälitamiseks viiel korral jälitamise lubasid, põhjendasid „copy-pastena“ kogu aeg seda, kuidas ma kohe-kohe „peaks andma“ raha (eeldatavalt sularaha) E. Vavrenjukile jne. Kui aga seda raha tegelikkuses ei antud, jälitusega mitte midagi ei tuvastatud, siis arvati, et ju siis suhtlen mingite üleloomulike vaimsete jõudude kaudu ja tulemuslik võiks olla suure käraga läbiotsimine. T. Perni ja Kapo ametnike arvates pidi minul olema mingi salajane suhtlusliin, salajane laevatee või salajane telefon! Võib-olla olen spioon või narko-kaupmees ja küllap midagi ikka leitakse!


Juba nõukogude aegne vanasõna ütleb: „Anna inimene, küllap me paragrahvi leiame!“  

Tänaseks on olukord mõneti vastupidine! Mingit salajast suhtlusliini, salajast laevateed või salajast telefoni polnud! Ka spioonina või narko-kaupmehena ei suudetud minu rolli tõestada, sest seda polnud.

 

 

Pigem olen nüüd ise Kaitsepolitsei Lõuna Eesti piirkonna juhile (keda tunnen ca. 20 aastat) heitnud ette seda, et konkreetselt tema on korduvalt püüdnud ju mind minu erinevate klientide või tuttavate suhtes kaasata oma spioonimängude püüdmistegevusse ja on sellekohastele jutuajamistele minu aega raisanud, aga mitte keegi pole mulle nende jutuajamiste eest sentigi tasunud. 

 

Saan aru, et need jutuajamised ei pruukinud olla nende jaoks tulemuslikud, aga kui see ajakulu on määratletav tasuta abina ja on minu suhtes käima lükatud kriminaalasja loogikat arvestades nii suur tabu, siis palun makske minupoolne KAPO jutuajamiste ajakulu kinni. Iga jutuajamise taga on olnud konkreetne ametniku huvi saada endale meelepärane tulemus ja seda kas siis ametialaselt või isiku enda tasandil sest sellele tulemusele vastavalt on ka ametiredelil liigutud! Tänaseks juba Lõuna piirkonna pealikuks tõustud.   

 
Tänaseks on minule üle antud teatud hulk kriminaalasjas kogutud dokumente, sh. jälitusload. Nüüd aga on juba minul õigus tegelda ja kontrollida seda kas prokurör T. Pern ja Kaitsepolitsei Lõuna piirkonna pealik Jaanus Kann ning kaitsepolitsei uurija Talis Tiiriku senine ja praegune tegevus on seaduslik ning vajadusel saan esitada ebaseadusliku tegevuse vaidlustamiseks kaebuse kohtusse!

Teistmine ja kohtuotsuse uuesti läbivaatamine - advokaadibüroo Kuklase & partnerid

  
25.08.2020 sain Tallinna Ringkonnakohtult positiivse lahendi! Kaitsepolitsei ja prokuratuuri tegevus seoses jälituslubadega tunnistati õigusvastaseks!

Räägin aga sellest täpsemalt järgmises postituses!

JAGA POSTITUST

145 thoughts on “OSA 1: Kas prokuratuuri ja politsei teadlik ebaseaduslik tegevus jätkub?”

 1. Üldiselt, hr.peaprokuror ning teised isikud nn.kaitsekad on ilmselt palju filme vaatanud, ning peas on tekkinud häired reaalsuste suhtes,ning, muidugi natukene unustanud omad missioonid, unustanud mille jaok need ametit loodi, .
  Ideaalis oleks hea lõpetada James Bondi seriaalis osaleda ning tegelema asjadega,mida meie noor Vabariik vajab.
  Ma ei imestaks, lgp.hr Olev Kuklase ükskord hakkab küsima moraalse kahju kompenseerimist nende nn. võlsitud,kombineeritud asjade eest,mille talle poogida tahetud,unustades,et normaalsel inimesel on hea süda, ning ta võib tasuta aidata ükskõik keda, ja see POLE KUROTEGU!!!

 2. Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply nice and i can assume youre an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 3. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 4. I’d need to examine with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy reading a publish that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 5. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 6. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 7. I blog often and I really appreciate your information. This article has
  really peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking
  for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

 8. whoah this weblog is excellent i like studying your posts.
  Stay up the good work! You know, many people are looking
  round for this info, you can aid them greatly.

 9. Hello, I wish for to subscribe for this weblog to take most recent
  updates, therefore where can i do it please help
  out.

 10. Hello! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a
  template or plugin that might be able to correct this problem.

  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 11. Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 12. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thank you

 13. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 14. What’s up all, here every one is sharing these familiarity, thus it’s pleasant to read this webpage, and I used to pay a visit this weblog every day.

 15. Every weekend i used to go to see this web site, because i want enjoyment, as this this site conations actually nice funny stuff too.

 16. Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

 17. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 18. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 19. You’re so awesome! I don’t suppose I’ve read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with a little originality!

 20. Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the guide in it or something. I feel that you simply could do with some p.c. to pressure the message house a bit, however other than that, this is great blog. A great read. I’ll definitely be back.

 21. Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Kudos!

 22. magnificent issues altogether, you just gained a logo new reader. What could you suggest in regards to your submit that you made a few days ago? Any positive?

 23. hi!,I love your writing so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I need an expert in this space to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

 24. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 25. Hey I am so excited I found your site, I really found you by mistake, while I was researching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I dont have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the fantastic jo.

 26. It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 27. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 28. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 29. Онлайн казино отличный способ провести время, главное помните, что это развлечение, а не способ заработка.

 30. Someone necessarily lend a hand to make significantly articles I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual post amazing. Wonderful process!

 31. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, let alone the content!

 32. Хотите получить идеально ровный пол без лишних затрат? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по стяжке пола м2 по доступной стоимости, а также устройству стяжки пола под ключ в Москве и области.

 33. Хотите получить идеально ровные стены без лишних затрат? Обратитесь к профессионалам на сайте mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru! Мы предоставляем услуги по машинной штукатурке стен по доступной стоимости, а также гарантируем устройство штукатурки по маякам стен.

 34. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It seems like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Thanks

 35. Современный рынок предлагает нам множество уникальных решений, включая штукатурку механизированную. Проверьте mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru для получения подробной информации.

 36. Someone necessarily lend a hand to make seriously articles I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the research you made to create this actual publish amazing. Great task!

 37. I was very happy to discover this web site. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new stuff on your website.

 38. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

 39. Undeniably consider that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest thing to keep in mind of. I say to you, I definitely get irked at the same time as other people consider concerns that they plainly do not recognize about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 40. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 41. Hi! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does running a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 42. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 43. I will right away seize your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me realize so that I may subscribe. Thanks.

 44. This is the right website for anybody who wishes to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want toHaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for many years. Great stuff, just excellent!

 45. Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this sensible piece of writing.

 46. Może to być denerwujące, gdy twoje relacje są zakłócone, a jej telefonu nie można śledzić. Teraz możesz łatwo wykonać tę czynność za pomocą aplikacji szpiegowskiej. Te aplikacje monitorujące są bardzo skuteczne i niezawodne i mogą określić, czy twoja żona cię oszukuje.

 47. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 48. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 49. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 50. Spot on with this write-up, I honestly think this site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

 51. Thank you for any other great article. Where else may just anyone get that kind of information in such a perfect method of writing? I have a presentation next week, and I am at the look for such information.

 52. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this information for my mission.

 53. Excellent web site you have here.. It’s hard to find high quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 54. Quality posts is the main to invite the users to go to see the web site, that’s what this web site is providing.

 55. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your publish is simply spectacular and i can assume you are knowledgeable in this subject. Well together with your permission allow me to take hold of your RSS feed to stay up to date with coming near near post. Thank you a million and please keep up the rewarding work.

 56. Thank you for any other informative web site. Where else may I am getting that kind of info written in such a perfect means? I have a challenge that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

 57. Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 58. If you are going for best contents like me, simply pay a visit this site every day as it offers quality contents, thanks

 59. Heya! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

 60. Right now it sounds like Drupal is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 61. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply spectacular and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 62. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 63. I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.

 64. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to trade strategies with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 65. Крупный учебный и научно-исследовательский центр Республики Беларусь. Высшее образование в сфере гуманитарных и естественных наук на 12 факультетах по 35 специальностям первой ступени образования и 22 специальностям второй, 69 специализациям.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.