Menu

OSA 1: Kas prokuratuuri ja politsei teadlik ebaseaduslik tegevus jätkub?

17 kommentaari

 
 Kas ja kus on avalik huvi ?

 

Eestis toimub palju huvitavat ning viimasel ajal on silma jäänud olukorrad, kus suure käraga algavates kriminaalmenetlustes sõltub avaliku huvi olemasolu või selle puudumine kahtlustatava isiku poolt kohesest prokuratuuri versiooniga nõustumisest või mittenõustumisest  ! 

Avaliku huvi olemasolu või selle puudumine ! 

Paljud kolleegid on viidanud uskumatule anomaaliale prokuratuuris ja ajakirjanduses, kus enamuse Eesti juhtivprokuröride arvates puudub avalik huvi olukorras, kus näiteks raskete kuritegude menetleja/politseinik käib töö ajal kauplusest toitu varastamas, tegutsedes väga palju kordi teadliku pettusega. Konkreetsel juhul vehkis politseinik, vaatamata vahelejäämisele, ka oma politseitöötõendiga! Lõpuks, kui isik kohe samal päeval oma süüd tunnistas ja oli nõus politseist lahkuma, ilmnes, et „sisuline“ avalik huvi politseinikust petturi osas kadus kohe ära ning politsei ja prokuratuur ei soovi enam avalikku kära ja selle isiku nime avaldamist!   

Loe lähemalt siit ja siit.

Täpselt analoogselt  „puudub“ avalik huvi ja prokuratuuri arvates ei tohi avalikkus teada kahtlustatavate nimesid juhtumis, kus korruptsioonibüroo ametnik sai prokuratuurilt korruptsioonikahtlustuse (artikkel siin).

Avaliku huvi näilikkus ja vajalikkus lähtuvalt prokuratuuri suvast ! 

Neid näiteid on veelgi, kuid on ilmne, et just nendest asjaoludest võib juba järeldada, miks 2019 aasta 31. oktoobril väga suure käraga alanud ja juhtiva riigiprokuröri Taavi Pern arvates „väga suurt“ avalikku huvi omavast O. Kuklase poolt kohtunik E. Vavrenjukile tasuta õigusabina vaadeldavat nn. altkäemaksuafääri oli vaja prokuratuuri poolt väga suure avaliku huvina presenteerida!  Nüüdseks on ka ilmnenud, et vaatamata juhtivprokurör T.Perni poolt isiklikult ja otse kohtunik E.Vavrenjuk “veenmisele” ja kohtuniku psühholoogilisele „töötlemisele“ ei olnud kohtunik nõus juhtivprokuröri poolt ettepandud etteheidetega nõustuma !

Kuidas teisiti on võimalik tõlgendada juhtivprokurör T.Perni poolt kohtunikule esitatud etteheiteid: „… kas tõesti oleks mõni teie kolleeg kohtunik siis ilma piisava aluseta andnud Teie jälitamiseks ja kinnipidamiseks nõusoleku ….“! Tõesti raske on taolist juhtivprokuröri väidet alahinnata aga samas on ka raske taolisest tegevusest midagi muud kui psühholoogiline survestamine järeldada !  

Täna oleme aga olukorras kus prokuratuur oli sunnitud need kohtuniku kolleegide poolsed määrused meile välja andma ja määrustest selgus palju “huvitavat”. Enne välja andmist aga trikitas politsei ja prokuratuur ca. 4 kuud  aga Tallinna Ringkonnakohus ütles otse välja, taoline tegevus oli ebaseaduslik !    

Prokurör Taavi Perni ja Kapo tegevus O.Kuklase ja Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid suhtes kulgeb ajaliselt erinevas tempos. Oleme tänaseks menetlusega „kuhugi“ jõudnud, aga ilmselgelt ei saa nüüd enam prokuratuur endale tunnistada, et prokuratuuri poolne algne avalik kära oli ehk liigse lootuse ja ootusega ! 

 

Kõike seda prokuratuuri ja Kaitsepolitsei poolset “huvitavat” tegelemist arvesse võttes jaguneb ka Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid edaspidiste postituste tegemine paljudel juhtudel ka nendest “huvitavatest” asjaoludest lähtuvalt ja esialgselt ajaliselt piiritlemata osadeks. Kavatseme nendes järgnevates blogipostitustes esitada enamuse Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid vandeadvokaat O. Kuklasega seotud kriminaalasja materjalidest, sest viimase 5 kuu jooksul on järjest rohkem ilmnenud nii juhtivprokuröri kui politsei tegevuse teadlikult ebaseaduslikku tegevust. 

 

On selge, et meil ei ole võimalik võistelda T.Perni halduses oleva aktiivse meedia kaudu kohtumõistmisega, aga ma siiski usun tervesse mõistusesse ja ajaloos on olnud ka geriljad paljudel juhtudel edukad!  

Ajavahemikul 28.03.2019 kuni 25.08.2020 juhtiva riigiprokuröri taktikepi all toimuvast Kaitsepolitseiameti Lõuna piirkonna pealiku ja kaitsepolitsei menetleja/uurija teadvalt ebaseadusliku tegevuse näiteid kavatsen esitada piisavas koguses !  
Kuna neid näiteid nii antud kriminaalmenetlusest kui ka teistest menetlustest on palju, siis esitame need mitmete blogipostituste osadena ja pigem eeldame antud teemadest avalikku diskussiooni ja püüame edaspidiselt abiks olla ka meie klientide abistamisel ja koolitamisel, sest  elu on näidanud, et taolistesse olukordadesse võivad sattuda ka need inimesed, kes arvavad et nemad ikka omaarvates mitte kuidagi politseile või prokuratuurile huvi ei paku või mitte midagi ebaseaduslikku ei tee ! 

Tänasel päeval ei ole paljudel juhtudel isegi mitte enam vajalik midagi ebaseaduslikku teha!  

Küll organid pärast sulle juba selgitavad mis on seaduslik ja mis ei ole !  

Isiku suhtes kriminaalmenetluse (ja ka jälitamise) alustamiseks piisab ametniku siseveendumusest, mille kujunemise protsessi ei ole taasesitatavas vormis võimalik mitte kellelgi (peale prokuröri) näha (ka hiljem mitte)!  Täpselt niisuguse selgituse andis prokurör T.Pern 


Tänased tehnilised võimalused jälitustoimingute teostamiseks ning samas jälitustegevuse seaduslikkuse tegelik kontroll on muutunud pigem üksteise vastanditeks! Oskust või võimalust jälitustegevuse osas midagigi arvata või kaasa rääkida on väga vähestel inimestel sõltumata mistahes kontrolliorganite või komisjonide moodustamisest !    

 


Mitmed head kolleegid ja minu varasemad töökaaslased prokuratuurist on küsinud, et kuidas mul läheb ja kas asi on lõpetatud.  

 

Senini olen saanud vastata vaid seda, et jätkan T. Perni ning Kaitsepolitsei Lõuna osakonna juhi ja menetlejate poolt kujutletavate „kuritegude“ toimepanemist, sest tasuta õigusnõu või siis mõnele tuttavale või ka minuga koos ülikoolis käinud sõbra õigusalasele probleemile (nt mõnele tekstile) olen praktikuna olnud jätkuvalt sunnitud „pilku peale viskama“ ja oma kommentaare jagama – ehk lühidalt öeldes tegelema kuritegeliku tasuta õigusabi andmisega, sest samal ajal on enamus minu ülikoolikaaslasi veel ametis ja teevad kohtunike või prokuröridena mulle või büroole “tõenäoliselt” meelepäraseid  või vaimse sideme kaudu “suunatud” otsuseid ! Muidugi, paljud enam ei julge minuga suhelda ega ka sünnipäevale tulla aga neist saan ma aru, sest riigis pole mingeid reegleid selle kohta, kui palju või kui “ligidal” tohib isik  kriminaal-, tsiviil-, või pankrotimenetluslikult mulle või büroole olla? Loomulikult ei ole mõistlik ka minul nendega (vähemalt praegu) enam suhelda, sest selgeid reegleid meil pole ja ma ju ei taha neile võimalikku jälitamist või kriminaalasja!  Võib-olla saame suhelda alles siis kui mina või nemad lähevad pensionile !    

 

altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis

 
T. Pern heidab mulle jätkuvalt ette vaimse sideme kaudu inimeste mõjutamist.


Konkreetsemalt, kohtunik E. Vavrenjuki tasuta õigusabi kaudu mõjutamist! Tundub uskumatu, aga kahtlustuses on taoliselt kirjas!  Kes tunneb, et minul on ka temaga analoogne vaimne side nagu seda prokurör minule E. Vavrenjukiga suhtlemisel ette heidab, siis andke teada! Võib-olla õnnestub ka  minul endal tuvastada taolise vaimse sideme ilminguid, kuigi senini pole ma endal üleloomulikke võimeid või erilisi vaimse sideme „nähtusi“ avastanud, aga võib-olla veel kunagi avastan. Asi tundub võib-olla paljudele naljakas aga see on tegelikkus! Taoline prokuratuuri poolne vaimse sideme kaudu mõjutamise loogika on olnud nüüdseks juba mitmeid aastaid ja kindlasti on hakanud prokuratuuri häirima just käesoleval aastal erinevate kohtute sh. Riigikohtu sellekohased otsused, kus nö. vaimse korruptiivse sideme kaudu tegevust ei ole kohtud paljudel juhtudel aktsepteerinud. Õnneks kohtud paljudel juhtudel ka reaalselt ning mõistusepäraselt seda heasoovlikkust või muud inimlikesse kategooriatesse kuuluvaid tegevusi aktsepteerisid ja ei läinud kaasa nn. kõrgema vaimse sideme ja fooliummütsiga määratletavate oletustega.  


Vaba aega saab sisustada prokuratuuri ja kaitsepolitsei tegevuse seaduslikkuse kontrollimisele.

Minu elu on jätkunud paljuski tavapärases tööalases rütmis, kuid kahjuks enamus seniselt pillimängule või kalapüügile kulunud vaba aega läheb prokuratuuri ja kaitsepolitsei tegevuse seaduslikkuse kontrollimisele. Pean tunnistama, et tööalaselt päris hea koolitus ja olen nõus seda kogemust meeleldi jagama ! 


Siiani tegelesid prokurör T. Pern ja Kaitsepolitsei Lõuna piirkonna pealik Jaanus Kann ning menetleja Talis Tiirik minu tegevuse seaduslikkuse kontrollimisega, jälitasid 7 kuud, võtsid kohtunikelt minu ja kohtunik E.Vavrenjuki jälitamiseks viiel korral jälitamise lubasid, põhjendasid „copy-pastena“ kogu aeg seda, kuidas ma kohe-kohe „peaks andma“ raha (eeldatavalt sularaha) E. Vavrenjukile jne. Kui aga seda raha tegelikkuses ei antud, jälitusega mitte midagi ei tuvastatud, siis arvati, et ju siis suhtlen mingite üleloomulike vaimsete jõudude kaudu ja tulemuslik võiks olla suure käraga läbiotsimine. T. Perni ja Kapo ametnike arvates pidi minul olema mingi salajane suhtlusliin, salajane laevatee või salajane telefon! Võib-olla olen spioon või narko-kaupmees ja küllap midagi ikka leitakse!


Juba nõukogude aegne vanasõna ütleb: „Anna inimene, küllap me paragrahvi leiame!“  

Tänaseks on olukord mõneti vastupidine! Mingit salajast suhtlusliini, salajast laevateed või salajast telefoni polnud! Ka spioonina või narko-kaupmehena ei suudetud minu rolli tõestada, sest seda polnud.

 

 

Pigem olen nüüd ise Kaitsepolitsei Lõuna Eesti piirkonna juhile (keda tunnen ca. 20 aastat) heitnud ette seda, et konkreetselt tema on korduvalt püüdnud ju mind minu erinevate klientide või tuttavate suhtes kaasata oma spioonimängude püüdmistegevusse ja on sellekohastele jutuajamistele minu aega raisanud, aga mitte keegi pole mulle nende jutuajamiste eest sentigi tasunud. 

 

Saan aru, et need jutuajamised ei pruukinud olla nende jaoks tulemuslikud, aga kui see ajakulu on määratletav tasuta abina ja on minu suhtes käima lükatud kriminaalasja loogikat arvestades nii suur tabu, siis palun makske minupoolne KAPO jutuajamiste ajakulu kinni. Iga jutuajamise taga on olnud konkreetne ametniku huvi saada endale meelepärane tulemus ja seda kas siis ametialaselt või isiku enda tasandil sest sellele tulemusele vastavalt on ka ametiredelil liigutud! Tänaseks juba Lõuna piirkonna pealikuks tõustud.   

 
Tänaseks on minule üle antud teatud hulk kriminaalasjas kogutud dokumente, sh. jälitusload. Nüüd aga on juba minul õigus tegelda ja kontrollida seda kas prokurör T. Pern ja Kaitsepolitsei Lõuna piirkonna pealik Jaanus Kann ning kaitsepolitsei uurija Talis Tiiriku senine ja praegune tegevus on seaduslik ning vajadusel saan esitada ebaseadusliku tegevuse vaidlustamiseks kaebuse kohtusse!

Teistmine ja kohtuotsuse uuesti läbivaatamine - advokaadibüroo Kuklase & partnerid

  
25.08.2020 sain Tallinna Ringkonnakohtult positiivse lahendi! Kaitsepolitsei ja prokuratuuri tegevus seoses jälituslubadega tunnistati õigusvastaseks!

Räägin aga sellest täpsemalt järgmises postituses!

JAGA POSTITUST

17 thoughts on “OSA 1: Kas prokuratuuri ja politsei teadlik ebaseaduslik tegevus jätkub?”

 1. Üldiselt, hr.peaprokuror ning teised isikud nn.kaitsekad on ilmselt palju filme vaatanud, ning peas on tekkinud häired reaalsuste suhtes,ning, muidugi natukene unustanud omad missioonid, unustanud mille jaok need ametit loodi, .
  Ideaalis oleks hea lõpetada James Bondi seriaalis osaleda ning tegelema asjadega,mida meie noor Vabariik vajab.
  Ma ei imestaks, lgp.hr Olev Kuklase ükskord hakkab küsima moraalse kahju kompenseerimist nende nn. võlsitud,kombineeritud asjade eest,mille talle poogida tahetud,unustades,et normaalsel inimesel on hea süda, ning ta võib tasuta aidata ükskõik keda, ja see POLE KUROTEGU!!!

 2. Just desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply nice and i can assume youre an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 3. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting equivalent rss drawback? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 4. I’d need to examine with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy reading a publish that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 5. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 6. I am a website designer. Recently, I am designing a website template about gate.io. The boss’s requirements are very strange, which makes me very difficult. I have consulted many websites, and later I discovered your blog, which is the style I hope to need. thank you very much. Would you allow me to use your blog style as a reference? thank you!

 7. I blog often and I really appreciate your information. This article has
  really peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking
  for new details about once a week. I opted in for your Feed as well.

 8. whoah this weblog is excellent i like studying your posts.
  Stay up the good work! You know, many people are looking
  round for this info, you can aid them greatly.

 9. Hello, I wish for to subscribe for this weblog to take most recent
  updates, therefore where can i do it please help
  out.

 10. Hello! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a
  template or plugin that might be able to correct this problem.

  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.