Menu

Kas EV Riigikohtul on kriimud silmad, kes ainukesena julgeb riigiprokuratuuri tukast sugeda?

0 Comments

 Inimeste põhiõiguste järgmine ning aus kohtumenetlus ei ole pelgalt sõnakõlks,“ ütles Ekspressile ajaloolise otsuse tegemises osalenud riigikohtunik Paavo Randma. „Prokuratuur peab olema eeskujuks seaduse sõna ja mõtte järgmisel.“

 

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120024260/narkoprokuror-uritas-kaht-meest-vale-abil-kokku-30-aastaks-vangi-sokutada

Kõik kohtuastmed kirjeldavad Riigiprokuratuuri prokuröri, Keskkriminaalpolitsei ja maksupolitsei  ilmselgelt ebaseaduslikku tegevust, inimese põhiõiguste ja kohtumenetluse rikkumist. See aga väljendub tegelikkuses vaid „tukast sugemisena “, sest sellest ei juhtu ametnikele absoluutselt mitte midagi. Kogu selle jama, antud juhul ca. 100 000 eurot saab veel kinni maksta maksumaksja!  

 

Veel enam, lugupeetud juhtiv riigiprokurör Taavi Pern vastas, et prokuratuur on kohtutele kinnitanud, et tahtlikult pole kedagi eksitatud. „Kuivõrd riigikohtu lahendiga jõustus teistsugune otsus, siis on selgitamise võimalused ammendunud.“

Pern ja riigiprokuratuur ei pea antud juhul vajalikuks mitte mingit kommentaari anda. Riigiprokuratuuri viimane pressiteade pärineb 06.06.2022!  

Kas kõik on ilus ja puudub avalik huvi!

 

Arvan, et ei ole ja ei saa olla vaidlust, et narkokuriteod ei ole mitte ühelgi juhul tolereeritavad, narkokuritegude eest tuleb karmilt karistada. Samas ei saa prokuratuur ja politsei ise muutuda pättideks ja kasutada neile antud võimu ebaausalt, ebaseaduslikult.

 

See ei peaks olema pelgalt sõnakõlks aga mis on tegelikkus ? 

 

Oli äärmiselt kurb lugeda viidatud Eest Ekspressi artiklit jaganud K. Lemberi postituse kommentaarides erinevate isikute arvamusavaldusi, milledes käsitletakse prokuratuuri mistahes ebaausat või ebaseaduslikku tegevust vaid apsakana, eesmärgi pärase ebaseadusliku vajadusena.

 

Kahtlemata ei taha meist keegi, et meie lapsed või lähedased satuksid kuidagi seotusse narko-kurjategijatega või nende ohvriks ning kahtlemata on V. Verte üldjuhul teinud taoliste narko-kurjategijate tabamisel, politseinike  juhtimisel väga tänuväärset tööd.

Kõige selle juures tundub aga jätkuvalt uskumatu, et Eestis pole senini organit, kes uuriks, selgitaks, teostaks järelevalvet selle üle, kas V.Vertele süüks pandud ebaaus ja ebaseaduslik tegevus oli otseselt tema või temaga seotud politseinike tegevus, sest kõiki tõendeid reaalselt kogub ja toob prokuratuuri lauale politsei/keskkriminaalpolitsei jne.

Riigikohtu kommentaarid on head, aga tegelikkuses suhtub prokuratuur neisse täiesti ükskõikselt.

 

Kas olemegi siis tõesti oma õigusriiklikus arengus uuesti jõudnud sinna, kus oli/on USA või Putini Venemaa https://ekspress.delfi.ee/artikkel/27691423/cia-arstid-tegid-demokraatia-nimel-inimkatseid

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/66095632/homses-ekspressis-guantanomo-vanglat-juhtis-valiseestlane

Arvan, et alati leiame ju põhjenduse ka surmanuhtluse taastamiseks, et tegemist on piisavalt olulise või raske kuriteoga ning seadus pole oluline, sest eesmärk pühendab abinõu. Kui see tõesti nii on, siis võtame ka Eestis juba kahtlustatavate kinnipidamisel kasutusele Guantanamo uppumise simuleerimise meetodid, alasti külma kongi paigutamised, topime kitsasse kasti jne. ja miks mitte ka keskaegsed nö. rattale tõmbamised!    

 

Võime juba ka EE-st lugeda kuidas Guantanamos toimunut juhtis admiralist väliseestlane, kes kõige selle juures käis aastaid, iga päev vange üle vaatamas (tema väitel) ja lehvitas neile!

 

Kas tõesti ei tekkinud sellel tublil admiralil mingit tunnet või kahtlust, et taoline piinav tegevus ei saa 21.sajandil olla aktsepteeritav?

 

Ei ole ju ka saladus, et analoogselt käitusid ka Putini alluvad.

https://www.err.ee/1608415214/putin-vallandas-piinamisvideote-mojul-vanglate-ulema

Venemaalikult/näilikult kedagi taolise piinamise, loomastunud käitumise eest võib-olla ka karistati, sellest karistamisest vähemalt räägiti. Guantanamo puhul tundub, et kõigil on täiesti suva, piinamine on uus normaalsus, sest meil on „demokraatlik riik, meil on õigusriik“ ja kõigest sellest võib vabalt rääkida aga mitte midagi ei juhtu nendega, kes oma võimu taoliselt realiseerivad ning tegelikkuses ongi õigusriik ja inimõigused vaid sõnakõlks, sest riigikohtunike mistahes näpuviibutus on vaid jutuks hea !

 

Kogemuslikult on minul põhjust arvata, et nii prokuratuur kui keskkriminaalpolitsei on ebaausa ja ebaseadusliku tegevuse piire ning kohtunike lollitamisi juba aastaid omale meelepärases suunas nihutanud, aga senini on olnud neid ebaseaduslikke tegevusi, ebaseaduslikke jälitamisi  jne. ülimalt raske tõestada. Väga tõenäoliselt on senini ka paljud kohtunikud kartnud ennast prokuratuurile vastustada!

 

Kui juhtiv riigiprokurör T. Pern oma otseselt ebaseadusliku tegevuse ja vene miilitsa võtete kasutamise tõttu sai väga tugeva kriitika tolleaegselt ringkonnakohtunik H. Seppalt ja hiljem kohtunik J. Kallini poolt ning Vavrenjuki kriminaalasjast otseselt ebaausa ja ebaseadusliku tegevuse tuvastamise tõttu taandati, siis võib tänaseks tõdeda, et tegelikkuses sellele kohtu kriitikale nii peaprokurör kui ka T.Pern lihtsalt irvitasid –  T.Pernile anti selle ebaseadusliku tegevuse eest aasta prokuröri tiitel.

 

Kas riigiprokuratuuri poolt taolise olukorra määratlemine ei ole otseselt prokuratuuri poolt kohtunike kriitika üle irvitamine? Kui selles aasta prokuröri tiitli saamise põhjendustes üldistas peaprokurör T.Perni tegevust siis konkreetsemalt tõi peaprokurör sellejuures välja just kohtunik Vavrenjukile kahtlustuse esitamise, kui aasta prokuröri tiitli väärilise suure saavutuse. Peaprokuröri jaoks oli sisuliselt ükskõik see, et just seal menetluses tuvastati korduvalt T. Perni otseselt ebaaus ja ebaseaduslik käitumine ning Vavrenjuki põhiõiguste rikkumine.

Lisaks, nii Vavrenjuki kui ka V. Verte asjas, on olnud kogu aeg kõne all ka tõsine kahtlus, et kaitsjatele ja kohtule ei esitatud/ei esitatagi kõiki sideettevõtjatelt saadud andmeid, neid varjatakse ja mitte keegi ka ei kontrolli seda kas keegi on andmeid kogunud seaduslikult või mitte.

 

Võin vaid näitena tuua selle osa milliseid sideettevõtjatega seotud andmeid on nüüdseks Vavrenjuki asjas tutvumiseks esitatud. Prokuratuuri poolt on nüüdseks näitena esitatud  „ekslikult“ tutvumiseks Exeli fail, mis osutus aga hoopis Kapole kuuluvaks nn.  andmete töötlemise toorfailiks. Selles on hulgaliselt Eesti kodanike nimesid, isikukoode, telefoninumbreid jne. ja nendest osad (arvatavalt just jälituse all olevate isikutena) on selles failis veel eraldi määratletud punasega. Selles Exeli failis on eraldi ära toodud näiteks sõnadega – KAIN ehk siis Kapo andmeinfona lisaks veel isikute telefoni numbrid ja nimed, keda failis nimetatakse FIGURANTIDEKS !!! Nende isikute osas pole minule või teistele advokaatidele edastatud mitte mingisugust teadet, väidetavast jälitusest või seotusest mingi taolise kriminaalasjaga, mil oleks taolise andmetöötlusfaili põhjendatud aluseks.  

Riigiprokuratuur on ise oma kirjaga tunnistanud et see nn. Exeli fail sai mulle saadetud ekslikult aga samas väidetakse, et selles olevate andmete, nn. Figurantide jne. määratlemise või nn. KAIN  punasega märgitud põhjuste kohta “ei tea” riigiprokuratuur mitte midagi. Kas tõesti  ei tea ja ei tahagi teada?  

Kokkuvõte – Järjekordne kinnitus sellest, et prokuratuur ja jälitusasutused teevad kontrollimatult absoluutselt seda, mida nad tahavad ja need väiksed „äpardused“, millele kohtuastmed tähelepanu juhivad on vaid jäämäe veepealne tipp! Tegelikkus, tahame või tahame … ongi sõnakõlks!

 

 PS! Sellest Exeli teemast aga avaldan ja kirjutan täpsemalt järgnevates postitustes!