Menu

Kirikuõpetaja, advokaat, ajakirjanik, arst! Kas EV on veel keegi, kellel on mõni saladus, mille riigiprokuratuur tuimalt tühistab?

0 Comments

EE 05.07.2022: Kaitsepolitseinikud olid saabunud Tallinnas Juhkentali tänaval asuvasse advokaadibüroosse Eipre & Partnerid.

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120031288/labiotsimine-advokaadiburoos-kapo-vottis-ara-kirjavahetuse-poliitik-kert-kingoga

Läbiotsimist advokaadibüroos tehti 5 tundi! Advokaadina olen kogenud, et loomulikult tehakse kõike seda rafineeritult, viisakalt, pakutakse vahepeal ka riigi raha eest süüa-kohvi jne.

Kuid see, kas läbiotsimiseks oli olemas tegelik põhjendatud alus, kui palju ja kui otstarbekalt selle käigus riigi raha kulutatakse, saab selgeks heal juhul 3-10 aasta pärast. Vähe on neid, kellel on taolises läbiotsimises või edasises kriminaalmenetluses närvi vastu pidada!  Aga kõik see toimub ikka ülla eesmärgi nimel – ühed on halvad, teised on head ja õiged. Ehk siis vali, kummal pool sa oled või tahad olla. Kas julged küsida, vaielda, kahelda?

Millisel kriminaalmenetluslikul alusel ja põhjusel menetletakse kahe Riigikogu liikmega (K. Kingoga seotud kriminaalasja Kaitsepolitsei ja Repinskiga seotud kriminaalasja Keskkriminaalpolitsei) seotud kriminaalasja, ei suuda riigiprokuratuurist väljajäävad juristid senini kuidagi lahti seletada?     

Lisaks, loen EE-d  ja aru ma ei saa, kas ikka kõik selles artiklis avaldamiseks olev info on nüüd vastavate riigiprokuratuuri lubadega kaetud, sest muidu tuleb ajakirjanikule uus trahv!

Kogu eelnevatel kuudel toimunud jantlikus ajakirjanike jne. kiusamises kontekstis peaks ju Riigiprokuratuurilt ka kogu selle info avaldamiseks saama loa nii Eipre & Partnerid vandeadvokaat M. Traat, Eesti Advokatuur, Eesti Ekspress jne.

Tundub, et ka kogu see kriminaalõiguslik juriidiline pilotaaž on juba nii kõrgeks läinud, et ka professionaalid (vandeadvokaat M.Traat, K.Kingo ja riigiprokuratuur) ei saa enam aru, kas või kes on kahtlustatavad või läbiotsitavad või lihtsalt ühe poliitilise mängu ja riigiprokuröride solvumise objektid! Ühed väidavad, et nad pole kahtlustust saanud ja riigiprokuratuur väidab, et M.Traat ja Kingo allutati menetlustoimingule kahtlustatavatena!

Kas keegi mäletab või teab veel kedagi, kes on julgenud riigiprokuratuuriga tülitseda või vaielda?

Kui riigiprokurör T.Pern taandati oma korduva valetamise ja ebaseadusliku tegevuse tõttu, siis oli just Kert Kingo (olles endise politseinikuna kriminaalmenetlusega tuttav) see, kes tõstatas riigiprokuröride vastutamatuse teema ja otsesõnu tülitses ka peaprokuröriga!  Minuteada vastas A.Parmas sellele K.Kingo kriitikale väga häälekalt!

K.Kingo oli ka sisuliselt ainuke, kes julges ja oskas Riigikogus tõstatada peaprokurör A. Parmase juhtimisel toimunud nn. rahapesu justiitsatašee erapooletust eirava valimise probleemistiku ja A. Parmase poolt võimaliku toimingupiirangu rikkumise teema. 

Eelmistel nädalatel lugesime Riigikohtu teravat kriitikat riigiprokurör V. Verte suhtes, aga kas sellele kriitikale ka miskit järgneb? „Hane selga vesi“! Avalikkusele tulevad muudkui täiendavad faktid, aga riigiprokuröridele ei kehti tegelik vastutus ega ka toimingupiirangud. Nad võivad täna kehtiva kriminaalmenetluse tingimustel kohtutele ja kohtunikele  valetada, käituda ebaseaduslikult jne. Kõik see saab toimuda vaid näilikult ülla eesmärgi või poliitilise „õige“ kujundatuse valguses. Ja nii on. Väide et taoliselt ebaseaduslikult kogutud tõendid muutuvad kehtetuks võib olla õige aga see ei vabanda ega ei õigusta ju ebaseaduslikku tegevust.   

Rikutakse EV põhiseadust, rikutakse KrMS-i jne aga pole olemas organit, kes teostaks järelevalvet, kes tegelikkuses taolistele rikkumistele/ ebaseaduslikule tegevusele reageeriks! Pigem aetakse kõik kohtunike kaela, kes riigiprokuratuuri „kujundatud“ taotluste alusel lubasid annavad ja kriitikuid sõimatakse EKRE-kateks  või venelasteks!   

Õiguskantsler pahandas Riigikogu ees juba 2018 septembris, et seadused on ebaselged, prokuratuuri tegevus ebaselge. Riigikohus teeb ka vahel kurja häält, aga kogu kriitika on kuskile kellelegi!

Nagu kirjutas Maarja Vaino oma FB postituses – Probleemidest, mida meil ei ole

– Kas tõepoolest oleme just praegu jõudnud Taavi Rõivase unistatud peenhäälestamise ajastusse?
– Või on asi selles, et keegi ei taha karjast eristuda, sest siis oledki kohe ründajaile kergem saak?
– Kuidagi on Eestis muutunud inimeste tasalülitamine väga lihtsaks

Oleme tegelikkuses seal kus võib kõigest rääkida aga see ei lahenda probleeme sest  valitsejad lihtsalt tuimalt eiravad probleeme, põhiseadust ja paljusid seadusi. Neile pole ette nähtud tegelikku vastutust sest kontrollorgan on nende kontrolliall!