Menu

100+ aastat Eesti prokuratuuri! Palju õnne prokuratuur!

0 Comments

100+ aastat Eesti prokuratuuri! Palju õnne prokuratuur! 

Prokuratuur on äärmiselt vajalik asutus igas riigis! Prokuratuur peaks olema sõltumatu ja tegelema kuritegude tõkestamiseks ja avastamiseks vajaliku jälitustegevuse planeerimisega, juhtima kohtueelset kriminaalmenetlust tagades selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse, esindama kohtus riiklikku süüdistust ning täitma muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid! 

 

Tänane Terevisioon: https://etv.err.ee/1608768640/terevisioon , kell 7:20 esines peaprokurör! 

Endise prokuratuuri töötajana eeldasin, et peaprokurör A.Parmase tänane sõnavõtt riigitelevisioonis kujuneb pidulikuks, millest ei puutu viited asjakohasele statistikale. Arusaadavalt on televisiooni kutsustud isikul õigus valida seda, mida ta räägib. Üürikese sõnavõtu lõpus tekkis küsimus, kas tõesti ei olnud prokuratuuri pidulikul aastapäeval esitada midagi positiivset, kas tõesti pole võimalik riigitelevisioonis esile tuua neid tublisid prokuröre, kes tegelikkuses teevad igapäevast kuritegude avastamise rasket tööd ja hoiavad seda ühiskonda! 

 

Me kõik tahame ja eeldame, et prokuratuur tegeleks vajaliku tööga objektiivselt ja sõltumatult. Aga just viimased aastad on esile toonud senini varjatud poole – ebaseaduslik tegevus ja tööalased skandaalid prokuratuuris! Hiljuti oli juhtum, kus vähemalt avalikkusele edastatud info kohaselt vabastati kaks ringkonnaprokuröri lausa ilma distsiplinaarmenetluseta. 

 

Prokuratuuriseaduse § 9 lg.1 kohaselt teostab teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle  Justiitsministeerium ja § 32 lg. 2 kohaselt  algatab distsiplinaarmenetluse huvitatud isiku taotluse alusel või enda algatusel:

  1) valdkonna eest vastutav minister riigi peaprokuröri, juhtiva riigiprokuröri või juhtivprokuröri suhtes; 

  2) riigi peaprokurör kõigi prokuröride suhtes;

  3) juhtivprokurör temale alluva ringkonnaprokuratuuri prokuröri suhtes.

 

Pean ennast kordama küsimusega, kas ka prokuratuuris on võrdsed ja võrdsemad. Miks? Vaatamata avalikkuses kajastatud juhtumitele ei ole peaprokurör ise ega ka justiitsminister pidanud vajalikuks peaprokuröri ja juhtiva riigiprokuröri suhtes, mistahes tekkinud ebaseadusliku tegevuse kahtlusi järelevalvealase tegevuse kaudu kontrollida!  

 

See, et paljud kodanikud on teatud prokuröride ebaseadusliku tegevuse ja tegeliku järelevalve puudumise pärast tõsiselt mures ja avaldavad selle kohta ka meedias ja mujal oma arvamust ei saaks ega ei peaks kuidagi pidulikul päeval rikkuma nende tublide ja töökate prokuröride pidulikku tunnet. Tänane Terevisioonis esinemine päädis kahjuks vaid prokuratuuri kritiseerivate isikutele viitamisega! Kurb kui isegi pidupäeval ei suudeta konstruktiivset kriitikat unustada!  

 

Tavakodanikuna soovin paljudele oma kolleegidele ja töökatele prokuröridele jõudu ning mõistmist selles tänases kummalises maailmas!