Menu

Lugege ja imestage – Parmas:“ Me ei saa vahkvihas tegutseda ! Prokuratuur tegutseb üldjoontes hästi“!

0 Comments

Ilusad sõnad! Enamus prokuröre ongi energilised, teotahtelised ja pühendunud inimesed, kes on seda ka minu kogemuses olnud aastakümneid, kes on teinud oma tööd südamega ja väga hästi, mitte aga üldjoontes hästi!

https://www.postimees.ee/7383887/riigi-peaprokuror-andres-parmas-ohuks-demokraatiale-on-see-kui-prokuratuuri-riigis-ei-ole

Millisel planeedil elab peaprokurör A.Parmas ja tema esimene asetäitja T. Pern?  

 

On ilmne, et A. Parmas on kirjeldanud Postimehes oma unistust :“  Saada paremaks! Targemaks, efektiivsemaks, täpsemaks …. aja jooksul on liigutud selles suunas, et prokuratuur oleks süüdistuse esitaja asemel rohkem juhtumikorraldaja“.

 

Tegusad sõnad A. Parmase suust! Tõepoolest, võime nüüd juba oktoobris – novembris 2021 lugeda seda, et näitena covid-tõendite võltsijate nimesid avalikkusele enam kiirustades „ei pilluta“ (kuigi avalikkusele ja riigi jaoks ülioluline teema ja varasemalt oli prokuratuuri praktika teistsugune ), menetluse andmeid esitati neutraalselt, menetlusel lastakse toimida juhtumikorraldajana. On ka teine variant, mida aktiivselt kasutatakse – saadi sellelt võltsijalt kiire süü ülestunnistamine ja anti vastu lubadus, esialgu nimesid mitte avaldada! Tegelikkus on kahjuks just see! Varsti raporteeritakse suurepärastest  töötulemustest!

 

 

Aga Parmas ja Pern pole avalikkusele selgitanud seda, millal see “juhtumi korraldamise” muutus siis toimus. Mis oli muutuse põhjus ja kui varasemalt tegutseti valesti, siis pole avalikkus kuulunud varasema ebaõige tegevuse osas vabandust!

 

Kui lugeda Parmase artiklit edasi, siis tegelikkuses pole midagi muutunud ega ka ei kavatseta midagi muuta. Ajakirjaniku viites Advokatuuri esimehe J.Tehveri arvamusartiklile, peab hr. Parmas õigeks J.Tehveri väidete üle pigem ironiseerida ja omi vigu üldse mitte näha: „…. Ega Jaanus ei öelnud ju otseselt välja, kellele tal mingeid etteheiteid on. Rääkis suhteliselt ähmaselt, et kusagil organites midagi toimub …  Sellisele kriitikale on raske vastata“.

 

Parmas võiks tagasi minna Isamaa parteisse, poliitikuna saaks, võiks ja lausa peaks taoliselt väiteid esitama! 

 

Isegi ajakirjanik sai Jaanus Tehveri artiklis toodud viidete konkreetsusest ja prokuratuuri tegevuse absurdsusest aru, aga hr Parmase arvates on J.Tehver vist vaid vandenõuteoreetik.

 

 

A. Parmas jätkab oma viimaste aastate tavalist mantrat –  prokuratuuri arvates pole probleemi kui advokaadibüroode läbiotsimisel võetakse koos otsitud dokumentidega kaasa ka kõik, mis parasjagu prokuratuurile meeldib, ka asjasse mittepuutuvad andmed, arvutid, telefonid, kogu andmebaas, sest nii on mugav menetleda ja sealt on ka prokuratuuril “hea” erinevate klientide konfidentsiaalseid andmeid lugeda. See kõik on A. Parmase arvates jätkuvalt OK! Selles A.Parmase poolt juhitavas prokuratuuri suvalises ja piiritlematus läbiotsimises on A.Parmase arvates süüdi hoopis advokaadid, sest nad on advokaadid!

 

 

No ei ole teisiti võimalik peaprokuröri juttu tõlgendada. Temal on oma õigusega piiratud tõde, täpselt nii ta ka prokuratuuri juhib, sõltumata EIK või Euroopa Kohtu või kelle iganes kohtulahenditest!

 

 

Just taoline peaprokuröri poolt väljendatud üleolev suhtumine peaks mistahes õigusriiki hindaval riigikogulasele või kodanikule tekitama küsimuse, kas meie õigussüsteem ongi määratatud taolisena, vigu mittetunnistavana, kellegi subjektiivse võimu realiseerijana toimima või peaks Eesti ka kuidagi õigusriigina olema vaadeldav?

 

Veel häid näiteid! Parmase väide: „Vastupidi, püüame võimalusel üldse vältida olukorda, et peame kellegi kohtusse saatma, tema süüdimõistmist nõudma. Pigem püüame lahendada juhtumi nii toimepanija kui ka ühiskonna jaoks võimalikult valutul moel“.

 

Ja jälle jätkab Parmas ilustatud ja samas väga häguse väitega, väga sarnase nõukoguliku „ilusa  demokraatiaga“. Nõustun Parmasega, et prokuratuur ei tohiks asju kergekäeliselt kohtusse saata, aga kui süü üle otsustus jääb prokuratuurile, siis viib taoline olukord ka õigusmõistmise otsustuse ju prokuratuurile!

 

 

Mõlemat pidi on valikud rasked ja keerulised! Olukorras kus prokuratuuri juhtide võimutäiuse üle puudub tegelik kontroll, kus Parmase ja Perni jaoks olulistes asjades on ainult nemad otsustajaks, (puudub igasugune erapooletu ning reaalne kontrollimehhanism, sest tihtipeale asjad kohtusse kontrollimiseks üldse ei jõua ja muud, tegelike õigustega kontrollorganit prokuratuuri üle pole ) ja just selleläbi muutuvad just need kaks isikut õigusemõistjateks, sest ka nende alluvad peavad tegema nii nagu nemad ütlevad. Võime väita, et seadus ka ikka ju kehtib aga vaatame Perni ca. 1,5 aastast järjestikulist seaduserikkumist – mitte midagi ei juhtu ! Parmase arvates pole Perni need rikkumised süstemaatilised. Kust alates muutuvad Perni ja Parmase rikkumised süstemaatiliseks?

 

Kas see on õigusriik? 

 

 

Postimehe artiklis viidatakse ka riigiprokurör Taavi Perni taandamisele nn kohtunik Eveli Vavrenjuki asjast ja sellele, et peaprokurör ei suvatse midagi kommenteerida!!! Kas ei tundu uskumatu!

 

Harju Maakohtu 22.10.2021: „kohtumääruses on loetletud vähemalt kolm karmi etteheidet prokurörile: “/…/ et ta rikkus kohtu hinnangul kahtlustatava kaitseõigust, survestas Vavrenjukki ja vassis arestimistaotluses sisaldunud eksimuse kohta. Kas saame olla kindlad, et varem pole juhtunud samad eksimused“?   Ja jälle A.Parmas ainult õigustab: „ Taavi Pern on pikaajalise kogemusega prokurör, kes on menetlenud väga palju kriminaalasju, sh suuri ja sensitiivseid……. . Tema suhtes ei ole süstemaatiliselt niisuguseid etteheiteid tehtud, üksikjuhtumist ei saa teha liiga suuri üldistusi“.

 

A. Parmase arvates pole T.Perni rikkumised süsteemsed: „Kui see süstemaatiliselt oleks nii, et meil puudub sisekontroll või et see on liiga nõrk, siis peaks selliseid juhtumeid olema rohkelt. Eesti õigusmaastik on üldiselt nii üles ehitatud, et on väga laialdased võimalused jõuda kohtusse oma kaebustega. Aga selliseid kaebusi ei ole massiliselt. Veelgi enam, ei ole massiliselt lahendeid, mis näitaksid, et uurimisasutustes või prokuratuuris
lokkaks korralagedus“.

 

Kes tegelikkuses üldse julgeb ja kes oskab T.Perni või A.Parmase peale kaevata?

 

Hea näide on kasvõi politseinik Kaupo Martihhini asi, kus Kapo käis mitme kuu jooksul järjestikku lausa 3 korda läbiotsimist tegemas !!! Kummalisel kombel toimusid need läbiotsimised peale järjekordseid kaebuste esitamisi. 

Kui T. Pern lasi 01.11.2019 kohtunik E. Vavrenjuki tuua arestimajast Tartu Kapo majja, teadis T. Pern, et kaitsja ei saa samal ajal juures viibida. Pern asus koos Kapo juhi J. Kanniga kohtunik E. Vavrenjukki sisuliselt ametist lahkuma sundima, kasutades sellejuures viiteid Riigikohtu esimehe V. Kõve ja Tartu Maakohtu esimehe L. Loide sõnumitele ja soovitustele. On ilmne, et T. Perni arvates oli öö arestimajas viibinud kohtunik E. Vavrenjuk eeldatavalt kergesti “lammutatav saak“ ! See, et T. Pernil polnud Riigikohtu esimehelt V.Kõvelt ega ka L. Loidelt tegelikkuses mitte mingisugust volitust, mingeid sõnumeid edastada sai E. Vavrenjuk teada alles oluliselt hiljem.  A.Parmase arvates pole T.Perni ilmselgelt küsitav või ebaseaduslik tegevus probleem  –  T. Perni poolt otsene valetamine, viidetega V.Kõve ja L.Loide väidetavatele sõnumitele, ametis oleva kohtuniku  psühholoogilise töötlemise püüd, ilmse eesmärgiga sundida kohtunik E. Vavrenjukki kirjutada nn. omal soovil ametist lahkumisavaldus!

 

 

Ka  Pamase enda osas on Tallinna Ringkonnakohtu poolt samas asjas juba 25.01.2021 määruses esitanud otsesed etteheited, aga ka sellest pole Parmasel mingit probleemi ega enesekriitikat. Pigem vastupidi, kohus on temasuhtes käitunud valesti! 

 

 

Peaprokurör Parmas jätab antud teemat kommenteerides lehe- lugejatele teadlikult ütlemata selle, et T.Perni ja A.Parmase rikkumisi on kasvõi ainult selles samas kohtunik Vavrenjuk asjas Tallinna Ringkonnakohtu määrustega ära loetletud 1,5 aasta jooksul juba kahel juhul  s.o.  25.08.2020, 25.01.2021 ja lisaks veel Harju Maakohtu 22.10.2021 kohtumäärusega. Peaprokurör A. Parmasele on T. Perniga seoses esitatud korduvaid kaebusi, kuid A. Parmas on kõigil juhtudel vaadanud nendest mööda ja vaid T.Perni õigustanud, sõltumata sellest, et need kohtumäärused ja T. Perni ebaseaduslik tegevus on olnud tema nina – all juba poolteist aastat!

 

Kas tõesti on riigiprokurör T.Perni korduvad rikkumised vaid üksikjuhtumid? Kas T. Perni menetluste suhtes üldse on mingit kontrollprotseduure kunagi tehtud?

  

Nõustun Parmasega ka selles, et advokaadibüroode läbiotsimises pole midagi erandlikku aga kas tõesti on prokuratuuril raske käituda seaduslikult ja kui prokuratuur tegi seda ebaseaduslikult siis tuleks oma viga tunnistada! Meil kõigil võib tulla eksimusi, aga taolist totaalset eitamist nagu seda teeb peaprokurör on kohe uskumatu lugeda!

 

 

Taolises olukorras on selge, et Parmase ja Perni alluvad saavad tegutseda vaid nii nagu Parmas ja Pern nemad ütlevad.  Prokuratuur on viimase aasta jooksul tõepoolest varasemat suvalist infot edastavat käitumist parandanud, aga mingeid vigu ei tunnistata, isegi siis kui sinna „nina sisse torgata“!   Avalikkus teab E.Vavrenjuki osas toime pandud jämedaid rikkumisi, sest tema oskas kaevata, aga palju on Eestis neid kes ei oska kaevata, eriti veel olukorras kus T. Pern „külma rahuga“ valetab. E. Vavrenjuk ei osanud isegi mitte arvata, et T. Pern võib tema mõjutamiseks valetada. Kas tegelikkuses on keegi kontrollinud, teostanud järelevalvet muude T. Perni poolt juhitavate menetluste üle, võimalike valetamiste, rikkumiste üle?  Kas tõesti oli T. Perni poolt E.Vavrenjuk suhtes kasutatud mõjutamine ja valetamine, mätsimine ja vassimine vaid üksikjuhtum?

  

 

A. Parmas jättis artiklis ütlemata, et tema ja T.Perni ebaseadusliku tegevuse osas on nüüd esitatud ka distsiplinaarmenetluse algatamise avaldused (kellel huvi võin need ka e-mailile saata), kus on Perni ja ka Parmase selged ametialased rikkumised ja ebaseaduslik tegevus laiemalt ja täpsemalt  välja toodud. Minu arvates ei ole need Parmase ja Perni rikkumised ainult distsiplinaarmenetluslikud!  

 

Aga kes tänases Eestis suudaks Parmase ja Perni ebaseaduslikku tegevust erapooletult menetleda? See pole tänases Eestis tegelikkuses võimalik, sest ainult nemad otsustavad mis on ebaseaduslik!  Peale selle, Parmas ega ka Pern ei tunnista mitte mingisuguseid eksimusi isegi siis, kui seda ütlevad faktid või ütleb kohus!

 

Siin ei ole mängus kallutatud jõud, vaid see ongi tegelik Eesti. Keegi ei julge puutuda või arvustada neid kes võivad selle kritiseerija „ette võtta“!  

 

Ja ikka ja jälle
mõtleme Doris Kareva sõnadele :

„Ajal, mil kõik see
toimus,

ühed ei uskunud,

teised ei mõistnud.

Kolmandad teadsid,
mis kaalul –

ja pidasid suu.“

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga