Menu

Osa 12: Pankrotiavalduse esitamata jätmise tegelikkus Eesti õiguskeskkonnas!

39 kommentaari

Võlausaldajad, olge veelgi ettevaatlikumad, sest riik teid kahjuks ei aita! 

26.11.2020 tuli uudis pankrotihaldur Veli Kraavi kohta. 

 
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/prokuratuur-kahtlustab-veli-kraavit-pea-miljoni-euro-ulatuses-pankrotivara-omastamises-ja-altkaemaksu-votmises?id=91789965

 

Kahtlustuse kohaselt omastas 48-aastane Kraavi pankrotihaldurina tegutsedes kolme pankrotimenetluses oleva äriühingu vara kogusummas üle 970 000 euro, mille ta pööras enda ja endaga seotud äriühingute kasuks. Lisaks esitati mehele kahtlustus altkäemaksu võtmises – vastutasuks eelistas ta võlgnikuga seotud võlausaldaja huve. 

Kahtlustuse kohaselt on kuriteod toime pandud kahe aasta jooksul, alates 2018. aastast.

Riigiprokurör Sigrid Nurm sõnas, et pankrotihalduri ülesanne on kaitsta pankrotimenetluses kõigi võlausaldajate ja võlgnike õigusi ja huve. Samuti peab haldur tagama võlgniku vara säilimise, olema erapooletu ja esindama riigivõimu ausalt.

 

Tegemist on tänaseks juba suhteliselt vana uudisega ja tänaseni pole ka need kahtlustuse asjaolud oluliselt selgemaks saanud. Prokuratuuri tegevusest on näha, et V.Kraavi ei nõustunud prokuratuuri poolse kahtlustuse versiooniga.

 

Kogemuslikult võin ütelda, et taolises olukorras püüab prokuratuur saada võimalikult kiiret ja prokuratuuri kahtlustusversioonile sobivat ülestunnistust. Tavaliselt paigutatakse kahtlustatav 48 tunniks arestimajja ja kui selle aja jooksul isik ennast süüdi ei tunnista, siis taotletakse kohtult isiku vahistamist. 

 

Tänastest avalikest andmetest võib taolist stsenaariumi järeldada. Antud juhtumil aga ei ole kohtunik Alari Möldre taolise prokuratuuri taktikaga kaasa läinud. Tõsi, nüüd püüab prokuratuur sama taktikat kasutada veel ka ringkonnakohtus!

 

Eks aeg näitab, kuid jätkuvalt pole nn. süütuse presumptsioonist mitte lõhnagi! Prokuratuur kirjeldab avalikkusele kahtlustust kui kohtuotsust ja ei mingit erapooletust: “Paraku on esialgse kahtlustuse kohaselt pankrotihaldur kasutanud talle usaldatud pankrotivara isiklikuks otstarbeks. Selline käitumine on täielikult vastuolus pankrotimenetluse põhimõtetega ja lubamatu. Pankrotihaldur peab pankrotimenetlustes erapooletult esindama kõigi osapoolte huve, mitte eelistama isiklikku kasu,”ütles Nurm.

 

Veelgi huvitavamaks läheb sellele jätkuv avalik diskussioon tänaste pankrotihaldurite ja kohtunike tegevuse üle.  Näitena on huvitav lugeda,  kuidas üks aktiivne nn. firmade likvideerija avaldab otsesõnu ülimalt halvustavat arvamust nii Veli Kraavi kui kõigi pankrotihaldurite ja pankrotihaldureid ametisse määravate kohtunike osas. 

https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/11/26/raul-pint-veli-kraavi-kinnipidamisest-see-susteem-on-labinisti-mada

 

Tegemist on Raul Pint´iga, kelle näol on tegemist kogenud ettevõtete likvideerijaga.

Wikipedias kirjeldatakse teda: Alates 1990. aastast on osalenud aktiivselt Eesti majanduselus. Alates 1995. aastast on spetsialiseerunud ettevõtete likvideerimisele. On osalenud otseselt või konsultandina üle 2500 ettevõtte tegevuse lõpetamisel ja likvideerimisel. On leidnud aastate jooksul korduvat avalikku tunnustust oma tööle, sealhulgas ka negatiivset.

 

Tegemist on inimesega, kes on nende ca 2500 likvideeritud firmade näol tõenäoliselt enamuses aidanud just maksejõuetuks muutunud firmasid, sealjuures aktiivselt kasutanud firmade nn. välismaale müümise skeemi. On selge, et ettevõtte pankroti järel tekkis tal just seetõttu arvukaid erimeelsusi pankrotihalduritega.   

https://www.aripaev.ee/arvamused/2014/11/21/giljotiin–sobib-peavalurohuks

 

Justiitsministeerium on taolist tegevust lugenud kahetsusväärseks, kuid nagu näitab R.Pinti jätkuv tegevus siis on riik oma tegevusetusega taolise R.Pinti tegevuse heaks kiitnud ja võlausaldajad saavad vaid käsi laiutada ja pahased olla. Kui mõni võlausaldaja julgebki taolise JOKK olukorraga pahandada ja kuidagi veel võlgniku või teda likvideerimisega abistava R.Pint suhtes mingeid ähvardusi jagada siis saab ise kriminaalasja.   

 

08.12.2020 oli võimalik lugeda ka T1 Mall of Tallinn keskuse ebaõnnestunud saneerimise taustal Advokaadibüroo Cobalt saneerimisnõustaja A.Jaansoni ja S.Mody arvamust sellest, et enamus võlausaldajate probleeme seisneb just vigases pankrotihaldurite määramise süsteemis ja seetõttu on võlausaldajate nõuete rahuldamise määr väga madal.  

 

Äripäeva veebis: https://www.aripaev.ee/arvamused/2020/12/08/annika-jaanson-jaanus-mody-usaldame-halduri-valiku-volausaldajatele?utm_source=copypaste

 

Cobalt advokaatide arvates: „Pankrotihaldurite ja -menetluste suhtes kerkivad aeg-ajalt kahtlused menetluste aususe ja professionaalsuse suhtes. Miks on nii, et võlausaldajate nõuete rahuldamismäär on äärmiselt madal ning aeg raha kättesaamiseks väga pikk (World Bank Groupi analüüsi “Doing Business 2020” kohaselt saab võlausaldaja Eesti pankrotimenetluses ühe dollari kohta tagasi pelgalt 36,1 senti ja selleks kulub keskmiselt 3 aastat, samas kui Rootsis on need numbrid vastavalt 78,1 senti ja 2 aastat ning Soomes 88 senti ja 0,9 aastat)“?

Kokkuvõttes oleme Eestis jõudnud olukorda, kus kõigi võlausaldajate ja võlgnike muredes on süüdi pankrotihaldur, kes venitab asja menetlusega, saab liialt suurt tasu, võrreldes Rootsi ja Soomega on liialt ebaefektiivne ning kohtunike asemel peaksid haldureid ametisse määrama võlausaldajad.  

 

Tuleb meelde üks satiiriajakiri, kus küsiti, et mida teha, et hundid oleks söönud ja lambad terved? Sellele järgnes vastus – las hundid söövad ära lambakarjuse ? 

Kas taoline soovitus ja olukord ei ole juba nõukogude ajaloost kuidagi tuttav ? 

Kelle võtavad ette hundid siis kui neil kõht uuesti tühjaks läheb ?  

 

Olen aastaid olnud selle poolt et Eestis võiks pankrotihaldurite määramine olla tavanimekirja alusel või siis n-ö lototroniga, kus pankrotihalduriks saab n-ö juhuslikkuse või järjest nimekirja alusel (nagu Lätis).  

 

Küsimus on aga selles, kas see uus haldurite määramise süsteem tooks kaasa pankrotimenetluste efektiivsuse ja võlausaldajate nõuete suurema rahuldamise, nagu seda on võrreldud Rootsis ja Soomes. Minu arvates on võrreldus olukordi, mis on võrreldamatud. Tänases Eestis on viimase 10 aasta kestel enamus pankrotistunud ettevõtted juba enne pankrotti sisuliselt paljaks riisutud, varad minema kanditud, paljudel juhtudel on pankrotipesadesse juurde tekitatud suures hulgas n-ö näilike nõuetega võlausaldajaid, kes püüavad samal ajal saavutada kontrolli nii teiste võlausaldajate kui halduri üle. Kas nendele võlausaldajatele peaks andma halduri määramise õiguse? 

 

Praktikuna võin tuua sadu näited selle kohta, kus pankroti väljakuulutamisel pole ettevõttes mitte sentigi. Miks see olukord nii on? 

 

Kuidas peaks pankrotihaldur sellises olukorras suutma Rootsist või Soomest paremat või võrdset tulemust saavutada? 

 

Äriseadustiku § 180  lg 5 1kohaselt juhul, kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva möödumisel maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule osaühingu pankrotiavalduse.

 

Kahjuks enamikel juhtudel seda äriseadustiku nõuet ei täideta! Miks ? Aga sellepärast, et reaalne sanktsioon puudub! Pankrotihaldurini jõudvates asjades on juhatuse liikmed käinud läbi juba mitmeid pankrotte ja aina jätkavad! Vaadake kohtupraktikat – kui palju on taolistele pankrotitajatest juhatuse liikmetele vastutust või ärikeeldu kohaldatud? Tühine hulk!  Eestis on juba muutunud tavaliseks, et paljud ettevõtted ei esita juba aastaid isegi mitte majandusaasta aruandeid ja nendega ei juhtu mitte midagi ! Samal ajal tegutsevad nad aktiivselt. 

 

Kui pankrotihaldurina pöördun MTA poole ja küsin (konkreetne näide), kuidas on võimalik, et ettevõte tegutseb aktiivselt, aga 4 aastat ei esita majandusaasta aruandeid, siis vastab MTA, et pöörduge Äriregistri poole, see nende probleem. 

 

Muidugi, MTA on oma enda (loe riigi) õiguste kaitse täielikult ringi „mänginud“ ja realiseerib seda juhatuse liikmetele ilma kohtumenetluseta tehtavate vastutusotsustena! Tegemist on sisult riigi nõuete priviligeeritud seisundiga, kuigi põhiseaduse kohaselt peaks meil riigi ja eraisikute vara ja nõuded olema võrdselt kaitstud!   

 

 

Pankrotihaldurina olen esitanud kümneid kuriteoteateid ja ka praegu on minu poolt 2016, 2017, 2018 esitatud kuriteoavalduste alusel politsei menetleda väga mitmeid kriminaalasju, mis ei ole seni lahenduseni jõudnud. Praktikas „kestavad“ need kriminaalasjad 4-5 aastat ja lõpetatakse siis mõistliku aja möödumise vms. põhjusel. Saan aru, tegemist on keeruliste majandusasjadega aga pankrotihaldur ei saa ega oma samu õigusi, mida politsei omab ja ei saa politsei eest tööd ära teha. 

 

 

Üks viimatine minu avalduse alusel algatatud kriminaalmenetlus lõppes alles paar kuud tagasi ja ka teatud väikses osas süüdimõistmisega, kuid enamuses lõppes see menetlus mõistliku aja möödumisega. Avalduse esitasin politseisse aastal 2011 ! Kas või kuidas saab haldur olla süüdi nii pikas menetluses? 

 

Isikud, kes pankrotimenetluse tegeliku praktikaga pole kursis, ei tea, et haldurid saavad tasu vaid sellest summast, mis õnnestub pankrotipessa tagasi tuua ja väga paljudel juhtudel jäävad üldse tasuta, sest kogu vara on nö. minema kanditud. 

 

Võlgnikud on ära jaganud selle, et kui firma paljaks riisuda ja haldurile menetlemiseks, hagide esitamiseks, riigilõivu tasumiseks jne. ei jäta mitte midagi, siis ei ole üldjuhul võlausaldajad nõus lisaks juba kaotatud summadele juurde maksma! Kelle raha eest siis pankrotti menetleda?

 

 

Rootsi ja Soome puhul võlgnikud lihtsalt ei julge ettevõtet paljaks riisuda, sest 80% varast peaks pankrotiavalduse esitamisel olemas olema. Piltlikult öeldes peaks Eestis asuma pankrotihaldur ravima ettevõtet. Tegelikkus on aga Eestis see, et pankrotihaldurini jõuab juba surnud ja n-ö haisema hakanud ettevõte, mille puhul saab ja peab haldur vaid matmisteenust osutama ! 

 

Ma ei usu, et prokuratuur, kohtud ja politsei sellest eelkirjeldatud Eesti pankrotimenetluse probleemidest aru ei saa. Arvan, et pigem on täna politseile ja prokuratuurile suutnud pankrotihaldurite süüdistamisega olukorda hämada just need isikud, kellede jaoks taoline kuritegelik pankrotistumine on majanduslikult kasulikuks osutunud. Ju vist on seda lihtsam uskuda, sest sõna korruptsioon ja rahvavaenlased on meie inimesele juba ajaloost paju paremini mõistetavam kui kapitalistlik turumajandus! 

 

Tänasel hetkel on minul palju lihtsam aidata võlgnikku kui võlausaldajat, sest üldjuhul ei juhtu võlgnikuga mitte midagi ! 

 

Aga mis saab siis kui huntidel peale lambakarjuste söömist nüüd kõht uuesti tühjaks läheb? 

Kas prokuratuur suudab neid lambaid siis ise edasi karjatada? Saame näha?         

JAGA POSTITUST

39 thoughts on “Osa 12: Pankrotiavalduse esitamata jätmise tegelikkus Eesti õiguskeskkonnas!”

 1. I found this site using google.com And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

 2. Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 3. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

 4. I am an investor of gate io, I have consulted a lot of information, I hope to upgrade my investment strategy with a new model. Your article creation ideas have given me a lot of inspiration, but I still have some doubts. I wonder if you can help me? Thanks.

 5. I pay a quick visit daily some websites and sites to read content, however
  this website presents feature based posts.

 6. What’s up everyone, it’s my first pay a visit at this website, and piece of writing is
  really fruitful in support of me, keep up posting these posts.

 7. Quality articles is the crucial to attract the people to pay a
  quick visit the site, that’s what this web site
  is providing.

 8. I do not know if it’s just me or if perhaps
  everybody else experiencing issues with your
  site. It seems like some of the text in your content are
  running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This may be a issue with my web browser because I’ve
  had this happen previously. Thank you

 9. I don’t even know the way I stopped up here, but I thought this post was once good.

  I don’t understand who you’re however definitely you are going to a well-known blogger in the event you are not already.
  Cheers!

 10. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog in the near future
  but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

 11. I’ve been browsing online more than 4 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners
  and bloggers made good content as you did,
  the web will be much more useful than ever before.

 12. Hello, Neat post. There is a problem with your
  website in internet explorer, would check this? IE still is the market leader and a large part of people
  will pass over your fantastic writing due to this problem.

 13. Magnificent website. A lot of useful information here.
  I’m sending it to a few pals ans additionally sharing in delicious.
  And of course, thanks for your sweat!

 14. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked
  submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say great
  blog!

 15. A person essentially assist to make severely posts I might state.
  That is the first time I frequented your web page and up to now?
  I surprised with the analysis you made to create this
  actual put up extraordinary. Wonderful activity!

 16. Hi there, I wish for to subscribe for this web site to get most
  recent updates, so where can i do it please assist.

 17. Simply want to say your article is as astonishing.

  The clearness in your submit is just great and that i could think
  you are a professional in this subject. Fine with your permission allow me to seize your feed to keep updated with
  imminent post. Thank you one million and please carry
  on the gratifying work.

 18. naturally like your website but you need to test the spelling on quite a few
  of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find
  it very bothersome to inform the reality then again I will certainly come again again.

 19. Hola! I’ve been following your site for some time now and finally got the courage to go
  ahead and give you a shout out from Dallas Texas!
  Just wanted to tell you keep up the good job!

 20. I do agree with all the ideas you have offered in your
  post. They’re very convincing and will certainly work. Still,
  the posts are very brief for newbies. May just you please prolong them a bit from subsequent time?
  Thanks for the post.

 21. Excellent weblog right here! Additionally your site loads up fast!
  What web host are you the use of? Can I get your associate
  link on your host? I wish my web site loaded up
  as quickly as yours lol

 22. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to
  this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will talk
  about this site with my Facebook group. Talk soon!

 23. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 24. My brother suggested I may like this blog. He was once entirely
  right. This put up actually made my day. You can not believe simply how so much time I had spent
  for this info! Thanks!

 25. I believe people who wrote this needs true loving because it’s a
  blessing. So let me give back and show back my secrets on change your life and if you want
  to with no joke truthfully see I will share info about
  how to get connected to girls easily and quick Don’t
  forget.. I am always here for yall. Bless yall!

 26. Hi everybody, here every person is sharing these kinds of familiarity, thus it’s fastidious
  to read this website, and I used to go to see this blog all the time.

 27. I think that is one of the such a lot vital info for me.
  And i’m satisfied reading your article. However want to commentary on few common issues, The website
  taste is ideal, the articles is in reality nice : D.
  Just right job, cheers

 28. Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost
  on everything. Would you advise starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any tips? Thank you!

 29. Lorsque vous oubliez le mot de passe pour verrouiller l’écran, si vous n’entrez pas le mot de passe correct, il sera difficile de le déverrouiller et d’y accéder. Si vous trouvez que votre petit ami / petite amie est suspect, vous avez peut-être pensé à pirater son téléphone Samsung pour obtenir plus de preuves. Ici, nous vous fournirons la meilleure solution pour déchiffrer le mot de passe du téléphone mobile Samsung.

 30. Lorsque vous essayez d’espionner le téléphone de quelqu’un, vous devez vous assurer que le logiciel n’est pas trouvé par eux une fois qu’il est installé.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.