Menu

OSA 6: Kas prokuratuuri ja politsei ebaseaduslik tegevus jätkub?

131 kommentaari

Ilmselt on paljudele teada Kajar Lemberi suhtes käiv „lõputu“ kriminaalmenetlus. Viimati sattus K.Lember oma kriminaalasjaga avalikkuse ees diskussiooni (kui seda üldse diskussiooniks lugeda) lausa peaprokurör A.Parmase endaga! Loe lähemalt siit.

 

Kes pole lugenud K.Lemberiga seotud kriminaalasja materjale või ka tema raamatut „Jälitatav“, ei pruugi sellest „süsteemi“ suunatuse olemusest aru saada. 

 

Kui algselt näidati K.Lemberit kui tohutut petist ja altkäemaksu võtjat, raha „taga ajavat“ isikut, „tervelt“ 19 kelmust toime pannud pätti, siis septembriks 2020 toimuvaks kohtuistungiks oli järgi vaid 1 (!) episood. No midagi peab ju külge jääma ja ei saa ju olla, et pikki aastaid toimuv kriminaalmenetlus oli tegelikkuses jama.  

 

Sealjuures on märgiline EV peaprokuröri kommentaar septembris 2020, et  K.Lemberile etteheidetav tegu seisnes selles, et K.Lember oli valmis ennast (PS! nüüd hoopis!)  üliodavalt müüma – lausa 9-eurose juukselõikuse eest ja selle tulemusena oleks tekkinud rahvale tohutu kahju, sest rahva raha eest oleks kehtestatud avalikus ruumis kellegi isiklikes huvides sobiv detailplaneering! 

 

Kõva sõna! Nüüd on siis teada, et kohtunikud ei pea edaspidi K. Lemberit vaatlema mitte suurt altkäemaksuvõtjast ahnitsejat, vaid kui lollikest, kes oli nõus ennast üliodavalt müüma! Tundub, et asi sai „väga selgeks“ ja ei teagi, mida siin K.Lemberil on üldse vaielda? 

 

Minule ja ka K.Lemberile on väga korduvalt erinevate riigiametnike poolt vihjatud, et prokuratuur ja kohus on uue peaprokuröri kui endise kõrge kohtuniku kaudu samastunud ja 1 % on võimalus neile vastu hakata! Küllap leitakse või otsitakse veel mistahes kuritegusid, sh. riigiametnikest sõbrad pööravad selja ja sul pole mitte mingit lootust! 

 

Olen nõus sellega, et olukord on tõepoolest muutunud päris absurdseks. Tean, et mind jätkuvalt jälgitakse. Olen tuvastanud ja vaidlustanud kaitsepolitseinike ning prokuröride õigusvastast tegevust, aga sellest ei juhtu neile mitte midagi. Pigem vastupidi, kaitsepolitseinikud on muutunud minu aktiivse vaidlustuse tulemusena minu suhtes pigem isiklikuks ja käivad nüüd veel täiendavalt üle – „kontrollimas“ ja „suhtlemas“ minu tööga varasemalt seotud maksejõuetusmenetluste võlgnike ja võlausaldajatega. Tehakse kõikvõimalikke „koostööettepanekuid“, pakutakse maksumenetluslikke soodustusi, tehakse ettepanekuid provokatsioonide korraldamiseks, ähvardatakse jne.  

 

Tundub EV-s uskumatu, aga olukorras kus keegi julgeb nende või prokuröriga vaielda on see tegelikkus! Kui vaatad 01.10.2020 hommikul Terevisiooni ning näed arutelusid Jõhvi vallavolikogus, kus altkäemaksu süüdistusega õigeks mõistetud volikogu liige püüab tulla tagasi tavalisse ellu, aga see võimalus tekkis tal ainult seetõttu et tema närvid pidasid järjekordsele prokuratuuri poolt organiseeritud altkäemaksusüüdistusele vastu!  

 

Kui paljud tõstatavad küsimuse, et kas või kuidas EV-s neid altkäemaksu kriminaalasju n-ö organiseeritakse, siis on taolise küsimuse püstitamist kõige lihtsam naeruvääristada öeldes, et oled lihtsalt hull süvariigi vandenõuteoreetik ja nagunii EKRE partei pooldaja! EV on õigusriik ja ära taolist lollust suust aja või siis hakatakse sinust lihtsalt eemale hoidma!  

 

 

Minu erinevate klientidega seoses olen jälitustegevusega harjunud ja arvan, et ka riigi julgeoleku jaoks on see vajalik. Arvan, et see on igas tänapäevases riigis nii ja sellest pole probleemi, aga olen juba aastaid küsinud, et mis õigusriigist meil EV-s on jutt kui politsei ja prokuratuur menetlevad kriminaalasju valikuliselt! Vot see on probleem! 

 

Kui varem kurdeti politsei ressursi puudust vaid kriminaalasjadega tegelevate juristide omavahelises suhtlemises, sest „õigusriigis“ ei saaks ju nii olla, et kuritegusid on võimalik menetleda valikuliselt, siis 30.09.2020 ütleb EV peaprokurör otsesõnu ja juba avalikult välja, et prokuratuur tegelebki kuritegude menetlemisega valikuliselt ja põhjenduseks tuuakse ressursi puudus!  

 

Ehk siis tavainimesele seda juristide juttu „tõlkides“ saab peaprokuröri juttu vaadelda vaid nii, et kui tänaval vedelevad „laibad“ (loe: kuriteod), siis prokuratuur lihtsalt ise valib välja, keda ta kriminaalõiguslikult menetleb ja las need ülejäänud „laibad“ vedelevad edasi, sest ressurssi pole!  

 

Mina juristina ei tea, et kriminaalmenetluse seadustikku oleks muudetud ja antud prokuratuurile õigus kuritegusid menetleda valikuliselt. Kui peaprokurör, tunnustatud õigusteoreetiku ja endise kõrge kohtunikuna nii väidab, siis see väide ju peab olema seaduslik ja kõigiti kooskõlas selle väidetava õigusriigi olemusega.  

 

Kõige selle põhjal aga on siiski ka põhjus küsida, kas või kes on need ärimehed ja/või prokurörid ja/või politseinikud, kes otsustavad selle nn. piiratud kriminaalmenetlusliku ressursi kasutamise ja  prokuratuuri ja/või politsei või nendega seotud ärimeeste poolt suunatud kriminaalmenetletavate isikute valiku tegemise üle! Seda valikut saaks teha ju vaid kriminaalmenetluse seadustik, täna aga teevad seda ainult „teatud isikud“!   

 

Iga vähegi mõistlikult mõtlev inimene saab aru, et just kriminaalmenetlusliku ressursi valikut tegevate isikute käes ongi EV-s tegelik võim algatada suunatud kriminaalasju ! Kui seda võimu rakendatakse läbi heatahtlike, pahatahtlike, tarkade või rumalate prokuröride ja/või politseinike, siis on ka paljuski näha, et selle taga on tõenäoliselt ka piisavalt targad ärimehed ja/või konkurendid ja olen arvamusel, et enamusel juhtudel ei saa politseinikud ega ka prokurörid isegi aru, et neid kasutatakse teatud isikute huvides ära. Taolisi target´eid (eesmärgipärane – sihtmärgipärane kriminaalmenetlus) on õigus paika panna ja ka kontrollida väga kõrge tasemega isikutel. Näilikult aetakse õiget asja ja kasutatakse valikulise ressursi jagamisel rahva raha, kuid selleläbi on taoline kriminaalmenetlus muutunud subjektiivseks ja annab ainult teatud isikutele kriminaalmenetlusliku võimu, kasutada seda kellegi isiku huvides. 

 

 

 

Kahtlemata menetletakse samal ajal ka palju n-ö tavalisi kriminaalmenetlusi aga ei saaks olla nii, et kellelgi on võimalik ressursi valiku kaudu läbi viia ka suunatud kriminaalmenetlusi !  Ajaloost on taolisi näiteid ju palju ! Ka natsi – Saksamaal või Nõukogude Liidus oli suur osa tavalist elu ja/või kriminaalmenetlust vägagi seaduslik ! Nagu tagant järgi teame, siis samal ajal olid ka valikulised – suunatud kriminaalmenetlused!    

 

Taolises olukorras võib paratamatult tekkida küsimus, kas majanduskuritegude ja pankrotipettuste kahtlusi avastav kohtunik on ärimeestele ja/või prokuratuurile tülikas, sest kritiseerib prokuratuuri, takistab nende või nendega seotud isikute plaane.

 

Kas on see järjekordne vandenõuteooria, et sellises olukorras tekitatakse kohtunikule  kriminaalmenetlus? Target´is pandud menetluslike eesmärkide täitmiseks alustatakse kohe totaalset jälitamist, eelnevalt veel teabehanget (millest mitte keegi nagunii kunagi teada ei saa), prokuröri poolt käiakse jälituse jaoks kohtuniku kabinetis “sosistamas”,  hilisemalt hakatakse kogutud jälitusmaterjale interpreteerima meelepärases suunas aga jälitus- menetluse lõpus hakatakse hoopis varjama ja vaidluste tekkimisel esitatakse neid jälitusmaterjale valikuliselt nii, et kõik paistaks prokuratuuri jaoks sobivas ulatuses! Sellejuures tehakse suure käraga läbiotsimine, avalikkuse ees häbistamine ning isegi kui lõpuks sellest kriminaalmenetlusest ei saa asja, siis on selle inimese maine täiesti maha tehtud ning „kõigile on selge“, et nagunii sellest kohtunikust enam „elulooma“  ei saa. 

 

Tundub paljasõnaline „süvariigi“ vandenõuteooria, mida ajavad kõik kurjategijad (loe – isikud kellele prokuratuur on esitanud kahtlustuse) ja edasi võid sa rääkida mida iganes, sest kurjategija oled sa juba ainuüksi siis, kui prokuratuur või otsesõnu ka peaprokurör nii arvab. Mis asi see süütuse presumptsioon on ? Pole kuulnud ?     

 

PS § 153 lg 1 kohaselt saab esimese ja teise astme kohtunikke ametis oleku ajal kriminaalvastutusele võtta ainult Riigikohtu ettepanekul Vabariigi Presidendi nõusolekul.

 

Seaduses on kohtuniku „kõrgendatud“ kaitse kriminaalkorras süüdistamise ja vastutuse eest olemas ju ennekõike selleks, et kohtunik (kohus) oleks kaitstud täitev- ja seadusandliku võimu võimaliku põhjendamatu surve eest. 

EV on olnud iseseisev üle 25 aasta. Kas selle aja jooksul pole kunagi täitevvõim mitte ühtegi korda kohtunikku survestanud? Kas Riigikohus või Vabariigi President on selle aja jooksul kunagi kedagi kohtunikest täitevvõimu vastu kaitsnud – ei ole andnud luba kriminaalvastutusele võtmiseks?  Kas tõesti pole selleks olnud mitte kunagi mingit põhjust ? Kas näiteks ka Leo Kunmani osas seda põhjust ei olnud või on see nüüd tagantjärgi tarkus? 

 

Kohtuniku kriminaalvastutusele võtmise otsustamisel peaks see rajanema tõsistel ja kaalukatel argumentidel, olema igakülgselt läbi kaalutud ja õiguslikult veenev ja argumenteeritud. Seda eesmärki peaks teenima Riigikohtu üldkogu ettepanek ja Vabariigi Presidendi nõusolek. 

 

Kuidas tegelikkuses saab aga seda kriminaalasja Riigikohus või Vabariigi President kontrollida kui prokuratuur esitab neile tõendeid valikuliselt? Ka kaitsjad on enne seda juba taotlenud kõigi tõenditega tutvumist, sh. soovivad tutvuda ka prokuratuuri poolt kogutud, kuid kriminaaltoimikust esialgselt tahtlikult kõrvale/välja jäetud tõenditega. Prokuratuur aga lihtsalt eirab neid kaitsjate taotlusi, ta ei vasta üldse või vastab osaliselt ja edastab Riigikohtule ja Vabariigi Presidendile ja ka kaitsjatele kriminaalasja materjalid valikuliselt, so. ainult selles ulatuses ja ainult taoliste valikuliselt tõendatud hinnangutena mis paistab ja sobib prokuratuuri versiooniga! Seaduses on Riigikohtule ja Vabariigi Presidendile seatud asjaolude selgitamisel ja tõendite või süü hindamisel piirid, sest neid peaks hiljem hindama kohus alles üldmenetluses. Formaalselt vaadates piisab prokuratuuril vaid sellest, et süüdistusakti koostamise ajend on õige, mida tuleb mõista selliselt, et süüdistusakti ei koostatud poliitilistel põhjustel. Mida aga tähendavad kohtunikuga seotud poliitilised põhjused? 

 

Millisel moel välistatakse seda, et prokuratuur ei esitaks põhjendamatuid süüdistusi olukorras, kus prokuratuuri poolt esitatakse/näidatakse tõendeid valikuliselt ? Millisest poliitilisest tegevusest saab kohtuniku puhul olla jutt, kui kohtunik ei oma ju üldse õigust osaleda mingites poliitilistes tegevustes. Kui parlament muutub Valgevene, Poola või Ungari sarnaseks, siis muudab ta lihtsalt seadusi nii, et kohtunikel pole enam isegi mitte võimalik sellel teemal arutleda. Eestis aga pole seda probleemi parlamendiga, vaid sellega, et tegelikkuses puudub prokuratuuri üle järelevalve! Seega, millised seaduses viidatud/väidetavad poliitilised põhjused saavad kohtuniku tagandamiseks üldse olla kui prokuratuur esitab tõendeid oma äranägemise järgi ja valikuliselt ! Võib arvata, et Riigikohus ja Vabariigi President ei hakka ju taolisel juhul tekitama olukorda, kus prokuratuuri hakataks süüdistama põhjendamatute süüdistuste esitamises. 

 

 

On olemas konkreetsed tõendid, mis näitavad, et kohtunik E.Vavrenjuk on juba aastaid  kritiseerinud nii avalikel kohtuistungitel, kui ka kohtunike ringis või mitmetel ühisüritustel prokuratuuri, politsei ja maksuameti tegevusetust ning saamatust majanduskuritegude menetlemisel, pankrotistunud ja pankrotistatud ettevõtete eelnevas ja tagajärjetus „tühjaks kantimise“ järelevalve teostamisel jne. Kuidas taolist kohtuniku kriitikat hinnata?

 

Pankrotikohtunikuna nägi E.Vavrenjuk, et viimase kümne aasta jooksul on enamus pankrotistunud ettevõtteid eelnevalt sisuliselt tühjaks „kanditud“, ettevõtete majandusaastate aruanded on aastaid esitamata jne. Kui nendel teemadel on tema või temaga seotud menetlustes haldur pöördunud prokuratuuri, kui kohtunik on otseselt pahandanud maksuameti,  politseiga ja prokuratuuriga siis väidetakse kohtunikule ja haldurile, et pole ressurssi või venitatakse nende kriminaalmenetlustega tegevusetult ja/või ükskõikselt! Kohtunik on järjekindlalt nõudnud halduritelt taoliste tahtlike maksejõuetuste põhjustamisel jne. kriminaalasjade algatamist aga politsei ja/või prokuratuur või maksuamet, kas ei algata asju või kui algatab siis tegelikkuses neid kriminaalasju aastaid lihtsalt ei menetleta ja need seisavad, aeguvad või siis aastate möödudes lihtsalt lõpetatakse ära ilma mingi järelmita. 

 

Et mitte olla paljasõnaline esitan näitena viimaste aastate kriminaalmenetlused:   

 1. kriminaalasi nr. 13760000141  ja tsiv.asi 2-13-41435.  Kriminaalasjas nr. 13760000141 alustati menetlust 13.12.2013 KarS § 199 lg. 2 p. 7,8 tunnustel; 04.07.2014 eraldati KrMS § 216 lg 4 alusel eraldi KarS § 385 lg 1 järgi menetlemiseks kriminaalasi nr. 14260102333. 28.03.2016 ühendati kriminaalasja nr 13760000141 juurde (tagasi) kriminaalasi 14260102333 ja ühendatud kriminaalasjade numbriks on/oli 13760000141.Vaatamata asjaolule, et haldur ise leidis isikud kes tegutsesid koos süüdlastega, edastas info politseile jne.  ei teinud politsei aastaid mitte midagi ja lasi väidetavast ressursi puudusest tulenevalt asjal lihtsalt aeguda ning 28.02.2017 kriminaalasjas 13760000141 menetlus lõpetati. 
 2. kriminaalasi nr. 17760000066  ja  tsiv.asi 2-17-1201. pankrotimenetlus on lõppenud aga kriminaalmenetlus kestab tagajärjetut tänaseni. 
 3. kriminaalasi nr. 17760000101 ja tsiv.asi 2-17-3707, menetlus lõpetatud raugemisega 24.07.2017, sest ettevõte oli lihtsalt tühjaks kanditud. 
 4. Kriminaalasi nr 16760000099 ja tsiv.asi 2-16-3767, pankrotimenetlus ei ole lõpule viidud, sest tsiviilasja nr 2-18-960 on võlgniku suhtes saavutatud lahend, mida ei ole aga võimalik täita, sest enne menetlust ca 100 000.- eur ära varastatud raha on lihtsalt kadunud. Kriminaalmenetluses mõisteti isik kokkuleppemenetluses süüdi aga sisulist karistust isik ei saanud, sest kõik rahad oli isik lihtsalt ära raisanud ning tagasi nõuda pole sisuliselt mitte midagi! 
 5. kriminaalasi nr 18760000085 ja tsiviilasi  2-17-19228. Lisaks on halduri algatatud  tsiv.asi 2-17-19228 ja tsiviilasi 2-19-2160 . Ainuke kriminaalasi mis on juba ligi 3 aastat menetluses ja millele on ressurssi eraldatud, sest antud teemat olen väga palju ka kohtunikuga seotud kriminaalmenetluses prokuratuurile ette heitnud.  

Piltlikult võiks siis öelda, et põhjus, miks politseil ja prokuratuuril ei ole ressurssi ja viidatud kriminaalasjad sisulise tulemita lõppesid, on selles, et ressurss läheb analoogsetele menetlustele nagu on K.Lemberi          algselt 19. episoodiga ja nüüd 1 episoodiga juhtum!     

 

E.Vavrenjuk kritiseeris ka varem aga prokuratuuril on olemas ka kohtunik E.Vavrenjuki suhtes tehtud jälitustegevuse – tema kõnede salajaste salvestuste – tulemusena info selle kohta, et kohtunik julges ka kriminaalmenetluse salajase jälitamise ajal pidevalt pahandada, kritiseerida prokuratuuri ja politseid seoses majandus- ja pankrotikuritegude menetluse saamatuse ja ükskõiksusega:

 

1) 09.09.2019 kell 8.58 toimunud kõnes  (sh. kritiseerib prokuratuuri ja politsei poolset majanduskuritegudega tegelemise ükskõiksust). 

2) 17.09.2019 kell 14.53 ( sh. kritiseerib politsei, prokuratuuri ja maksuameti tegevust pankrotimenetlustega seotud majanduskuritegude menetlemisel ja ettevõtete nö. tühjaks kantimisel, ettevõtete poolt ilma tagajärgedeta mitmeid aastaid majandusaasta aruannete mitteesitamisel jne.). 

3) 03.10.2019 kell 15.19 ( sh. kritiseerib politsei, prokuratuuri ja maksuameti tegevust pankrotimenetlustega seotud majanduskuritegude menetlemisel ja ettevõtete nö. tühjaks kantimisel, ettevõtete poolt ilma tagajärgedeta mitmeid aastaid majandusaasta aruannete mitteesitamisel jne. ) 

4) 02.07.2019 ja 09.10.2019 kell 9.39  ( sh. kritiseerib kohtunike ja prokuratuuri vahelist probleemset suhtlemist ja seda kuidas prokuratuur püüdis ka takistada kohtunik Hirsniku ametis jätkamist, peale 3 aasta katseaja möödumist. Kritiseeris konkreetselt politsei, prokuratuuri ja ka justiitsministri ehk siis täitevvõimu tegevust seoses kohtunike survestamisega). 

5) 15.10.2019 kell 15.51 (sh. kritiseeris politsei, prokuratuuri ja maksuameti tegevust pankrotimenetlustega seotud majanduskuritegude menetlemisel ja ettevõtete nö. tühjaks kantimisel, ettevõtete poolt ilma tagajärgedeta mitmeid aastaid majandusaasta aruannete mitteesitamisel jne. )  

6)  25.10.2019 kell. 13.40 (sh. kritiseeris justiitsministeeriumi, seoses kohtunike aadressil tehtud kriitikaga).  

 

Lisaks püüdis E.Vavrenjuk kohtunikuna korduvalt selgeks rääkida seda olukorda, kus prokurörid käivad pidevalt kohtumajas kohtunike kinnises tsoonis „tööalaseid“ probleeme arutamas! Kas see siis on lubatud või pole lubatud? Formaalselt vaadeldes ei tohiks see olla probleem, sest me kõik oleme professionaalid ning see ei tohiks kohtuniku otsustust segada, aga just täpselt selle sama etteheitega otsustati nüüd tulla kohtunik E.Vavrenjuki enda vastu, leides et tema ei tohtinud kohtusaalis või kabinetis (kaamerate all) kellegagi miskit rohkemat arutada.

 

Ma ei tea kas eelviidatud konkreetsetest andmetest tulenevalt tekib tõesti arvamus, et kogu see jutt on vandenõuteooria süvariigist ja/või on ka kohtunik E.Vavrenjuk süüdi selles, et ta julges prokuratuuri ja politseid kritiseerida ning kaitsepolitsei ning prokuratuur on „sunnitud“ nüüd õigusvastaselt käituma ja tõendeid varjama. 

 

Analoogselt sattus prokuratuuri jaoks mittemeelepäraste lahendite ja prokuratuuri kritiseeriva tegevusega              (3 aastase katseaja lõppedes) probleemidesse nii kohtunik Erkki Hirsnik kui ka kunagine Harju Maakohtu kohtunik Leo Kunman! Viimasele leiti prokuratuuri poolt kaitsepolitsei kaasabil  kindlustuspettuse etteheide ja kuigi pikas üldmenetluses mõistsid kohtud ta lõpuks õigeks ei tunnistanud prokuratuur taolises kohtunikku kiusavas tegevuses mingeid vigu! On selge, et taoline prokuratuuri poolne inkvisiitorlik olukord mõjutas ka teiste kohtunike “kuulekust” Võib tõdeda, et kahjuks kõrvaldatakse tsiviliseeritud maailmas kriitikuid just võimalike kriminaalasjadega, kasutades märksõnadeks korruptsioon ja altkäemaks. Loomulikult kuulub selle juurde ka „suure käraga“ läbiotsimine ja midagigi peaks ju taolise läbiotsimisega ikka leidma, et õigustada suunatud põhjustel alustatud kriminaalmenetlust!    

 

Kui palju peaks olema ja kui palju üldse oleks võimalik kodanikel või ka kohtunikul leida sellest kaitsepolitsei või prokuratuuri totaalselt varjatud „maailmast“ neid tõsiseltvõetavaid tõendeid, millega prokuratuuri võimalikke kättemaksuaktsioone ja suunatust tõestada. Tegelikkuses on see võimatu, sest prokuratuuri tegevust ei kontrolli tegelikkuses mitte keegi!  

JAGA POSTITUST

131 thoughts on “OSA 6: Kas prokuratuuri ja politsei ebaseaduslik tegevus jätkub?”

 1. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 2. I simply had to appreciate you all over again. I am not sure what I might have done without the entire opinions contributed by you over my problem. It has been a very horrifying situation in my circumstances, but witnessing your specialised form you solved it made me to jump over gladness. I am just happy for the help and then expect you find out what a great job that you are getting into teaching the rest through your blog post. Most probably you have never met any of us.

 3. When someone writes an article he/she keeps the image of
  a user in his/her brain that how a user can know it.
  Thus that’s why this paragraph is perfect. Thanks!

 4. Hey there outstanding blog! Does running a blog such as this
  take a great deal of work? I have no knowledge of programming
  however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off subject however I simply wanted to ask.
  Cheers!

 5. I needed to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it.
  I have got you book-marked to look at new stuff you post…

 6. OMG! This is amazing. Ireally appreciate it~ May I give true love to a secret only I KNOW and if you want to seriously get to hear You really have to believe mme and have faith and I
  will show how to find good hackers for good price Once again I want to show my appreciation and may all the blessing goes to you
  now!.

 7. Gate io Đăng ký ngay và nhận gói quà dành cho người mới. Đăng ký thành công và nhận 5.500 đô la. Mời người dùng mới nhận lợi ích. Chia sẻ với bạn bè 40% phần thưởng và chiết khấu phí xử lý. Gửi tiền lần đầu và nhận phần thưởng 30 đô la. Gửi tiền lần đầu và nhận phần thưởng 30 đô la:

 8. Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 9. My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page for a second time.

 10. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will return once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 11. Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

 12. I was very happy to find this website. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you bookmarked to see new stuff on your website.

 13. Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thank you

 14. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thank you!

 15. Pretty portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your augment or even I fulfillment you get entry to persistently rapidly.

 16. My brother suggested I would possibly like this blog. He was totally right. This publish actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 17. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

 18. This piece of writing gives clear idea for the new viewers of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.

 19. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

 20. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Kudos

 21. I do accept as true with all the concepts you have introduced on your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for newbies. May just you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 22. What’s up friends, its wonderful piece of writing concerning educationand completely explained, keep it up all the time.

 23. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 24. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 25. Pretty component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your augment or even I fulfillment you get right of entry to consistently rapidly.

 26. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thank you so much!

 27. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks a ton!

 28. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 29. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 30. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 31. whoah this blog is fantastic i really like reading your articles. Stay up the good work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you can help them greatly.

 32. Hi, i feel that i saw you visited my blog so i got here to go back the want?.I am trying to find things to improve my site!I assume its ok to use some of your ideas!!

 33. Fantastic website you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 34. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 35. Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантируем доступные цены и высокое качество работ.

 36. Получите безупречные стены благодаря услуге штукатурка стен на mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru. Качество и скорость исполнения вас удивят.

 37. I seriously love your site.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and want to know where you got this from or what the theme is called. Many thanks!

 38. It’s difficult to find knowledgeable people for this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 39. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive activity and our whole group can be grateful to you.

 40. Undeniably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest thing to take note of. I say to you, I definitely get irked whilst other people consider worries that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 41. I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create this type of wonderful informative site.

 42. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your web site.

 43. Currently it sounds like Movable Type is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 44. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 45. I get pleasure from, cause I found exactly what I used to be looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 46. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 47. My family members all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting knowledge every day by reading such good articles.

 48. You’re so cool! I don’t think I’ve read something like this before. So nice to find someone with a few original thoughts on this topic. Really.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 49. Você pode usar o software de gerenciamento dos pais para orientar e supervisionar o comportamento dos filhos na Internet. Com a ajuda dos 10 softwares de gerenciamento de pais mais inteligentes a seguir, você pode rastrear o histórico de chamadas de seu filho, histórico de navegação, acesso a conteúdo perigoso, aplicativos que eles instalam etc.

 50. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 51. Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual effort to produce a great article but what can I say I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

 52. magnificent issues altogether, you just gained a logo new reader. What may you suggest in regards to your post that you simply made a few days ago? Any positive?

 53. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 54. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 55. I know this web site offers quality based articles or reviews and additional data, is there any other website which offers such information in quality?

 56. I really like what you guys are usually up too. Such clever work and exposure! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 57. I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and would like to know where you got this from or what the theme is called. Thanks!

 58. It’s awesome to pay a visit this site and reading the views of all friends regarding this piece of writing, while I am also keen of getting knowledge.

 59. I’m not sure where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thank you for fantastic information I used to be in search of this information for my mission.

 60. Hey I am so grateful I found your blog page, I really found you by error, while I was searching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 61. What’s up to every body, it’s my first visit of this webpage; this website contains awesome and really fine information designed for readers.

 62. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 63. I’m not sure where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for fantastic information I used to be on the lookout for this information for my mission.

 64. Hi there, I found your blog by means of Google even as searching for a similar topic, your site got here up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 65. You really make it seem so easy together with your presentation however I find this topic to be really something which I think I might never understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me. I am taking a look forward on your next post, I will try to get the hang of it!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.