Menu

OSA 6: Kas prokuratuuri ja politsei ebaseaduslik tegevus jätkub?

541 kommentaari

Ilmselt on paljudele teada Kajar Lemberi suhtes käiv „lõputu“ kriminaalmenetlus. Viimati sattus K.Lember oma kriminaalasjaga avalikkuse ees diskussiooni (kui seda üldse diskussiooniks lugeda) lausa peaprokurör A.Parmase endaga! Loe lähemalt siit.

 

Kes pole lugenud K.Lemberiga seotud kriminaalasja materjale või ka tema raamatut „Jälitatav“, ei pruugi sellest „süsteemi“ suunatuse olemusest aru saada. 

 

Kui algselt näidati K.Lemberit kui tohutut petist ja altkäemaksu võtjat, raha „taga ajavat“ isikut, „tervelt“ 19 kelmust toime pannud pätti, siis septembriks 2020 toimuvaks kohtuistungiks oli järgi vaid 1 (!) episood. No midagi peab ju külge jääma ja ei saa ju olla, et pikki aastaid toimuv kriminaalmenetlus oli tegelikkuses jama.  

 

Sealjuures on märgiline EV peaprokuröri kommentaar septembris 2020, et  K.Lemberile etteheidetav tegu seisnes selles, et K.Lember oli valmis ennast (PS! nüüd hoopis!)  üliodavalt müüma – lausa 9-eurose juukselõikuse eest ja selle tulemusena oleks tekkinud rahvale tohutu kahju, sest rahva raha eest oleks kehtestatud avalikus ruumis kellegi isiklikes huvides sobiv detailplaneering! 

 

Kõva sõna! Nüüd on siis teada, et kohtunikud ei pea edaspidi K. Lemberit vaatlema mitte suurt altkäemaksuvõtjast ahnitsejat, vaid kui lollikest, kes oli nõus ennast üliodavalt müüma! Tundub, et asi sai „väga selgeks“ ja ei teagi, mida siin K.Lemberil on üldse vaielda? 

 

Minule ja ka K.Lemberile on väga korduvalt erinevate riigiametnike poolt vihjatud, et prokuratuur ja kohus on uue peaprokuröri kui endise kõrge kohtuniku kaudu samastunud ja 1 % on võimalus neile vastu hakata! Küllap leitakse või otsitakse veel mistahes kuritegusid, sh. riigiametnikest sõbrad pööravad selja ja sul pole mitte mingit lootust! 

 

Olen nõus sellega, et olukord on tõepoolest muutunud päris absurdseks. Tean, et mind jätkuvalt jälgitakse. Olen tuvastanud ja vaidlustanud kaitsepolitseinike ning prokuröride õigusvastast tegevust, aga sellest ei juhtu neile mitte midagi. Pigem vastupidi, kaitsepolitseinikud on muutunud minu aktiivse vaidlustuse tulemusena minu suhtes pigem isiklikuks ja käivad nüüd veel täiendavalt üle – „kontrollimas“ ja „suhtlemas“ minu tööga varasemalt seotud maksejõuetusmenetluste võlgnike ja võlausaldajatega. Tehakse kõikvõimalikke „koostööettepanekuid“, pakutakse maksumenetluslikke soodustusi, tehakse ettepanekuid provokatsioonide korraldamiseks, ähvardatakse jne.  

 

Tundub EV-s uskumatu, aga olukorras kus keegi julgeb nende või prokuröriga vaielda on see tegelikkus! Kui vaatad 01.10.2020 hommikul Terevisiooni ning näed arutelusid Jõhvi vallavolikogus, kus altkäemaksu süüdistusega õigeks mõistetud volikogu liige püüab tulla tagasi tavalisse ellu, aga see võimalus tekkis tal ainult seetõttu et tema närvid pidasid järjekordsele prokuratuuri poolt organiseeritud altkäemaksusüüdistusele vastu!  

 

Kui paljud tõstatavad küsimuse, et kas või kuidas EV-s neid altkäemaksu kriminaalasju n-ö organiseeritakse, siis on taolise küsimuse püstitamist kõige lihtsam naeruvääristada öeldes, et oled lihtsalt hull süvariigi vandenõuteoreetik ja nagunii EKRE partei pooldaja! EV on õigusriik ja ära taolist lollust suust aja või siis hakatakse sinust lihtsalt eemale hoidma!  

 

 

Minu erinevate klientidega seoses olen jälitustegevusega harjunud ja arvan, et ka riigi julgeoleku jaoks on see vajalik. Arvan, et see on igas tänapäevases riigis nii ja sellest pole probleemi, aga olen juba aastaid küsinud, et mis õigusriigist meil EV-s on jutt kui politsei ja prokuratuur menetlevad kriminaalasju valikuliselt! Vot see on probleem! 

 

Kui varem kurdeti politsei ressursi puudust vaid kriminaalasjadega tegelevate juristide omavahelises suhtlemises, sest „õigusriigis“ ei saaks ju nii olla, et kuritegusid on võimalik menetleda valikuliselt, siis 30.09.2020 ütleb EV peaprokurör otsesõnu ja juba avalikult välja, et prokuratuur tegelebki kuritegude menetlemisega valikuliselt ja põhjenduseks tuuakse ressursi puudus!  

 

Ehk siis tavainimesele seda juristide juttu „tõlkides“ saab peaprokuröri juttu vaadelda vaid nii, et kui tänaval vedelevad „laibad“ (loe: kuriteod), siis prokuratuur lihtsalt ise valib välja, keda ta kriminaalõiguslikult menetleb ja las need ülejäänud „laibad“ vedelevad edasi, sest ressurssi pole!  

 

Mina juristina ei tea, et kriminaalmenetluse seadustikku oleks muudetud ja antud prokuratuurile õigus kuritegusid menetleda valikuliselt. Kui peaprokurör, tunnustatud õigusteoreetiku ja endise kõrge kohtunikuna nii väidab, siis see väide ju peab olema seaduslik ja kõigiti kooskõlas selle väidetava õigusriigi olemusega.  

 

Kõige selle põhjal aga on siiski ka põhjus küsida, kas või kes on need ärimehed ja/või prokurörid ja/või politseinikud, kes otsustavad selle nn. piiratud kriminaalmenetlusliku ressursi kasutamise ja  prokuratuuri ja/või politsei või nendega seotud ärimeeste poolt suunatud kriminaalmenetletavate isikute valiku tegemise üle! Seda valikut saaks teha ju vaid kriminaalmenetluse seadustik, täna aga teevad seda ainult „teatud isikud“!   

 

Iga vähegi mõistlikult mõtlev inimene saab aru, et just kriminaalmenetlusliku ressursi valikut tegevate isikute käes ongi EV-s tegelik võim algatada suunatud kriminaalasju ! Kui seda võimu rakendatakse läbi heatahtlike, pahatahtlike, tarkade või rumalate prokuröride ja/või politseinike, siis on ka paljuski näha, et selle taga on tõenäoliselt ka piisavalt targad ärimehed ja/või konkurendid ja olen arvamusel, et enamusel juhtudel ei saa politseinikud ega ka prokurörid isegi aru, et neid kasutatakse teatud isikute huvides ära. Taolisi target´eid (eesmärgipärane – sihtmärgipärane kriminaalmenetlus) on õigus paika panna ja ka kontrollida väga kõrge tasemega isikutel. Näilikult aetakse õiget asja ja kasutatakse valikulise ressursi jagamisel rahva raha, kuid selleläbi on taoline kriminaalmenetlus muutunud subjektiivseks ja annab ainult teatud isikutele kriminaalmenetlusliku võimu, kasutada seda kellegi isiku huvides. 

 

 

 

Kahtlemata menetletakse samal ajal ka palju n-ö tavalisi kriminaalmenetlusi aga ei saaks olla nii, et kellelgi on võimalik ressursi valiku kaudu läbi viia ka suunatud kriminaalmenetlusi !  Ajaloost on taolisi näiteid ju palju ! Ka natsi – Saksamaal või Nõukogude Liidus oli suur osa tavalist elu ja/või kriminaalmenetlust vägagi seaduslik ! Nagu tagant järgi teame, siis samal ajal olid ka valikulised – suunatud kriminaalmenetlused!    

 

Taolises olukorras võib paratamatult tekkida küsimus, kas majanduskuritegude ja pankrotipettuste kahtlusi avastav kohtunik on ärimeestele ja/või prokuratuurile tülikas, sest kritiseerib prokuratuuri, takistab nende või nendega seotud isikute plaane.

 

Kas on see järjekordne vandenõuteooria, et sellises olukorras tekitatakse kohtunikule  kriminaalmenetlus? Target´is pandud menetluslike eesmärkide täitmiseks alustatakse kohe totaalset jälitamist, eelnevalt veel teabehanget (millest mitte keegi nagunii kunagi teada ei saa), prokuröri poolt käiakse jälituse jaoks kohtuniku kabinetis “sosistamas”,  hilisemalt hakatakse kogutud jälitusmaterjale interpreteerima meelepärases suunas aga jälitus- menetluse lõpus hakatakse hoopis varjama ja vaidluste tekkimisel esitatakse neid jälitusmaterjale valikuliselt nii, et kõik paistaks prokuratuuri jaoks sobivas ulatuses! Sellejuures tehakse suure käraga läbiotsimine, avalikkuse ees häbistamine ning isegi kui lõpuks sellest kriminaalmenetlusest ei saa asja, siis on selle inimese maine täiesti maha tehtud ning „kõigile on selge“, et nagunii sellest kohtunikust enam „elulooma“  ei saa. 

 

Tundub paljasõnaline „süvariigi“ vandenõuteooria, mida ajavad kõik kurjategijad (loe – isikud kellele prokuratuur on esitanud kahtlustuse) ja edasi võid sa rääkida mida iganes, sest kurjategija oled sa juba ainuüksi siis, kui prokuratuur või otsesõnu ka peaprokurör nii arvab. Mis asi see süütuse presumptsioon on ? Pole kuulnud ?     

 

PS § 153 lg 1 kohaselt saab esimese ja teise astme kohtunikke ametis oleku ajal kriminaalvastutusele võtta ainult Riigikohtu ettepanekul Vabariigi Presidendi nõusolekul.

 

Seaduses on kohtuniku „kõrgendatud“ kaitse kriminaalkorras süüdistamise ja vastutuse eest olemas ju ennekõike selleks, et kohtunik (kohus) oleks kaitstud täitev- ja seadusandliku võimu võimaliku põhjendamatu surve eest. 

EV on olnud iseseisev üle 25 aasta. Kas selle aja jooksul pole kunagi täitevvõim mitte ühtegi korda kohtunikku survestanud? Kas Riigikohus või Vabariigi President on selle aja jooksul kunagi kedagi kohtunikest täitevvõimu vastu kaitsnud – ei ole andnud luba kriminaalvastutusele võtmiseks?  Kas tõesti pole selleks olnud mitte kunagi mingit põhjust ? Kas näiteks ka Leo Kunmani osas seda põhjust ei olnud või on see nüüd tagantjärgi tarkus? 

 

Kohtuniku kriminaalvastutusele võtmise otsustamisel peaks see rajanema tõsistel ja kaalukatel argumentidel, olema igakülgselt läbi kaalutud ja õiguslikult veenev ja argumenteeritud. Seda eesmärki peaks teenima Riigikohtu üldkogu ettepanek ja Vabariigi Presidendi nõusolek. 

 

Kuidas tegelikkuses saab aga seda kriminaalasja Riigikohus või Vabariigi President kontrollida kui prokuratuur esitab neile tõendeid valikuliselt? Ka kaitsjad on enne seda juba taotlenud kõigi tõenditega tutvumist, sh. soovivad tutvuda ka prokuratuuri poolt kogutud, kuid kriminaaltoimikust esialgselt tahtlikult kõrvale/välja jäetud tõenditega. Prokuratuur aga lihtsalt eirab neid kaitsjate taotlusi, ta ei vasta üldse või vastab osaliselt ja edastab Riigikohtule ja Vabariigi Presidendile ja ka kaitsjatele kriminaalasja materjalid valikuliselt, so. ainult selles ulatuses ja ainult taoliste valikuliselt tõendatud hinnangutena mis paistab ja sobib prokuratuuri versiooniga! Seaduses on Riigikohtule ja Vabariigi Presidendile seatud asjaolude selgitamisel ja tõendite või süü hindamisel piirid, sest neid peaks hiljem hindama kohus alles üldmenetluses. Formaalselt vaadates piisab prokuratuuril vaid sellest, et süüdistusakti koostamise ajend on õige, mida tuleb mõista selliselt, et süüdistusakti ei koostatud poliitilistel põhjustel. Mida aga tähendavad kohtunikuga seotud poliitilised põhjused? 

 

Millisel moel välistatakse seda, et prokuratuur ei esitaks põhjendamatuid süüdistusi olukorras, kus prokuratuuri poolt esitatakse/näidatakse tõendeid valikuliselt ? Millisest poliitilisest tegevusest saab kohtuniku puhul olla jutt, kui kohtunik ei oma ju üldse õigust osaleda mingites poliitilistes tegevustes. Kui parlament muutub Valgevene, Poola või Ungari sarnaseks, siis muudab ta lihtsalt seadusi nii, et kohtunikel pole enam isegi mitte võimalik sellel teemal arutleda. Eestis aga pole seda probleemi parlamendiga, vaid sellega, et tegelikkuses puudub prokuratuuri üle järelevalve! Seega, millised seaduses viidatud/väidetavad poliitilised põhjused saavad kohtuniku tagandamiseks üldse olla kui prokuratuur esitab tõendeid oma äranägemise järgi ja valikuliselt ! Võib arvata, et Riigikohus ja Vabariigi President ei hakka ju taolisel juhul tekitama olukorda, kus prokuratuuri hakataks süüdistama põhjendamatute süüdistuste esitamises. 

 

 

On olemas konkreetsed tõendid, mis näitavad, et kohtunik E.Vavrenjuk on juba aastaid  kritiseerinud nii avalikel kohtuistungitel, kui ka kohtunike ringis või mitmetel ühisüritustel prokuratuuri, politsei ja maksuameti tegevusetust ning saamatust majanduskuritegude menetlemisel, pankrotistunud ja pankrotistatud ettevõtete eelnevas ja tagajärjetus „tühjaks kantimise“ järelevalve teostamisel jne. Kuidas taolist kohtuniku kriitikat hinnata?

 

Pankrotikohtunikuna nägi E.Vavrenjuk, et viimase kümne aasta jooksul on enamus pankrotistunud ettevõtteid eelnevalt sisuliselt tühjaks „kanditud“, ettevõtete majandusaastate aruanded on aastaid esitamata jne. Kui nendel teemadel on tema või temaga seotud menetlustes haldur pöördunud prokuratuuri, kui kohtunik on otseselt pahandanud maksuameti,  politseiga ja prokuratuuriga siis väidetakse kohtunikule ja haldurile, et pole ressurssi või venitatakse nende kriminaalmenetlustega tegevusetult ja/või ükskõikselt! Kohtunik on järjekindlalt nõudnud halduritelt taoliste tahtlike maksejõuetuste põhjustamisel jne. kriminaalasjade algatamist aga politsei ja/või prokuratuur või maksuamet, kas ei algata asju või kui algatab siis tegelikkuses neid kriminaalasju aastaid lihtsalt ei menetleta ja need seisavad, aeguvad või siis aastate möödudes lihtsalt lõpetatakse ära ilma mingi järelmita. 

 

Et mitte olla paljasõnaline esitan näitena viimaste aastate kriminaalmenetlused:   

 1. kriminaalasi nr. 13760000141  ja tsiv.asi 2-13-41435.  Kriminaalasjas nr. 13760000141 alustati menetlust 13.12.2013 KarS § 199 lg. 2 p. 7,8 tunnustel; 04.07.2014 eraldati KrMS § 216 lg 4 alusel eraldi KarS § 385 lg 1 järgi menetlemiseks kriminaalasi nr. 14260102333. 28.03.2016 ühendati kriminaalasja nr 13760000141 juurde (tagasi) kriminaalasi 14260102333 ja ühendatud kriminaalasjade numbriks on/oli 13760000141.Vaatamata asjaolule, et haldur ise leidis isikud kes tegutsesid koos süüdlastega, edastas info politseile jne.  ei teinud politsei aastaid mitte midagi ja lasi väidetavast ressursi puudusest tulenevalt asjal lihtsalt aeguda ning 28.02.2017 kriminaalasjas 13760000141 menetlus lõpetati. 
 2. kriminaalasi nr. 17760000066  ja  tsiv.asi 2-17-1201. pankrotimenetlus on lõppenud aga kriminaalmenetlus kestab tagajärjetut tänaseni. 
 3. kriminaalasi nr. 17760000101 ja tsiv.asi 2-17-3707, menetlus lõpetatud raugemisega 24.07.2017, sest ettevõte oli lihtsalt tühjaks kanditud. 
 4. Kriminaalasi nr 16760000099 ja tsiv.asi 2-16-3767, pankrotimenetlus ei ole lõpule viidud, sest tsiviilasja nr 2-18-960 on võlgniku suhtes saavutatud lahend, mida ei ole aga võimalik täita, sest enne menetlust ca 100 000.- eur ära varastatud raha on lihtsalt kadunud. Kriminaalmenetluses mõisteti isik kokkuleppemenetluses süüdi aga sisulist karistust isik ei saanud, sest kõik rahad oli isik lihtsalt ära raisanud ning tagasi nõuda pole sisuliselt mitte midagi! 
 5. kriminaalasi nr 18760000085 ja tsiviilasi  2-17-19228. Lisaks on halduri algatatud  tsiv.asi 2-17-19228 ja tsiviilasi 2-19-2160 . Ainuke kriminaalasi mis on juba ligi 3 aastat menetluses ja millele on ressurssi eraldatud, sest antud teemat olen väga palju ka kohtunikuga seotud kriminaalmenetluses prokuratuurile ette heitnud.  

Piltlikult võiks siis öelda, et põhjus, miks politseil ja prokuratuuril ei ole ressurssi ja viidatud kriminaalasjad sisulise tulemita lõppesid, on selles, et ressurss läheb analoogsetele menetlustele nagu on K.Lemberi          algselt 19. episoodiga ja nüüd 1 episoodiga juhtum!     

 

E.Vavrenjuk kritiseeris ka varem aga prokuratuuril on olemas ka kohtunik E.Vavrenjuki suhtes tehtud jälitustegevuse – tema kõnede salajaste salvestuste – tulemusena info selle kohta, et kohtunik julges ka kriminaalmenetluse salajase jälitamise ajal pidevalt pahandada, kritiseerida prokuratuuri ja politseid seoses majandus- ja pankrotikuritegude menetluse saamatuse ja ükskõiksusega:

 

1) 09.09.2019 kell 8.58 toimunud kõnes  (sh. kritiseerib prokuratuuri ja politsei poolset majanduskuritegudega tegelemise ükskõiksust). 

2) 17.09.2019 kell 14.53 ( sh. kritiseerib politsei, prokuratuuri ja maksuameti tegevust pankrotimenetlustega seotud majanduskuritegude menetlemisel ja ettevõtete nö. tühjaks kantimisel, ettevõtete poolt ilma tagajärgedeta mitmeid aastaid majandusaasta aruannete mitteesitamisel jne.). 

3) 03.10.2019 kell 15.19 ( sh. kritiseerib politsei, prokuratuuri ja maksuameti tegevust pankrotimenetlustega seotud majanduskuritegude menetlemisel ja ettevõtete nö. tühjaks kantimisel, ettevõtete poolt ilma tagajärgedeta mitmeid aastaid majandusaasta aruannete mitteesitamisel jne. ) 

4) 02.07.2019 ja 09.10.2019 kell 9.39  ( sh. kritiseerib kohtunike ja prokuratuuri vahelist probleemset suhtlemist ja seda kuidas prokuratuur püüdis ka takistada kohtunik Hirsniku ametis jätkamist, peale 3 aasta katseaja möödumist. Kritiseeris konkreetselt politsei, prokuratuuri ja ka justiitsministri ehk siis täitevvõimu tegevust seoses kohtunike survestamisega). 

5) 15.10.2019 kell 15.51 (sh. kritiseeris politsei, prokuratuuri ja maksuameti tegevust pankrotimenetlustega seotud majanduskuritegude menetlemisel ja ettevõtete nö. tühjaks kantimisel, ettevõtete poolt ilma tagajärgedeta mitmeid aastaid majandusaasta aruannete mitteesitamisel jne. )  

6)  25.10.2019 kell. 13.40 (sh. kritiseeris justiitsministeeriumi, seoses kohtunike aadressil tehtud kriitikaga).  

 

Lisaks püüdis E.Vavrenjuk kohtunikuna korduvalt selgeks rääkida seda olukorda, kus prokurörid käivad pidevalt kohtumajas kohtunike kinnises tsoonis „tööalaseid“ probleeme arutamas! Kas see siis on lubatud või pole lubatud? Formaalselt vaadeldes ei tohiks see olla probleem, sest me kõik oleme professionaalid ning see ei tohiks kohtuniku otsustust segada, aga just täpselt selle sama etteheitega otsustati nüüd tulla kohtunik E.Vavrenjuki enda vastu, leides et tema ei tohtinud kohtusaalis või kabinetis (kaamerate all) kellegagi miskit rohkemat arutada.

 

Ma ei tea kas eelviidatud konkreetsetest andmetest tulenevalt tekib tõesti arvamus, et kogu see jutt on vandenõuteooria süvariigist ja/või on ka kohtunik E.Vavrenjuk süüdi selles, et ta julges prokuratuuri ja politseid kritiseerida ning kaitsepolitsei ning prokuratuur on „sunnitud“ nüüd õigusvastaselt käituma ja tõendeid varjama. 

 

Analoogselt sattus prokuratuuri jaoks mittemeelepäraste lahendite ja prokuratuuri kritiseeriva tegevusega              (3 aastase katseaja lõppedes) probleemidesse nii kohtunik Erkki Hirsnik kui ka kunagine Harju Maakohtu kohtunik Leo Kunman! Viimasele leiti prokuratuuri poolt kaitsepolitsei kaasabil  kindlustuspettuse etteheide ja kuigi pikas üldmenetluses mõistsid kohtud ta lõpuks õigeks ei tunnistanud prokuratuur taolises kohtunikku kiusavas tegevuses mingeid vigu! On selge, et taoline prokuratuuri poolne inkvisiitorlik olukord mõjutas ka teiste kohtunike “kuulekust” Võib tõdeda, et kahjuks kõrvaldatakse tsiviliseeritud maailmas kriitikuid just võimalike kriminaalasjadega, kasutades märksõnadeks korruptsioon ja altkäemaks. Loomulikult kuulub selle juurde ka „suure käraga“ läbiotsimine ja midagigi peaks ju taolise läbiotsimisega ikka leidma, et õigustada suunatud põhjustel alustatud kriminaalmenetlust!    

 

Kui palju peaks olema ja kui palju üldse oleks võimalik kodanikel või ka kohtunikul leida sellest kaitsepolitsei või prokuratuuri totaalselt varjatud „maailmast“ neid tõsiseltvõetavaid tõendeid, millega prokuratuuri võimalikke kättemaksuaktsioone ja suunatust tõestada. Tegelikkuses on see võimatu, sest prokuratuuri tegevust ei kontrolli tegelikkuses mitte keegi!  

JAGA POSTITUST

541 thoughts on “OSA 6: Kas prokuratuuri ja politsei ebaseaduslik tegevus jätkub?”

 1. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 2. I simply had to appreciate you all over again. I am not sure what I might have done without the entire opinions contributed by you over my problem. It has been a very horrifying situation in my circumstances, but witnessing your specialised form you solved it made me to jump over gladness. I am just happy for the help and then expect you find out what a great job that you are getting into teaching the rest through your blog post. Most probably you have never met any of us.

 3. When someone writes an article he/she keeps the image of
  a user in his/her brain that how a user can know it.
  Thus that’s why this paragraph is perfect. Thanks!

 4. Hey there outstanding blog! Does running a blog such as this
  take a great deal of work? I have no knowledge of programming
  however I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off subject however I simply wanted to ask.
  Cheers!

 5. I needed to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it.
  I have got you book-marked to look at new stuff you post…

 6. OMG! This is amazing. Ireally appreciate it~ May I give true love to a secret only I KNOW and if you want to seriously get to hear You really have to believe mme and have faith and I
  will show how to find good hackers for good price Once again I want to show my appreciation and may all the blessing goes to you
  now!.

 7. Gate io Đăng ký ngay và nhận gói quà dành cho người mới. Đăng ký thành công và nhận 5.500 đô la. Mời người dùng mới nhận lợi ích. Chia sẻ với bạn bè 40% phần thưởng và chiết khấu phí xử lý. Gửi tiền lần đầu và nhận phần thưởng 30 đô la. Gửi tiền lần đầu và nhận phần thưởng 30 đô la:

 8. Appreciating the persistence you put into your website and in depth information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 9. My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I may as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page for a second time.

 10. Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will return once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 11. Good day! Do you know if they make any plugins to help with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thank you!

 12. I was very happy to find this website. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you bookmarked to see new stuff on your website.

 13. Hey there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thank you

 14. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would definitely benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thank you!

 15. Pretty portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your augment or even I fulfillment you get entry to persistently rapidly.

 16. My brother suggested I would possibly like this blog. He was totally right. This publish actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 17. Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

 18. This piece of writing gives clear idea for the new viewers of blogging, that in fact how to do blogging and site-building.

 19. Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

 20. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems with your website. It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too? This could be a problem with my browser because I’ve had this happen before. Kudos

 21. I do accept as true with all the concepts you have introduced on your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for newbies. May just you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 22. What’s up friends, its wonderful piece of writing concerning educationand completely explained, keep it up all the time.

 23. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 24. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 25. Pretty component of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to say that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your augment or even I fulfillment you get right of entry to consistently rapidly.

 26. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thank you so much!

 27. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks a ton!

 28. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 29. Онлайн казино радует своих посетителей более чем двумя тысячами увлекательных игр от ведущих разработчиков.

 30. Добро пожаловать на сайт онлайн казино, мы предлагаем уникальный опыт для любителей азартных игр.

 31. whoah this blog is fantastic i really like reading your articles. Stay up the good work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you can help them greatly.

 32. Hi, i feel that i saw you visited my blog so i got here to go back the want?.I am trying to find things to improve my site!I assume its ok to use some of your ideas!!

 33. Fantastic website you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get comments from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 34. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 35. Хотите получить идеально ровный пол в своей квартире или офисе? Обратитесь к профессионалам на сайте styazhka-pola24.ru! Мы предоставляем услуги по устройству стяжки пола в Москве и области, а также гарантируем доступные цены и высокое качество работ.

 36. Получите безупречные стены благодаря услуге штукатурка стен на mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru. Качество и скорость исполнения вас удивят.

 37. I seriously love your site.. Pleasant colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and want to know where you got this from or what the theme is called. Many thanks!

 38. It’s difficult to find knowledgeable people for this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 39. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with helpful information to work on. You have performed an impressive activity and our whole group can be grateful to you.

 40. Undeniably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the internet the simplest thing to take note of. I say to you, I definitely get irked whilst other people consider worries that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the top as smartlyand also defined out the whole thing with no need side effect , other folks can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 41. I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to create this type of wonderful informative site.

 42. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your web site.

 43. Currently it sounds like Movable Type is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 44. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 45. I get pleasure from, cause I found exactly what I used to be looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 46. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 47. My family members all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting knowledge every day by reading such good articles.

 48. You’re so cool! I don’t think I’ve read something like this before. So nice to find someone with a few original thoughts on this topic. Really.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality!

 49. Você pode usar o software de gerenciamento dos pais para orientar e supervisionar o comportamento dos filhos na Internet. Com a ajuda dos 10 softwares de gerenciamento de pais mais inteligentes a seguir, você pode rastrear o histórico de chamadas de seu filho, histórico de navegação, acesso a conteúdo perigoso, aplicativos que eles instalam etc.

 50. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 51. Aw, this was an incredibly nice post. Taking the time and actual effort to produce a great article but what can I say I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

 52. magnificent issues altogether, you just gained a logo new reader. What may you suggest in regards to your post that you simply made a few days ago? Any positive?

 53. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 54. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this excellent blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog with my Facebook group. Chat soon!

 55. I know this web site offers quality based articles or reviews and additional data, is there any other website which offers such information in quality?

 56. I really like what you guys are usually up too. Such clever work and exposure! Keep up the terrific works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 57. I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own website and would like to know where you got this from or what the theme is called. Thanks!

 58. It’s awesome to pay a visit this site and reading the views of all friends regarding this piece of writing, while I am also keen of getting knowledge.

 59. I’m not sure where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while learning more or working out more. Thank you for fantastic information I used to be in search of this information for my mission.

 60. Hey I am so grateful I found your blog page, I really found you by error, while I was searching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent job.

 61. What’s up to every body, it’s my first visit of this webpage; this website contains awesome and really fine information designed for readers.

 62. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 63. I’m not sure where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for fantastic information I used to be on the lookout for this information for my mission.

 64. Hi there, I found your blog by means of Google even as searching for a similar topic, your site got here up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 65. You really make it seem so easy together with your presentation however I find this topic to be really something which I think I might never understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me. I am taking a look forward on your next post, I will try to get the hang of it!

 66. Hi there! This article couldn’t be written any better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I will forward this information to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

 67. I believe what you postedwrotethink what you postedwrotebelieve what you postedtypedsaidthink what you postedwroteWhat you postedtypedsaid was very logicala lot of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might look at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a video or a pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 68. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 69. Hey this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 70. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help stop content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 71. Fantastic goods from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you’re simply too wonderful. I really like what you’ve obtained here, really like what you’re stating and the best way during which you are saying it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.

 72. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Make sure you update this again soon.

 73. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for inexperienced blog writers? I’d definitely appreciate it.

 74. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 75. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot

 76. Fantastic site you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of online community where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!

 77. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 78. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 79. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 80. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 81. I believe what you postedtypedbelieve what you postedtypedbelieve what you postedwrotesaidthink what you postedtypedsaidWhat you postedwrote was very logicala bunch of sense. But, what about this?think about this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?wrote a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little vanilla. You could peek at Yahoo’s home page and watch how they createwrite news headlines to get viewers to click. You might add a video or a pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 82. You really make it seem so easy together with your presentation however I find this topic to be really something which I think I would never understand. It sort of feels too complicated and very large for me. I am looking forward on your next post, I will try to get the grasp of it!

 83. Hey there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 84. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 85. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 86. I believe what you postedtypedbelieve what you postedwrotesaidthink what you postedtypedsaidthink what you postedtypedsaidWhat you postedwrote was very logicala bunch of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?typed a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titleheadlinetitle that grabbed a person’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You might look at Yahoo’s home page and watch how they createwrite post headlines to get viewers to click. You might add a related video or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it might bring your postsblog a little livelier.

 87. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 88. Great goods from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you’re simply too magnificent. I really like what you’ve got here, really like what you’re stating and the way by which you assert it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 89. Hi friends, how is everything, and what you want to say regarding this piece of writing, in my view its in fact awesome designed for me.

 90. Fantastic blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Cheers!

 91. I do consider all the ideas you have introduced in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for beginners. May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 92. Its like you read my mind! You seem to know so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I think that you simply could do with some p.c. to force the message house a bit, however other than that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 93. I’ve read some just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you put to create any such magnificent informative web site.

 94. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 95. Thank you for any other informative blog. Where else may just I am getting that kind of info written in such a perfect method? I have a project that I am simply now running on, and I have been at the glance out for such information.

 96. Thank you for the auspicious writeup. It in fact used to be a amusement account it. Glance complex to far added agreeable from you! By the way, how can we keep in touch?

 97. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 98. Hi, i feel that i saw you visited my blog so i got here to go back the favor?.I am trying to in finding things to improve my website!I guess its good enough to use some of your concepts!!

 99. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 100. My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 101. This is a great tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate information Thank you for sharing this one. A must read article!

 102. Whats up very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also? I am satisfied to seek out numerous useful information here in the publish, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 103. After exploring a number of the blog posts on your web site, I truly like your way of blogging. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know how you feel.

 104. Howdy fantastic blog! Does running a blog similar to this take a great deal of work? I have very little expertise in computer programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I just had to ask. Thank you!

 105. Hi I am so glad I found your web site, I really found you by error, while I was researching on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent jo.

 106. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 107. Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 108. Fantastic beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept

 109. I was wondering if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

 110. Hiya! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!

 111. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 112. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness for your post is simply spectacular and i can think you are knowledgeable in this subject. Well with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay up to date with approaching post. Thank you a million and please keep up the rewarding work.

 113. Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Cheers!

 114. First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing. I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Appreciate it!

 115. Hello there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thank you

 116. Good day! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I truly enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Appreciate it!

 117. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 118. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you have done a very good job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Safari. Superb Blog!

 119. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any techniques to help reduce content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

 120. Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 121. Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Many thanks!

 122. Hi I am so excited I found your blog page, I really found you by error, while I was browsing on Askjeeve for something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks a lot for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent b.

 123. Hey I am so happy I found your web site, I really found you by mistake, while I was browsing on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.

 124. What i do not realize is actually how you’re now not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You recognize therefore significantly when it comes to this topic, produced me in my opinion consider it from numerous various angles. Its like men and women aren’t fascinated until it’s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. Always deal with it up!

 125. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 126. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 127. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. However just imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this site could certainly be one of the very best in its niche. Wonderful blog!

 128. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 129. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 130. I like the valuable information you supply in your articles. I will bookmark your weblog and test again here frequently. I am moderately certain I will be told a lot of new stuff right here! Good luck for the following!

 131. hey there and thank you for your information I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.

 132. I think what you postedtypedsaidbelieve what you postedtypedsaidbelieve what you postedwrotebelieve what you postedwroteWhat you postedwrote was very logicala lot of sense. But, what about this?consider this, what if you were to write a killer headlinetitle?content?typed a catchier title? I ain’t saying your content isn’t good.ain’t saying your content isn’t gooddon’t want to tell you how to run your blog, but what if you added a titlesomethingheadlinetitle that grabbed people’s attention?maybe get people’s attention?want more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You ought to look at Yahoo’s home page and watch how they createwrite post headlines to get viewers interested. You might add a video or a related pic or two to get readers interested about what you’ve written. Just my opinion, it could bring your postsblog a little livelier.

 133. Hey there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 134. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would value your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 135. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 136. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 137. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say that you’ve done a very good job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Opera. Exceptional Blog!

 138. My brother suggested I would possibly like this blog. He used to be totally right. This submit actually made my day. You cann’t consider just how so much time I had spent for this information! Thank you!

 139. You really make it seem so easy with your presentation however I find this topic to be really something which I think I would never understand. It sort of feels too complicated and very extensive for me. I am looking forward for your next publish, I will try to get the cling of it!

 140. It is appropriate time to make a few plans for the future and it is time to be happy. I have read this submit and if I may just I want to suggest you few fascinating things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things approximately it!

 141. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand.

  It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 142. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing,
  it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 143. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 144. What i do not realize is in fact how you’re not really a lot more smartly-liked than you may be right now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in relation to this matter, produced me individually believe it from numerous various angles. Its like men and women aren’t interested unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. All the time take care of it up!

 145. What i do not realize is actually how you’re not really a lot more well-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly in relation to this topic, produced me personally believe it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t interested unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs nice. Always maintain it up!

 146. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 147. Weve tested dozens of live chat customer support apps, and here we’ll present the best ones so you can choose which one is right for your business

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.