Menu

Pankrotimenetluses on ranged tähtajad ja oma spetsiifika!

0 Comments

Advokaadibüroo Kuklase & Partnerid  kirjeldas 11.07.2023 postituses kahes kohtuastmes saavutatud võitu ja seda kuidas üks võlausaldaja püüdis meie kliendi poolt pankrotimenetluses esitatud ja 2 765 216,05 euro suurust nõuet  kohtumenetluse kaudu Pankrotiseaduse § 106 lg 2 (kuni 31.01.2021 kehtinud redaktsioonis) rakendamisel vaidlustada :  

https://kuklase.ee/2023/07/11/pankrotivolausaldajal-puudub-voimalus-vaidlustada-loputult-teise-volausaldaja-nouet/?fbclid=IwAR3L_sWR88tiu61dePLMvMo3vWv1AqXiN1v4PiWxWjww3n2N1hN0q7wa0cU

Tänaseks oleme antud tsiviilasjas nr. 2-20-13497 läbinud kõik kolm kohtuastet ja saavutanud lõpliku võidu.  

https://www.riigikohus.ee/et/menetlustaotlused/?maaruseValjaAndmisKp=09.10.2023&pageSize=20&lk=2

Sarnasel teemal on samade seotud isikute vahel kohtus lausa kolm menetlust ja I astme kohtus tuli kahes vaidluses peaaegu samaaegselt erinevate kohtunike poolt kaks risti vastupidist otsustust.  Just sellele püüdis ka vastaspool Riigikohtusse pöördumisel tugineda, kuid käesoleva asja Riigikohtu menetlusse mittevõtmisega sai selgeks, et üks I astme kohtunik tegi õige otsuse ja teine I astme kohtunik tegi vale otsuse, kuigi vaidlus oli väga sarnane. Kolmandas vaidluses pole I astme kohtunik veel otsuseni jõudnud. Loomulikult tuleb nüüd kaotajal selles vaidluses tekkinud kohtukulud hüvitada aga aastast 1992 kehtiva pankrotiseaduse erinevate sätete tõlgendamisel satume ikka ja jälle olukordadesse ja erinevate kohtunike juurde, kus arvatakse, et neid pankrotiseaduse sätteid on võimalik tõlgendada erinevalt.