Menu

Kiri iseendale ja 5-10 aastat kriminaalmenetlust

0 Comments

Aga nii need kriminaalasjad algavad – kirjutame kirja “ise endale” ja jälitame ning menetleme 5-10 aastat ! 

 

https://www.err.ee/1609134578/harju-maakohus-moistis-kohtunik-eveli-vavrenjuki-oigeks

 

 Kriminaalasjas nr 19913000019 on juubeliaasta (26.03.2019- 26.03.2024) – menetletud 5 aastat! Selleks on suurt kaasabi osutanud Lavly Perling, Taavi Pern, Jaanus Kann, Talis Tiirik.

 

Positiivne, et see kriminaalmenetlus on esialgu veel poole lühem, kui Kajar Lemberi asjas 😊!!!

Talis Tiiriku 26.03.2019 ettekandele järgnes 8 kuud aktiivset jälitust, pealtkuulamisi, läbiotsimisi, survestamisi, koostati 14 köidet kriminaalasja materjale (ca 4000 lk), toimus 33 kohtuistungit maakohtus, lisaks erinevate kaebuste läbivaatamised ringkonnakohtus, kohtuniku immuniteedi teemad Riigikohtus ja Vabariigi Presidendi „kummitempel“!  

 

Võib kokku lüüa, et selleks kulutati ca  2 milj maksumaksja raha !!! 

 

On piisavalt põhjust arvata, et need eelviidatud 4 isikut teadsid nii kriminaalasja  algatades kui seda menetledes (või vähemalt juba paari kuu möödudes), et menetluse jätkamiseks pole alust.

 

Nii kohtueelses kui kohtulikus menetluses ilmnes korduvalt nende isikute otsene ebaseaduslik tegevus ja seotus teise isikutega, kellel oli selle kriminaalasja menetlemiseks ka veel isiklik huvi ja/või seotus. Aga nemad ei lasknud ennast sellest segada, sest neil on võim, nad on tähtsad ja vastutamatud! Korduvalt tabasin end mõttelt, et olen justkui osaline mingis seebika-filmis! 

 

Harju Maakohus mõistis süüdistatavad õigeks!  Loomulikult ütleb nüüd ringkonnakohus ja tõenäoliselt ka Riigikohus oma viimase sõna. Aga „kui oleks õigusriik“,  kas õigeksmõistmise jõustumise järel peaks riik või need isikud oma (tuvastatud) ebaseadusliku tegevuse eest vabandama, hüvitama kahju, mõtlema selle üle, kuidas sai see ebaseaduslik tegevus juhtuda.

 

Kohus on tuvastanud, et riiki esindanud isikud rikkusid korduvalt põhiseaduses ettenähtud tagatisi/õigusnorme! Tegelikkuses aga ei juhtu neile sellest midagi, sest nende üle puudub tegelik kontroll ja vastutus. Kui K.Laanet asus prokuratuuri kontrollima siis nagu juhuslikult ilmus välja K.Laaneti väitetav toimingupiirangu rikkumine. Samas aga, pange tähele, see rikkumine eksisteeris ka juba siis kui K.Laanet oli kaitseminister aga mitte keegi ei pannud siis seda tähele. Alles nüüd justiitsministrina ja prokuratuuri vastu astudes ilmus see välja – ja “täiesti juhuslikult” ajakirjanduse kaudu 🙂 !   

Nüüd küsivad paljud, et kuidas siis teisiti menetleda – kui metsa raiuda siis laastud lendavad! 

 

Vastaks, et kui metsa raiumisel laastud lendavad ja pärast ilmneb, et metsa raie oli  ebaseaduslik, siis peaks ju välja selgitama, kas seda ebaseaduslikku metsaraiet tehti ametnike poolt tahtlikult, kogemata või kuidas sai juhtuda, et keegi, kellele on usaldatud võim, otsustas raiuda metsa aga vaatamata kõrgele kvalifikatsioonile ei saanud ta aru, et ta käitub ebaseaduslikult!

 

Kui aga „puud on maha raiutud“ ebaseaduslikult ja see on tuvastatud, siis peaks suutma teha järelduse, kas ametnike ebaseaduslik tegu oli tahtlik või kogemata, hooletusest või hoolimatusest!

 

Õigeksmõistmine ei ole vabandus ja piisav kompensatsioon aastatepikkusele vintsutusele. Seadusliku või ebaseadusliku tegevuse tuvastamine ja vastutamatus võiks eksisteerida vaid totalitaarsetes riikides !  

 

 Jääb vaid loota, et aeg andestab või karistab!