Menu

„Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis (osa 3)

172 kommentaari

Vandeadvokaat Olev Kuklase arutleb toimingupiirangute ja õigusriigi Eesti Vabariigis. Postitus on jagatud kolmeks osas osa 1 on kättesaadav SIIN ning osa 2 on kättesaadav SIIN.

Kas tõesti pole enam olemas professionaale, on ainult korruptandid/rahvavaenlased ? 

 

Me kõik oleme inimesed ja samal ajal oma valdkonna professionaalid. Kas näiteks prokuratuur, töötades nn. kinnises kohtumaja tsoonis, avatud koridori peal koos kohtunikega, ei tekita „vaimset sidet“ ja kuidagi ei mõjutata kohtunikke! Kas olukord on advokaatidega võrdne ja kas advokaadid võivad ka sinna kohtumaja kinnisesse tsooni minna kohtunikuga asju arutama ? Kas probleem on eetikas, erapooletuses, ebaprofessionaalsuses või selles kuulsas toimingupiirangu rikkumise kahtluses või hoopis tasuta altkäemaksus? Kohtunike ja prokuröride ühisest kinnisest tsoonist samas kohtumajas on palju räägitud, aga mingil põhjusel ei taheta seda mitte kuidagi lahti seletada, seda muuta ja see on ka tõenäoliseks põhjuseks, miks ei ole võimalik neid nn. toimingupiirangu reegleid täpsemalt paika panna, sest need võivad „puu teise otsaga lüüa“! 

 

Mistahes justiitsametnike ühised üritused võivad osutuda korruptsiooni ilminguteks!  

 

Täna ei julge paljud kohtunikud minna isegi mitte justiitsasutuste ühisele jõulupeole, rääkimata muudest üritustest, sest mine tea kuidas võidakse „mõjutada“, kuna selgeid suhtlemise ja toimingupiirangu reegleid ju pole! Tartu justiitsasutuste viimase jõulupeo eelselt kostus väga mitmete Toomemäel asuvate juristide suust suurt nõutust selles, et kuidas julgevad kohtunikud, prokurörid, advokaadid veel peale oktoobri lõpus toimunud sündmusi ühist jõulupidu korraldada! Kogu olukord ja reeglid on ju ebaselged ning kes teab, kes on järgmisena sihikul. Neil oli õigus, aga osavõturahad olid kohtunike, prokuröride, advokaatide poolt juba makstud ning makstud üritust korraldava kohtuniku isiklikule arvele !

Hiljuti oli ka Tallinnas arutelul olukord, kus advokaat oli peale ühist justiitsasutuste pidu viis oma autoga tasuta koju kohtunikud, kes olid piduliku ühisürituse olukorras mõneti alkoholi tarvitanud. Kohtunike elukohad ei asunud advokaadi kojusõidutee vahetus läheduses, mistõttu pidi ta kohtunikud spetsiaalselt koju viima. Advokaadil ja tasuta koju sõidutatud kahel kohtunikul oli varem ja on jätkuvalt ühiseid menetlusi, seega näilikult võib koheselt järeldada, et isiklik kasu on/oli kõigil ju „mängus“ ja teenus osutati tasuta altkäemaksuna ! Hoitagu veel selle eest kui advokaat julgeb (analoogselt Donovaniga) minna kohtunikele koju mingeid tööasju selgitama või võimalikku „teistsugust“ karistuse lahendust pakkuma! On selge, et see advokaat oli ka varasemalt/korduvalt samamoodi toiminud. Kas asume nüüd kohe kahtlema selles, et need kolm samas autos sõitnud juristi ei suuda erapooletust hoida, sest formaalselt on kõik Eestis kehtivad toimingupiirangu rikkumise elemendid „vist“ täidetud !            

Toimingupiirangud Kuklase & Partnerid

 
Nende nn. toimingupiirangute „udune olukord“ kestab juba aastaid ja mitte midagi ei muutu! 

Õiguskantsleri poolt Riigikogus ja ka mitmel juhul hiljem esitatu tekitab palju küsimusi, aga on kummaline, et tegelikkuses kestab taoline „udune olukord“ juba aastaid ja mitte midagi ei muutu, selgust saada pole võimalik! Prokuratuuri poolt viidatu, et toimingupiirangu rikkumine tähendab tegutsemist enda isiklike huvide mõjul näitab, et advokaat Donovan ja ka kohtunik otseselt rikkusid toimingupiirangute nõuet! 

Prokuratuuri poolt avalikkusele esitatu, et arst rikub toimingupiirangut siis, kui ta kirjutab oma värvipimedale pojale juhilubade tarvis ebaõige tervisetõendi välja selleks, et poeg teda suvilasse sõidutada saaks, on aga väga raskesti mõistetav? Tegemist võib olla toimingupiirangu rikkumisega, aga minu arvates on antud näite puhul tegemist tavalise võltsimisega!  

 

Kas justiitsministeeriumi ja prokuratuuri poolt soovitakse tegelikkuses ennetada, vähendada korruptsiooni, altkäemaksude, toimingupiiragute rikkumisega seotud juhtumeid või tegeldakse hoopis oma „tubli töö „ näitamisega” ? 

 

Kui vaadata mõned aastad tagasi siis tegelikkuses toimus vaid nö. laus-süüdimõistmine, väga üksikute eranditega. Üldiselt ei julgenud keegi isegi mitte sõna võtta sellel teemal, sest muidu võidi ka teda ajakirjanduses või kus iganes süüdistada „kaasa jooksmises või mahitamises “ ! Enamus inimesi kelle osas taoline korruptsioonikahtlus tekkis või tekitati olid algselt kimbatuses, aga kui nad olid meedias avalikult „sopaga üle valatud“  siis 95 %  lõid käega ja ei hakanud enam tõde taga ajama, sest keda see tõde peale taolist „sopaga üle valamist“ enam huvitab, mitte keegi nagunii enam selle „pidalitõbisest korruptandiga“ väga suhelda ei taha ! Suhted „hinnati ümber! 

 

Korruptsioonipendel liikus aga muudkui „sügavamale“!  

 

Nüüd paari viimase aasta jooksul on aga paljudel inimestel „silmad avanenud“ ! Paljud julgevad isegi sellel teemal rääkida, julgevad nende „pidalitõbistega“ suhelda!  

On ilmunud juba mitmeid raamatuid (“Hea ment“, „Jälitatav“), millede ilmumise alguses kuulsin mitmelt prokurörilt eriti halvustavaid hinnanguid mitte ainult raamatu autorite, vaid ka inimeste kohta kes julgesid meie õiguskaitseorganite laitmatus tegevuses kahelda! Kahtlejate osas kasutati mitmeid aastaid sõimusõnana savisaarlane või kesik-kohuke. Nüüd, peale Savisaare lahkumist, saavad need isikud enamusel juhtudel endale EKRE-lase sildi, kuigi isikud pole ühegi erakonna ja ka kunagise Kommunistliku Parteiga olnud seotud! EKRE enda väljendit „süvariigist“ on püütud igal tasemel ironiseerida.   

Ka esimese ja teise astme kohtunikud on viimastel aastatel julgenud taolistes asjades teha otsustusi, mis astuvad vastu tegelikkuses kontrollimatule jälitustegevusele ja alusetusele korruptsiooniga sildistamisele (A.Suvorov; V.Semilarski, Pärnu volikogu liige A.Kalmeri (RK otsus 08.05.2020) menetlustes. Lisaks on nüüd julgenud/soovinud sõna kaasa rääkida ka paljud meie riigi loomisel olnud isikud! Üks viimaseid väga tähelepanuväärseid artikleid oli meie ühe põhiseaduse looja Jüri Adamsi  07.03.2020 Postimees ilmunu SIINhttps://leht.postimees.ee/6916538/altkaemaks-meie-oigusruumis )

 

Jüri Adams kirjutab: “Altkäemaksu võtjatega tegelemise traditsiooniline meetod on olnud järgmine: võtja maine omandanule tehakse provokatsioon, antakse üle raha, mis on kuidagi märgitud või mille numbrid on teada. Kõrgel positsioonil olijate puhul ei ole see olnud võimalik.”

 

Uus ajastu altkäemaksuasjades algas pärast Teist maailmasõda, kui sai tehniliselt võimalikuks jutuajamisi pealt kuulata või isegi filmida. 

 

Ajakirjanduses on esitatud ka küsimus, kas kõik see tasus ennast ära. Kas ei oleks saanud teisiti? Savisaare protsess kestis aastaid ning on maksma läinud tohutu hulga raha ja tööd. Sellisele küsimisele ei saa vastata päris üheselt. Arvan, et nende kohtualuste puhul ei oleks saanud teisiti

 

Enne Teist maailmasõda korruptsiooni eraldi juriidilise mõistena meil ei tuntud. Iseseisvuse taastamise ajal oli see aga levinud üle maailma ja nii ei saanud selle kasutusele võtmisest mööda meiegi. Avaliku ja karistusõiguse juristid hakkasid vastust otsima kahele alusküsimusele. Esiteks mõiste piirid – mida pidada korruptsiooniks, mida mitte. Teiseks, kuidas korruptsiooni defineerida. Mõlemad katsed kukkusid paraku läbi. «Korruptiivse teo» paragrahvide asjad põrusid ridamisi, kuna kaitsjad nõudsid, et süüdistus peab tõendama tahtluse olemasolu. Teistes asjades aga ei suudetud tõendada, et süüdistatav tegutses isikliku kasu saamise eesmärgil.

 

Edasi läks hullemaks. Kui esimesed kümme uue iseseisvuse aastat pendeldas «korruptsioonivõitluse» poliitika kahe tegevusmeetodi – ennetamise ja tagajärgedele reageerimise – vahel, siis millalgi kadus ärahoidmine kui eraldi eesmärk hoopiski ning eesmärgi pidi saavutama suure karistusega heidutamine.

 

Jüri Adams tõstatab väga olulise, kui mitte kõige olulisema küsimuse: milline on korruptsiooniga tegelemisel justiitsministeeriumi ja prokuratuuri tegevuse eesmärk! Väliselt väidetakse, et tegeldakse korruptsiooni ennetamisega, tegelikkuses sellega ei tegelda ! 

 

Kui ühiskond või riigiasutused püüavad vähendada hädade ja pahede hulka või tagajärgi, siis võetakse kasutusele mingeid ennetavaid, suunavaid ja toetavaid meetmeid.

 

Jüri Adams jätkab:…“ Mind närib kahtlus, et mingil ajal hakkasid otsuseid tegema ja poliitikat kujundama inimesed, kes ei saanud aru, et väljend «võitlus korruptsiooni vastu» on vaid keeleline kujund, mitte aga tegevusjuhis. Millal ja kuidas kõne all olev muutus toimus? Selle kohta ei oska ma midagi kindlat öelda. Oskan vaid dateerida, et minu teadvusesse jõudis see, et puhuvad uued tuuled, sel ajal, kui alates 2003. aastast oli justiitsminister Res Publicasse kuulunud Ken-Marti Vaher ning hakkasid kostma jutud rohkematest ja karmimatest karistustest. Hoopis olulisem oli, et peaaegu midagi ei olnud enam kuulda korruptsiooni ennetamisest ja ärahoidmisest. Pean aga tunnistama, et ma ei tea, kas või mil määral oli see tookordne pööre seotud temaga.

 

Kuid vahepeal unustatu tuleb ikka tagasi. Alates umbes aastast 2014 on justiitsministeeriumis saanud kombeks rääkida «korruptsiooni ennetamisest». Mulle küll ei tundu, et selle taga oleks suurt midagi enamat kui ilusad sõnad. Justiitsministeerium ei ole juba ammu enam superministeerium ja nende ametnike sõnad ei lähe kellelegi korda.

 

Nagu juba eelpool sai viidatud, ka sellele 24.10.2019 Riigikogus toimunud arutelule, siis reaalsuses oli seal toimunud diskussioonist näha, et kõrgete ministeeriumi ametnikel pole vaja muretseda, muretseda on vaja vaid õigussüsteemis töötavatel isikutel va. prokuratuuri töötajatel ja ennetusega tegeldakse jätkuvalt vaid sõnades, sest niikaua kui ei ole toimingupiirangutega seotud probleemides selgust, ei ole ka võimalik midagi ennetada!

Prokuratuuri arvates saab selles segases olukorras selgust vaid läbi inimkatsete ehk siis saadame kohtusse ja olukord on nagu jalgpallis, kui meeskond võidab siis olid head jalgpallurid, kui kaotab siis oli kehva treener! Ehk teisisõnu kui läheb süüdi siis oli prokuratuur „tubli“! Kui kohtunik julgeb õigeks mõista, siis keeras kohtunik asja „kihva“!  

Kas kokkuvõte on see, et olukord on lootusetu! Ei ole! 

Kui ühiskonnas tekib kriitiline mass inimestest, kes milleski julgevad vahel ka kahelda, kui ka prokuratuuri enda tegevuse üle hakatakse tegelikkuses järelevalvet tegema, kui ka prokuröride enda poolt toimepandud seaduserikkumisi hakkab erapooletu organ üle vaatama ja hinnangu andmiseks kohtusse saatma, siis on meil lootust õigusriigiks saamisel! 

On fakt, et 90 % kriminaalasjadest ei jõuagi üldmenetluse kohtulahendini, rääkimata ringkonnakohtusse või Riigikohtusse ja seetõttu ei tasu loota, et prokuratuuri tegevust kontrollib või õigust mõistab kohus, sest 90 % inimestest ei jõua ei mentaalselt ega majanduslikult sellele aastaid kestavale prokuratuuri survele vastu vaielda ja asjad lõpevad enne kui need kohtusse jõuavad! Teisalt on meile kõigile ka arusaadav, et isegi kui asi jõuab kohtusse, siis on ka kohtunik ainult inimene (oma tööalaste ja isiklike probleemide sasipuntras) ja suur hulk kuritegusid ning menetlusi on eluaegse ameti ja konkreetse kuupalgaga kohtuniku jaoks rutiin. 

 

Lõpetuseks !  Vabandan, et sai nii pikk postitus aga loodan, et ülalmärgitud teemadel on Eestis siiski olemas ka neid inimesi, kes on nõus nendel teemadel ka avalikult kaasa mõtlema, kes julgevad midagi ütelda/kommenteerida, vaatamata sellele, et sellest võib tekkida “palju pahandust”! 

 

JAGA POSTITUST

172 thoughts on “„Spioonide sild“, altkäemaks ja toimingupiirangud Eesti Vabariigis (osa 3)”

 1. Heya i am for the primary time here. I found this board and I find It really helpful & it helped me out much. I am hoping to provide one thing back and help others such as you helped me.

 2. I agree with your point of view, your article has given me a lot of help and benefited me a lot. Thanks. Hope you continue to write such excellent articles.

 3. Helpful info. Fortunate me I found your site accidentally, and I am surprised why this coincidence did not happened in advance! I bookmarked it.

 4. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 5. Hi my loved one! I want to say that this article is awesome, great written and come with almost all important infos. I’d like to peer more posts like this .

 6. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 7. If some one desires to be updated with most up-to-date technologies after that he must be pay a visit this site and be up to date everyday.

 8. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 9. wonderful issues altogether, you just gained a emblem new reader. What may you suggest in regards to your publish that you made a few days ago? Any sure?

 10. This is the right website for anyone who really wants to find out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toHaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been written about for decades. Great stuff, just excellent!

 11. Usually I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great article.

 12. I simply could not leave your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person supply for your visitors? Is going to be back ceaselessly in order to inspect new posts

 13. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 14. Greetings I am so grateful I found your blog page, I really found you by error, while I was researching on Digg for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I dont have time to go through it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome b.

 15. This is the right site for anyone who really wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want toHaHa). You definitely put a new spin on a topic that’s been written about for many years. Great stuff, just great!

 16. We stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking over your web page for a second time.

 17. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 18. I don’t even know the way I stopped up here, however I thought this publish was good. I don’t understand who you are however definitely you are going to a famous blogger should you are not already. Cheers!

 19. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 20. Это лучшее онлайн-казино, где вы можете насладиться широким выбором игр и получить максимум удовольствия от игрового процесса.

 21. I am extremely inspired with your writing skills and alsosmartly as with the layout for your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 22. My spouse and I stumbled over here different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to looking at your web page again.

 23. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, may check this? IE still is the marketplace leader and a large part of folks will omit your wonderful writing due to this problem.

 24. Ищете надежного подрядчика для устройства стяжки пола в Москве? Обратитесь к нам на сайт styazhka-pola24.ru! Мы предлагаем услуги по залитию стяжки пола любой сложности и площади, а также гарантируем высокое качество работ.

 25. Great beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast provided bright transparent concept

 26. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 27. Современный рынок предлагает нам множество уникальных решений, включая штукатурку механизированную. Проверьте mehanizirovannaya-shtukaturka-moscow.ru для получения подробной информации.

 28. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 29. For most recent news you have to pay a visit internet and on world-wide-web I found this web site as a most excellent website for newest updates.

 30. Howdy very nice website!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also? I am glad to find numerous useful information here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 31. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 32. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 33. I was extremely pleased to find this great site. I want to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to check out new things on your website.

 34. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 35. You can definitely see your enthusiasm in the article you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 36. Heya! I know this is kind of off-topic but I had to ask. Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 37. This design is steller! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 38. Hey there, You have done a great job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 39. Cela peut être ennuyeux lorsque vos relations sont perturbées et que son téléphone ne peut pas être suivi. Maintenant, vous pouvez facilement effectuer cette activité à l’aide d’une application d’espionnage. Ces applications de surveillance sont très efficaces et fiables et peuvent déterminer si votre femme vous trompe.

 40. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 41. Hi, i think that i saw you visited my website so i got here to go back the want?.I am trying to in finding things to improve my site!I assume its good enough to use some of your concepts!!

 42. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 43. Howdy, I believe your site may be having browser compatibility issues. When I look at your web site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic blog!

 44. hi!,I love your writing so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem. May be that is you! Looking forward to peer you.

 45. Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for ages and yours is the best I have came upon so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the source?

 46. I read this piece of writing fully regarding the resemblance of most recent and preceding technologies, it’s remarkable article.

 47. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read content from other writers and practice a little something from their sites.

 48. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely pleased I came across it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 49. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be exactly what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content available for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on some of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!

 50. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 51. Excellent post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired! Very useful information specially the ultimate phase 🙂 I care for such info a lot. I used to be seeking this particular info for a long timelong time. Thank you and good luck.

 52. I am extremely inspired with your writing talents and alsosmartly as with the layout on your blog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one these days..

 53. Great web site. Lots of useful information here. I’m sending it to some buddies ans also sharing in delicious. And of course, thank you for your effort!

 54. Undeniably believe that that you stated. Your favourite justification appeared to be at the net the simplest thing to have in mind of. I say to you, I definitely get irked whilst other folks consider concerns that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the top as welland also defined out the whole thing with no need side effect , other people can take a signal. Will likely be back to get more. Thank you

 55. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 56. Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort to make a great article but what can I say I procrastinate a lot and never seem to get anything done.

 57. Fantastic goods from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you’re simply too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way by which you assert it. You are making it entertaining and you still take care of to stay it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful site.

 58. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to return the favor.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 59. Spot on with this write-up, I seriously feel this web site needs far more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the information!

 60. You made some good points there. I looked on the internet to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 61. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who was doing a little research on this. And he in fact bought me lunch simply because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this issue here on your website.

 62. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days.

 63. I’m not sure why but this web site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 64. hi!,I love your writing so so much! percentage we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to see you.

 65. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any points for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 66. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 67. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 68. Hello there I am so excited I found your site, I really found you by error, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent job.

 69. Amazing blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any ideas? Appreciate it!

 70. Appreciating the commitment you put into your site and in depth information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Fantastic read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 71. Howdy I am so glad I found your blog page, I really found you by error, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I dont have time to browse it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb jo.

 72. Hey there excellent blog! Does running a blog similar to this take a great deal of work? I have very little expertise in programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyways, if you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I know this is off topic but I just had to ask. Kudos!

 73. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else getting the same RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 74. Appreciating the commitment you put into your site and in depth information you present. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 75. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Appreciate it

 76. Good day! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site addresses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 77. Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

 78. One of the leading academic and scientific-research centers of the Belarus. There are 12 Faculties at the University, 2 scientific and research institutes. Higher education in 35 specialities of the 1st degree of education and 22 specialities.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.