Menu

Kas Lõuna piirkonna Kapo pealiku mälupilt on nüüd õige? Kas juristidest kolleegidega ühisel üritusel alkoholi tarvitamine on probleem?

0 Comments

Kohtunik Janika Kallin võttis kaitsepolitseinik J.Kann ja riigiprokurör T.Perni mälu pildi „pulkadeks“ ja kirjutas 22.10.2021 T.Perni menetlusest kõrvaldamise kohtumääruses, et  J. Kann ja T. Perni mälu pilt ei ole õige ja selle asemel, et oma viga tunnistada otsustati seda olukorda ilustada, kinni mätsida ja vassida!

 

Kas nüüd on J.Kann ja T.Perni mälupilt õigeks muutunud?

https://ekspress.delfi.ee/artikkel/120134134/alkoholi-tarvitasime-koos-kapo-korge-ametniku-ulekuulamine-valjus-prokurori-kontrolli-alt

Kaitsepolitsei Lõuna piirkonna juht, Jaanus Kann oli sunnitud 25.01.2023 kohtuistungil selgitama O.Kuklasega ühistel üritustel ja saunas käimist, alkoholi tarbimist, muude kriminaalmenetluse väliste abipalvetega pöördumist. J. Kann ei eitanud üritusi, saunas käimist ja korduva abipalvega O. Kuklase poole pöördumisi, aga see kõik polnud tema arvates „mitte midagi“ isiklikku! Enamusele küsimustele aga ei saanud J.Kann kohtuistungil üldse vastata, sest tema mälupilt oli kustunud! 

 

Arvan, et on oluline märkida, mitte kordagi pole O.Kuklase pöördunud J.Kann poole, mingi soovi või kliendi palvega, alati oli vastupidi!

Kummal neist siis see „vaimne side“ tekkis/oli?  

 

Minu arvates on mõistetav, et juristid ja paljud isikud satuvad kolleegidena ikka üksteise poole pöörduma, ühistel üritustel ka alkoholi tarbima aga senini pole see olnud probleem. Probleemina tõusis see J.Kann ja T.Perni kujutlustes ja soovis kontrollida tõenäoliselt nende enda poolt väljamõeldud „vaimse sideme“ teooriat!

J. Kanni ja T. Perni karjääri ja korruptsioonikujutlusena oleme nüüd juba 4 aastat olnud sellel „vaimse sideme“ ja tsirkuse katselaval, kus neil ametnikel oli võimalik ilma igasuguse tegeliku tõendusliku aluseta algatada kriminaalasi, oli võimalik 8 kuud (tõenäoliselt ka sellele jätkuvalt) totaalselt jälitada, viidates sellejuures olematule maksuõiguslikule rikkumisele, olematule maksukohustusele ja Kuklase “vaimsele sidemele”! Kõige selle käigus aga suudeti J. Kann ja T. Pern poolt esitada kohtutele ja ka presidendile  jälituse, läbiotsimise ja ka arestimajja paigutamise taotlemisel sõna otseses mõttes kujutlusi, mis on tegelikkuses osutunud valeks. Nende mälupildi ja „vaimse sidemega“ on minuarvates tõsine mure, aga see vist riiki ei häiri, sest nad muudkui jätkavad?  

 

Enamus inimesi ei kujuta tegelikkuses ette nende “tublide” ametnike kujutlustest tulenevate võimaluste ulatust. 25.01.2023 istungil oli imeline kuulata seda J. Kann esitatud loogikat, et Kapo jälituse alla sattumiseks piisab sellest, kui keegi paneb mingisse dokumenti sinu isiku telefoninumbri ja kohe võid sa sattuda Kapo sideandmete töötluse-jälituse alla!? Ehk siis näitena, kui J. Kann ise paneb, mistahes dokumenti kontaktnumbriks ajakirjanik Tarmo Vahteri telefoninumbri siis võidakse T. Vahteri suhtes täiesti „loomulikult“ käivituda Kapo andmetöötlus failid ja T.Vahter satub figurandina määratlematuks ajaks Kapo Exeli tabel-töötlusprogrammi, milles sekundi täpsusega määratletakse ja fikseeritakse ära kõigi Vahteriga suhtlevad isikud!  

 

Kas tundub „imeline“?   

 

Aga kas pole veelgi imelisem küsimus see, kui taolise, meile etteheidetava „vaimse sideme“ tekkimise kujutluse väljamõtlemisel unustasid Jaanus Kann ja Taavi Pern ise samal ajal peeglisse vaadata!

 

See, kas O.Kuklase on J.Kanniga viibinud ühisel üritusel 1 kord või vähemalt neljal korral peaksime meie tõendama. See kas J. Kann on ka teiste oma varasemate muude kolleegidega, (kelle suhtes ta ise on pärast kriminaalasja menetlenud) käinud saunas, tarbinud koos alkoholi ja pole menetlusest taandunud ei ole raske tõendada! Aga teistele sama tegevuse eest kriminaalmenetlust korraldada ei valmista J.Kann´´ le raskust.

 

Kas T. Pern arvates polnud temal mingit „vaimset sidet“ või põhjust taanduda kui ta osales A. Parmase juhitavas komisjonis ja teadlikult hääletas A. Parmase sõbra I. Tibari ametisse valimisel?

 

Kas T.Pern ja J.Kann ei saanud aru nende enda poolt teistele püstitatud standarditest või arvavad nemad, et standardid kehtivad ainult teistele?

 

Kohtunik Janika Kallin võttis 22.10.2021 kohtumääruses J.Kann ja T. Perni mälu pildi „pulkadeks“ ja kirjutas T. Perni menetlusest kõrvaldamise kohtumääruses, et nendel kahel isikul ei ole mälu pilt õige, nad vassivad ja püüavad ilustada!

Väga viisakas kirjeldus, aga rahvakeeli tähendab see ju seda, et kõrge Kapo ametnik ja riigiprokurör nr. 2  T. Pern otsesõnu ju valetasid! Valetasid kohtule – kas see ongi „vaimne side“?  

 

Ka 25.01.2023 kohtuistungil oli ametnik J. Kann mälupilt väga kehva ja paljudel juhtudel ka ebaõige!

 

Kokkuvõttes, võimalikke kahtlusi tuleb kontrollida, aga kui asud kellelegi ette heitma „vaimset sidet”, siis peaks need etteheidetavad standardid olema kõigile ühesugused ja selged ka J. Kannil või T. Pernil endal! Kas poleks lihtsam algselt vaadata peeglisse või lugeda piiblit?